Kartuski szpital zmieni się nie do poznania - jest dofinansowanie na termomodernizację

czwartek, 27 lipca 2017 r., 16:15
fot. MD-Z

Jeszcze w tym roku rozpoczną się prace związane z termomodernizacją Powiatowego Centrum Zdrowia w Kartuzach. Budynki szpitala zyskają nowy estetyczny wygląd, ale też placówka zyska na efektywności energetycznej. W czwartek podczas sesji rady powiatu kartuskiego starosta Janina Kwiecień i wicestarosta Bogdan Łapa podpisali z marszałkiem Mieczysławem Strukiem i wicemarszałkiem Ryszardem Świlskim umowę na dofinansowanie tego zadania.

W ramach zadania termomodernizacją objęte zostaną trzy budynki Powiatowego Centrum Zdrowia - A, B i apteka. Prace obejmą m.in. docieplenie przegród budynków, wymianę stolarki, modernizację instalacji c.o., wymianę źródeł ciepła, wymianę i modernizację urządzeń energochłonnych oraz montaż odnawialnych źródeł energii,. Projekt zakłada również wymianę oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, budowę nowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z liniami kabli zasilających, instalację systemu informatycznego (SCADA) celem sterownia i nadzoru nad pracą oraz montaż nowej windy osobowej.

- Co jakiś czas zarząd województwa pomorskiego podpisuje umowy termomodernizacyjne, by realizować przy pomocy środków z Unii Europejskiej, cele, które stawia sobie w tym okresie programowania komisja europejska - zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz poszukiwanie alternatywnych form korzystania z energii cieplnej i elektrycznej. Powiat kartuski wykorzystał szansę i pozyskał dofinansowanie na termodernizację szpitala - podkreślał marszałek Mieczysław Struk.

W głównym budynku szpitala tzw. A m.in. zostaną docieplone ściany zewnętrzne, projekt zakłada także wymianę i zaizolowanie przewodów odgromowych, wymianę parapetów, położenie elementów instalacji elektrycznej, demontaż balkonów, modernizację instalacji grzewczej, wymianę oświetlenia. Na dachach budynków A i B zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne.

- Ogromnie cieszę się, że starostwo powiatowe pokryje 15-procentowy wkład własny przy tej inwestycji. Jedyny wydatek, jaki szpital poniesie przy tej inwestycji to około 50 tysięcy złotych na nowe przyłącza energetyczne. Efektem tej inwestycji będzie poprawa efektywności energetycznej, ale też zmiana wyglądu budynku. Największym zyskiem będzie jednak oszczędność energii. Na dachu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne. Obecnie zimą płacimy miesięcznie około 50 tys. zł za gaz i 30 tys. zł za prąd. Liczymy, że w skali roku dzięki tym zmianom zaoszczędzimy około 25 proc. - podkreśla Karol Góralski, prezes szpitala.

Dzięki inwestycji w Powiatowym Centrum Zdrowia nastąpi redukcja energii pierwotnej w wysokości 799.710, 00 kWh na rok oraz 164,2 tony równoważnika CO2. Dzięki zmianom oszczędność energii wyniesie - w budynku A 32,25 proc., w budynku B - 30,02 proc., w aptece 70,45 proc.

Wartość całkowita tego przedsięwzięcia to 5.107.953,37 zł, przy czym wydatki kwalifikowane to ponad 4,1 mln zł. Dofinansowanie obliczane na podstawie drugiej z kwot wyniesie 85 proc., czyli ponad 3,5 mln zł. Inwestycja ma zostać zakończona do 30 listopada 2018 roku.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałania 10.1.1 Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.