Wyniki matur ogłoszone. PJATK otwiera się na nowych studentów

piątek, 30 czerwca 2017 r., 09:57
fot. nadesłane

O północy Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki tegorocznych matur. Osoby, które pozytywnie zaliczyły egzamin dojrzałości mają teraz do podjęcia najważniejszą decyzję - jakie wybrać studia. Przyszłych grafików i informatyków w swoje progi zaprasza Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, która w tym roku według rankingu Perspektywy 2017 została najlepszą techniczną niepubliczną uczelnią w Polsce.

Absolwenci szkół średnich mogą w Trójmieście wybierać w szerokiej ofercie uczelni wyższych. Jak przekonują eksperci rynku pracy, wybór studiów powinien być podyktowany zainteresowaniami, szansą na znalezienie dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy oraz znaczeniem dyplomu uczelni na lokalnym rynku pracy.

Przyszłych studentów zaprasza do siebie gdański oddział Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, który ma w swojej ofercie dwa kierunki studiów: GRAFIKA - studia artystyczne na Wydziale Sztuki Nowych Mediów oraz INFORMATYKA - studia techniczne, po których ich absolwent otrzymuje tytuł inżyniera.

- Duże zapotrzebowanie na informatyków sprawia, że nauka na studiach informatycznych cieszy się nieustannie popularnością. Ich ukończenie wiąże się z wielkimi szansami na dobrą pracę z wysoką pensją. Zarobki w branży IT od lat we wszelkiego rodzaju raportach znacznie przekraczają przeciętne wynagrodzenie w gospodarce. Dynamiczny rozwój tego sektora sprawił, iż zapotrzebowanie na jego pracowników ciągle wzrasta - mówi dr hab. Marek Bednarczyk, dziekan Wydziału Informatyki.

Jak przekonuje, informatyka to również dla wielu osób możliwość rozwijania swojej pasji, intrygujące wyzwania, opracowywanie nowych technologii. Ten kierunek to nie tylko praca przed komputerem, ale również możliwość tworzenia nowych rozwiązań dla codziennego życia.

Studia dla kreatywnych

Dobry warsztat artystyczny i znajomość najnowszych narzędzi sztuki cyfrowej - to absolwenci grafiki na Wydziale Sztuki Nowych Mediów. Studenci łączą tu umiejętności programowania, fotografii, projektowania przestrzennego, malarstwa czy różnych form ekspresji. To tutaj kształtowana jest kreatywność, która w połączeniu ze zdobytą wiedzą teoretyczną pozwala łączyć cechy idealnego grafika.

- Oferujemy studentom bogaty program zajęć związany z tradycyjnym tokiem studiów artystycznych oraz nowoczesny zestaw zajęć związany z technikami informatycznymi. Wobec kandydatów nie wymagamy gruntownej wiedzy specjalistycznej. Zdobędą ją oni podczas trwania studiów - mówi dr Mariusz Sładczyk, dziekan WSNM. - Dzięki takiej koncepcji programu realizowanego na uczelni, nasi absolwenci stają się cennymi i poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy - dodaje.

Przygotowanie do pracy w mediach, agencjach reklamowych

Podczas nauki na Wydziale Sztuki Nowych Mediów studenci zapoznają się dogłębnie z technikami wypowiedzi bazującymi na rysunku, malarstwie, fotografii, grafice warsztatowej i multimedialnej. Ćwiczenia praktyczne doskonalą ich zdolności obrazowania, modelowania i kompozycji, z użyciem warsztatu rysunkowego, graficznego, fotografii i komputera.

Jak przekonuje dr Sładczyk, absolwenci PJATK cechują się wysokiej jakości warsztatem artystycznym, ale również znajomością najnowszych narzędzi sztuki cyfrowej.

- Zaproponowany profil kształcenia daje absolwentom solidne podstawy do projektowania w zakresie grafiki 2D, interaktywnej, fotografii, krótkich form filmowych, wideoklipów, gier komputerowych, stron internetowych, interfejsów użytkownika - wylicza dr Sładczyk. - Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwalają im na świadome podejmowanie kreatywnych decyzji oraz na ich efektywną realizację - ocenia.

Taki profil studiów pozwala na bardzo dobre przygotowanie do pracy: w agencjach reklamowych, mediach, telewizji, firmach świadczących usługi informatyczne i internetowe, filmie itp.

Praktyki i staże w uznanych firmach

Studenci obu wydziałów korzystają z praktyk i staży w uznanych firmach Pomorza, duży nacisk kładzie się też na umiejętność samodzielnej i innowacyjnej pracy, w tym przygotowanie studentów do preinkubacji produktów, jakie wytwarzają w ramach realizowanych projektów.

Z pełną ofertą gdańskiego Wydziału Informatyki Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych można zapoznać się tutaj.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.