Tydzień Mediacji w Kartuzach - sprawdź, jak można rozstrzygnąć spór

niedziela, 15 października 2017 r., 18:46
fot. nadesłane

W poniedziałek w Kartuzach rozpoczynają się obchody Tygodnia Mediacji. W ich ramach będzie można dowiedzieć się na czym dokładnie polega mediacja, skorzystać z porad specjalistów od tej metody rozwiązywania sporów i nie tylko. Dzięki pomocy mediatora można rozwiązać spór szybciej i taniej niż drogą sądową. Warto sprawdzić, kiedy można skorzystać z jego wsparcia.

Pierwszym miejscem, które przychodzi na myśl, gdy trzeba rozstrzygnąć jakiś spór jest sąd. Tam rozpatrywane są nie tylko sprawy dotyczące mniejszych i poważniejszych przestępstw, ale również rodzinne, majątkowe, dotyczące prawa pracy i wielu innych dziedzin. Okazuje się jednak, że nie zawsze koniecznym jest by od razu sprawę kierować do sądu. Jest wiele alternatywnych metod rozstrzygania sporów, a jedną z nich jest mediacja.

Czym jest mediacja?

Mediacja to dobrowolna, poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony sporu z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Skorzystanie z niej jest możliwe we wszystkich sprawach, w których prawo dopuszcza zawarcie ugody.

Za pośrednictwem mediacji rozwiązać można m.in. sprawy spadkowe, pracownicze, sąsiedzkie, rodzinne - kwestie związane z rozwodem, separacją, kontaktami z dziećmi czy podziałem majątku, ale też dotyczące zapłaty, zniesienia współwłasności czy rozwiązania lub niewykonania umowy.

Mediacje w Stanach Zjednoczonych około 40 lat temu. Jak informuje Elżbieta Gończ, mediator Sądu Okręgowego w Gdańsku, tam tę metodę stosuje się przy rozwiązywaniu około 95 proc. sporów cywilnych. Ma to bardzo zbawienny wpływ na poziom obciążenia sądów sprawami rozstrzyganymi na gruncie prawa cywilnego. W Polsce jednak mediacje są wciąż mało popularne i stanowią zaledwie niewielki ułamek kierowanych do sądu spraw.

W 2016 roku sędziowie Sądu Rejonowego w Kartuzach skierowali do mediacji 81 spraw, 18 z nich udało się zakończyć zawarciem umowy. W tym roku takich postępowań sąd rozpoczął 39, natomiast siedem z nich zakończyło się pozytywnie.

Obchody Tygodnia Mediacji m.in. służyć mają temu, by rozpropagować wiedzę na temat tej formy rozwiązywania sporów i zachęcić do częstszego korzystania z niej.

Ta metoda rozwiązania sporu daje szansę na samodzielne, szybkie i tanie rozwiązanie go, doprowadzając do polubownego porozumienia, bez procesu sądowego.

Kiedy skorzystać z mediacji?

- Na mediacje czas jest zawsze - nie ma momentu zbyt wczesnego ani zbyt późnego. Mediacja jest bardzo dobrą alternatywą, by w ogóle do sądu nie trafić - zaznaczał sędzia Adam Skórzewski, prezes Sądu Rejonowego w Kartuzach na konferencji poświęconej obchodom Tygodnia Mediacji.

- Aby rozwiązać jakiś spór wcale nie trzeba trafiać do sądu. Owszem, są pewne kategorie, gdzie trudno sobie wyobrazić mediacje - jak np. przy poważnych przestępstwach, jednak jest bardzo duża przestrzeń spraw, które można rozwiązać poprzez mediacje - mówił sędzia Skórzewski,

Sprawa może trafić pod mediacje na każdym etapie postępowania sądowego, a także przed jego wszczęciem. Rozróżniamy mediacje sądowe i pozasądowe. Z mediacjami sądowymi mamy do czynienia wówczas, gdy sąd kieruje uczestników sporu na mediacje. Z pozasądowych mediacji możemy skorzystać sami, udając się do mediatora wybranego np. z listy mediatorów Sądu Okręgowego w Gdańsku. Należy pamiętać, że warunkiem koniecznym przeprowadzenia mediacji jest zgoda obu stron.

- Mediacje są dobrowolne, strony sporu muszą chcieć z nich skorzystać. Mogą się też z nich wycofać w każdym momencie - mówi mediator Elżbieta Gończ.

Mediacja pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze

Jak podkreśla prezes Sądu Rejonowego w Kartuzach, dobrze przeprowadzona mediacja może spowodować, że sprawa w ogóle do sądu nie trafi lub sprawi, że zakończy się zanim proces się na dobre rozpocznie.

Mediacja jest rozmową stron w obecności mediatora. Może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą następnie podpisują strony. Zatwierdzona przez sąd ugoda ma moc prawną taką samą, jak ta zawarta przed sądem i kończy postępowanie.

- Przy sprawach, których nie trzeba rozwiązywać orzeczeniem sądu a można np. umowami, mediacje zawsze będą tańszą alternatywą od procesu, zwłaszcza jeśli ten ma trwać długo i w jego trakcie będziemy korzystać z pomocy prawników - zaznacza sędzia Adam Skórzewski.

- Korzystając z mediacji, w niektórych przypadkach można pewne sprawy zakończyć szybciej. Jeśli chodzi o sprawy rozwodowe, to rozwód orzec może tylko i wyłącznie sąd. Ale można przyjść do sądu już z ustalonymi stanowiskami np. prosimy o rozwód bez orzekania o winie, majątek podzielimy samy. W tym momencie wszystko rozwiązujemy na jednym posiedzeniu. Możemy też toczyć sprawę rozwodową długo, a oprócz niej może toczyć się sprawa o podział majątku. Można więc cel osiągnąć znacznie prościej - dodaje prezes kartuskiego sądu.

Tydzień Mediacji w Kartuzach

19 października przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji. W związku z tym od kilku lat w całej Polsce będą odbywać się Tygodnie Mediacji. W ramach ich obchodów w Sąd Rejonowy w Kartuzach we współpracy z Urzędem Miejskim w Kartuzach i środowiskami mediatorów przygotował szereg propozycji pozwalających na bliższe zapoznanie się z tą metodą - od poniedziałku do piątku m.in. uzyskać można będzie porady prawne mediatora, działać będą punkty informacyjne, odbędzie się też spotkanie z młodzieżą. Szczegółowy program znaleźć można tutaj.

Kartuskie obchody Tygodnia Mediacji zakończy konferencja pt. ""Mediacje społeczne wyzwaniem dla
lokalnej społeczności Kartuz".

- Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy radnych i mieszkańców Kartuz, przedstawicieli instytucji publicznych miasta, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także młodzież, która ma szanse włączyć się w problematykę mediacyjną podejmując wyzwanie zorganizowania systemu mediacji rówieśniczych w kartuskich szkołach. Ta forma mediacji w szkolnictwie jest już bardzo rozpowszechniona w wielu krajach na świecie. Ci uczniowie, którzy zdobędą doświadczenie mediacyjne w konfliktach szkolnych , z pewnością będą zwolennikami tej metody rozwiązywania sporów w swoim dorosłym życiu. Na znanej zasadzie: "czym skorupka za młodu nasiąknie..." - zapraszają organizatorzy.

Dyżury Mediatora w Kartuzach

Warto dodać, że porady na temat postępowań mediacyjnych uzyskać można nie tylko podczas Tygodnia Mediacji, lecz również w Biurze Mediacji przy ul. Gdańskiej 10 w Kartuzach. Tam dyżury informacyjne we wtorki i czwartki w godz.16-18 pełni Ewa Łabuda, stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.