Chmielno. Nowe stawki podatków - będą niewielkie podwyżki

poniedziałek, 30 października 2017 r., 17:34
fot. MD-Z

Podczas poniedziałkowej sesji chmieleńscy radni przyjęli nowe stawki podatków od nieruchomości. Mieszkańców w przyszłym roku czekają nieznaczne podwyżki od kilku do kilkudziesięciu groszy na metrze kwadratowym.

Mieszkańców gminy Chmielno w 2018 roku czekają nieznaczne podwyżki. Nowe stawki podatków od gruntów i budynków radni uchwalili podczas poniedziałkowych obrad.

- Stawki podatków na 2018 rok w większości przypadków będą kształtować się na takim poziomie, jaki ustawodawca proponował w zeszłym roku. W dwóch wypadkach proponowałem stawki wyższe jednakże zmieniliśmy je, obniżając zgodnie z sugestiami radnych. Według wstępnej symulacji te nieco wyższe stawki podatków przyniosą wzrostu dochodów gminy o około 90 tys. złotych - mówił wójt Jerzy Grzegorzewski.

- Ceny wszelkich inwestycji i budowlanych id rogowych poszły radykalnie w górę. W tej chwili każda inwestycja będzie droższa, propozycje podwyżek zaproponowane już po dyskusji z radnymi to absolutne minimum, tak naprawdę różnica wynikająca z inflacji - dodał wójt.

Mimo, że radni zaakceptowali stawki, z ich wysokością, w niektórych przypadkach nie zgodził się przewodniczący Marian Kwidziński. Postanowił wstrzymać się od głosu.

- Dużo dyskutowaliśmy nad tymi podwyżkami, zwłaszcza w tych punktach, gdzie podwyżki procentowo były wysokie. Uważam, że na wysokość podwyżek należy patrzeć procentowo, a nie kwotowo. Niektóre stawki są wyważone, inne moim zdaniem są trochę za wysokie. Mimo, że część stawek jest dobra, to biorąc pod uwagę wszystkie propozycje, wstrzymam się od głosu, bo moim zdaniem, niektóre podwyżki są za wysokie -mówił Marian Kwidziński, przewodniczący rady.

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wyższy o 4 gr i w 2018 roku wyniesie 0,89 zł za m kw. Opłata za grunty od terenów pod budownictwo rekreacyjno0wypoczynkowe wynosić będzie 0,48 zł za m kw. (obecnie jest 0,47 zł). Stawka podatku za grunty pod jeziorami i zbiornikami sztucznymi wzrośnie do 4,63 zł (jest 4,54 zł). Kwota opłaty za pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego wzrosła o 5 groszy i wynosić będzie 0,40 zł za m kw.

Podatek od budynków mieszkalnych wzrośnie o 5 groszy na metrze kwadratowym. W 2018 roku mieszkańcy gminy Chmielno płacić będą 0,75 zł za m kw. Wysokość podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części, zajętych na prowadzenie działalności w 2018 roku wyniesie 21 zł za m kw.(obecnie jest to 20,30 zł).

Kwota podatku od lokali zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu materiałem siewnym będzie wyższa o 21 groszy i wyniesie 10,80 zł. Podatek od budynków na działkach zajętych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wyniesie 7,77 zł za m kw. (obecnie jest 7, 62 zł). Podatek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych wyniesie 4,70 zł za m kw, natomiast pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego wyniesie 7 zł za m kw.

Podatek od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej utrzyma się na poziomie 2 proc.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle oraz grunty związane z prowadzeniem działalności w zakresie kultury, ochrony przeciwpożarowej, pomocy społecznej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz dróg.

Podatki pobierać będzie wyznaczony przez urząd inkasent.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.