Rekrutacja trwa - ZSP w Somoninie zaprasza do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych oraz Branżowej Szkoły I stopnia

poniedziałek, 7 sierpnia 2017 r., 14:25
fot. nadesłane

Liceum dla Dorosłych jest propozycją dla wszystkich osób, chcących zdobyć wykształcenie średnie, bez konieczności rezygnacji z codziennych obowiązków i pracy. To możliwość przygotowania się do egzaminu maturalnego, który daje szansę na lepsze perspektywy zawodowe i umożliwia dalsza edukację.

Liceum dla Dorosłych to szkoła przeznaczona dla osób, które ukończyły swoją edukację na etapie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Nauka w liceum dla dorosłych trwa 3 lata, czyli 6 semestrów.

Rekrutacja trwa do końca sierpnia 2017r. bez egzaminów wstępnych.

Wymogi rekrutacyjne:
- podanie
- oryginał świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
- 2 zdjęcia

NAUKA BEZPŁATNA!!!

Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły średniej i egzaminem maturalnym (egzamin nie jest obowiązkowy). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, dwa razy w miesiącu).

UWAGA!

Ukończyłeś szkołę zawodową? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.  Nie musisz zaczynać nauki od pierwszej klasy LO. Od razu przyjmiemy Cię na trzeci semestr i zaledwie w 2 lata zdobędziesz wykształcenie średnie!

W związku z wolnymi miejscami zapraszamy absolwentów gimnazjum do Branżowej Szkoły I Stopnia (dawna Zasadnicza Szkoła Zawodowa) do oddziału wielozawodowego lub kształcącego w zawodzie kucharz. Atutem naszej szkoły jest możliwość uczestniczenia w praktykach zagranicznych.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.