Burmistrz Kartuz z absolutorium, ale nie obyło się bez uwag

środa, 21 czerwca 2017 r., 15:36
fot. MD-Z

Radni Rady Miejskiej w Kartuzach ocenili na środowej sesji ubiegłoroczną pracę burmistrza Mieczysława Gołuńskiego. Szef kartuskiego magistratu otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu 2016. Za jego udzieleniem zagłosowała większość radnych, od głosu wstrzymało się trzech.

Podczas środowej sesji kartuscy radni przyjęli jedną z najważniejszych uchwał w roku. Ocenili pracę Mieczysława Gołuńskiego przy wykonaniu budżetu za 2016 r. Tym razem obyło się bez większych emocji, a większość radnych była zgodna.

- Pracując nad wnioskiem absolutoryjnym spotkaliśmy się dodatkowo siedmiokrotnie. Ryszard Herbasz, Józefa Byczkowska, Tadeusz Belgrau, Mariusz Treder i ja przeanalizowaliśmy łącznie 21 tematów. Szczegółowo omówiliśmy m.in. różnego rodzaju umorzenia podatkowe, zestawienie kosztów delegacji, dotacje udzielane przez gminę organizacjom pozarządowym, dotacje ze środków unijnych czy wymianę oświetlenia na ledowe, a także program 500+. Na podstawie materiałów, które otrzymaliśmy komisja wnioskuje o udzielenie absolutorium - mówił Janusz Bystroń, przewodniczący komisji rewizyjnej.

Wniosek o udzielenie absolutorium pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa. Dochody budżetu w 2016 roku zamknięto kwotą 152.276.232,84 zł, co stanowi 103,8 proc. zakładanego planu. Wydatki ukształtowały się na poziomie 140.250.860,33 zł, tj. 88,3 proc. planu. Na inwestycje wydano 8.621.109,65 zł. Zadłużenie na koniec 2016 roku wyniosło nieco ponad 41 mln zł.

Wśród najważniejszych inwestycji, realizowanych w 2016 roku wymienić można m.in. termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach (ok. 1 mln zł), termomodernizację Zespołu Kształcenia i Wychowania oraz przedszkola w Brodnicy Górnej (ok. 1,4 mln zł), modernizację boisk sportowych w Prokowie, Staniszewie i Łapalicach (630 tys. zł), budowę ulicy Sędzickiego (ok.800 tys. zł), rozbudowa OSP w Brodnicy Górnej, I etap modernizacji parku Kotowskiego (ok. 200 tys. zł), budowę drogi transportu rolnego Łapalice-Prokowo ( ok.330 tys. zł), budowę połączenia trasy rowerowej ze ścieżką z Dzierżążna do Kartuz przy współudziale Lasów Państwowych.

Przed głosowaniem burmistrz zdał szczegółowe sprawozdanie z realizacji ubiegłorocznego budżetu, ale też omówił plany realizowanego obecnie.

- Stoimy przed podsumowaniem minionego roku. Postawiliśmy sobie w nim za zadanie ustabilizowanie sytuacji finansowej, ale też to, by przygotować się jak najlepiej do alokacji o duże inwestycje. Pracowaliśmy nad historycznym budżetem, który realizujemy w tym roku. W tej kadencji, za tej rady wiele się działo i wiele się dzieje. To historyczna rada, bo takich pieniędzy, jakie gmina będzie w całym okresie tej kadencji wydatkowac na poszczególne zadania, jeszcze nie było. - podkreślał burmistrz Mieczysław Gołuński.

- Dochody w 2016 wzrosły o 38 mln zł. Po stronie wydatków odnotowaliśmy wzrost o 36 mln zł. Poziom dochodów i wydatków jest niemal równy, ale nie zmniejszamy tempa realizacji zadań, których na rzecz mieszkańców się podejmujemy. Na wzrost dochodów wpłynęły nie tylko środki z 500+. Odnotowaliśmy ponad 1,3 mln zł więcej wpływów z podatków. To dzięki uszczelnieniu systemu, zwiększeniu naszej czujności i częstszym kontrolom, ale też obniżeniu podatku od środków transportowych. To procentuje, przychodzą do nas kolejne firmy. Krążyły tu, ale rejestrowały się, gdzie indziej, a teraz zostają u nas, dzięki czemu do budżetu spływają kolejne wpływy - podkreślał burmistrz.

W imieniu radnych z ugrupowania Checz głos zabrała Halina Steinka.

- Radni z ugrupowania Checz będą głosować za przyznaniem absolutorium. Uważamy, że jako radni powinniśmy się zastanowić nad innymi kwestiami. Zawsze mieliśmy pretensje do byłych burmistrzów i obecnego, że w Kartuzach nic się nie dzieje, że przez dziesiątki lat Rynek stał, jak stał, dworzec straszył nie tylko mieszkańców, ale i przyjezdnych. O obwodnicy tylko się mówiło. Jest jeszcze wiele spraw do uregulowania, ale to kwestie, w których można się porozumieć. Te najważniejsze zadania są realizowanie, coś się zaczyna dziać. Rynek powoli zaczyna tętnić życiem, dworzec zaczyna rosnąć, mamy I etap obwodnicy, myślę, że rozpocznie się też drugi. Zauważmy to, że coś się zmienia. Uszanujmy te wszystkie zmiany i plany, które dzieją się też za naszym pośrednictwem, a także burmistrza i wiceburmistrzów. Stwórzmy razem wspólny front, współpracujmy i spróbujmy w sprawach, które nas różnią dogadać się na spokojnie - mówiła Halina Steinka, wiceprzewodnicząca rady.

Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi zagłosowało 17 radnych, troje - Andrzej Pryczkowski, Jerzy Pobłocki i Edmund Kotłowski wstrzymali się od głosu.

- Nie bardzo jesteśmy zadowoleni z podziału środków, jaki jest na poszczególne sołectwa. Nie mówię, że jest zły, ale jest bardzo wiele do zrobienia, zwłaszcza w rejonie sianowsko-mirachowskim. Tam potrzeba bardzo wiele środków. Mówimy o oczyszczalni ścieków, drogach, chodnikach, ale wszystko idzie bardzo wolno. Jestem za wspólną, jedną gminą, ale życzliwszym okiem należy spojrzeć na mieszkańców sołectw. W związku z tym, że jest taka sytuacja i po rozmowach z mieszkańcami, którzy nie są zadowoleni, po raz pierwszy się wstrzymam od głosu. Mam nadzieję, że za rok będę głosował na tak, a współpraca z obszarami wiejskimi się poprawi - mówił Edmund Kotłowski.

Przewodniczący rady Andrzej Pryczkowski zwrócił z kolei uwagę na współpracę burmistrza z radnymi.

- Nie będę się ustosunkowywał do wystąpienia burmistrza. Ma ono pewne wartości, zawiera cyfry, kierunki, ale nie ma w nim ważnego dla nas elementu współpracy między radnymi a burmistrzem. Głosując nad absolutorium pamiętać należy, że to nie tylko cyfry, ale też współpraca między nami. Myśmy zaoferowali bardzo szeroką współpracę i chcielibyśmy, by była ona tak potraktowana. Czy jest na tyle dobra? Możemy to wyrazić tylko w głosowaniu - mówił Andrzej Pryczkowski.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.