Żukowo. Burmistrz Wojciech Kankowski otrzymał jednogłośne absolutorium

piątek, 30 czerwca 2017 r., 18:32
fot. Longina Templin

Jedną z najważniejszych uchwał podjętych przez żukowską radę podczas 41. już sesji w tej kadencji było zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok. Zarówno komisja rewizyjna, jaki i RIO wyraziły pozytywną opinię w tej kwestii, a radni jednogłośnie uchwałę podjęli. Również z uzyskaniem od radnych absolutorium nie miał burmistrz problemów. Otrzymał jednogłośne poparcie obecnych na sali.

Piątkowe absolutorium było trzecim w jego kadencji. Żukowska gmina była ostatnią w powiecie kartuskim, która zatwierdziła działania szefa magistratu w minionym roku.

W styczniu 2016 r. uchwalono budżet i ustalono, że dochody wyniosą 123 mln 594 tys. zł, a wydatki 125 mln 149 tys. zł. W ciągu roku dokonano 18 zmian budżetu. Efektem tego działania było zwiększenie dochodów o 31 mln 991 tys. zł, a wydatków o 28 mln 306 tys. zł. Dochody zostały wykonane w 99,1 proc. w stosunku do planu, a wydatki w 95, 60 proc.

Na koniec 2016 r. zadłużenie gminy wyniosło - 50 mln 544 tys. zł, co stanowi 32,64 proc. zrealizowanych dochodów budżetu. Zadłużenie zmniejszyło się w stosunku do ubiegłego roku o 5 mln 816 tys. zł.

Na dług składa się kredyt w wysokości 4 mln 960 tys. zł i pożyczka - 5 mln 984 tys. Pozostałą kwotę stanowią obligacje.

W 2016 r. nie wyemitowano żadnych obligacji, nie zaciągano też pożyczek.

Z podanych kwot przez burmistrza wynika, że najbardziej dbano o drogi gminne. Wydano na nie 7 mln 502 tys. zł. Na oświatę (podstawówki, gimnazja i oddziały przedszkolne) - ponad 2 mln zł, wniesienie wkładów do Spółki Komunalnej to 2 mln 250 tys. zł oraz na wodociągi i kanalizacje - 1 mln 408 tys. zł. Wszystkie podjęte przedsięwzięcia inwestycyjne zamknęły się w kwocie prawie 21 mln zł.

Ile gmina pozyskała środków zewnętrznych? Z UE - prawie 419 tys. zł. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej dał 300 tys. zł na budowę sali w Baninie i niewiele ponad 148 tys. zł na modernizację boisk. Samorząd Województwa Pomorskiego przeznaczył prawie 98 tys. zł na modernizację drogi transportu rolnego.

- Zrealizowaliśmy wiele potrzeb. Przypomnę, że na same inwestycje wydaliśmy ponad 20 mln zł, nie ograniczając jakości edukacji, do której znaczące środki budżetowe były dokładane, oprócz tego co daje subwencja. Wiele z tych zadań to wasza akceptacja. Na niektóre z tych zadań otrzymałem jakby promesę w postaci rezerwy celowej. Starałem się wykorzystywać ją najlepiej i najoszczędniej jak to możliwe - powiedział burmistrz Wojciech Kankowski.

- Prace nad budżetem zaangażowani byli wszyscy urzędnicy, którzy odpowiadają za merytoryczne przygotowanie inwestycji. Składam im za tę pracę ogromne podziękowania i proszę wysoką radę o przyjęcie tego sprawozdania - dodał szef żukowskiego magistratu.

Po tej wypowiedzi głos zabrał radny Marek Wiśniewski, członek klubu Porozumienie Samorządowe dla Kaszub. - Cieszy nas zwiększanie środków budżetowych i tego, że wiele rzeczy się udało i tego panu burmistrzowi gratujemy. Chciałbym zapytać, czy pan burmistrz mógłby nam przybliżyć w jaki sposób dokonano wybrania obiektu dla Spółki Komunalnej i w jakiej formie ustalono jego wartość? - dociekał radny.

I to było jedyne pytanie ze strony radnych.

- Wartość obiektu wyceniał rzeczoznawca majątkowy. W jaki sposób wyłoniono? To kwestia negocjacji między nabywcą i zbywcą. Stroną w tej sprawie była spółka.

Radni uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok poparli w stu procentach. Podobnie było z absolutorium. Wszyscy radni jednogłośnie zagłosowali "za".

Po głosowaniu były podziękowania od burmistrza i kwiaty od radnych.

Przed rozpoczęciem obrad były kwiaty i podziękowania dla odchodzącej na emeryturę Jolanty Korab, która od 1991 roku pełniła funkcję kierowniczki USC w żukowskim urzędzie.

L.T.

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.