Przodkowo. Radni uchwalili nowe stawki podatkowe. Pójdą w górę

czwartek, 9 listopada 2017 r., 15:43
fot. Longina Templin

Na 27. sesji Rady Gminy Przodkowo uchwalono nowe stawki podatku od nieruchomości, a także od zwolnień z tegoż podatku. Określono również wysokość stawek podatku od środków transportowych. Ponadto ustalono taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wszystkie uchwały podjęto jednogłośnie.

Podczas czwartkowych obrad zanim doszło do procedowania uchwał wójt Andrzej Wyrzykowski wyjaśniał dlaczego taka a nie inna jest wysokość nowych stawek podatkowych na 2018 r.

- Podatki w 2018 r. wzrosną o 1,9 procent, czyli o wskaźnik inflacji. Taką zrobiliśmy korektę. W różnych przedziałach to więcej o 1 do 3 groszy w zależności jaki to podatek. Myślę, że mieszkańcy nie mają powodu do niezadowolenia. Na przykład stawki za wodę wzrosną o 8 gr, a to oznacza, że mamy najtańszą wodę w naszym powiecie. Przeciętna rodzina miesięcznie za wodę zapłaci więcej niż do tej pory od 48 do 64 groszy. Z tych pieniędzy rozbudowujemy główne wodociągi w naszej gminie. To samo dotyczy kanalizacji - powiedział wójt przodkowskiej gminy.

Wójt wspomniał też o zaległościach podatkowych. W skali całej gminy zebrało się już 172 tys. zł. Jeżeli chodzi o płatność za odbiór śmieci nie uiszcza ich w tej chwili 5 procent mieszkańców, a to daje 60 tys. zł. W tej kwestii gmina chce podjąć niestandardowe działania. Przy odbiorze, osoby które nie płacą za tę usługę, będą upominane. Może uda się płatników wziąć na ambicję i uczciwość?

Podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie wyższy o 2 gr i w 2018 roku wyniesie 0,81 zł za m kw. Za grunty pod wodami powierzchniowymi i zbiornikami sztucznymi od 1 ha trzeba będzie płacić 4,63 zł. W tym roku była to kwota 4,54 zł. Za pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego stawka wynosi 0,30 zł, czyli wzrośnie o 1 gr. O tyle samo podwyższono podatek za grunty letniskowe, a o 6 gr więcej od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.

Co się tyczy budynków mieszkalnych to od 1 m kw. powierzchni użytkowej trzeba będzie w przyszłym roku uiścić 66 gr (o 2 gr więcej), a od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ustalono stawkę wysokości 20,18 zł od 1 m kw. (więcej o 38 gr). Dotyczy to następujących miejscowości: Kawle Dolne, Kczewo, Młynek, Przodkowo, Kawle Górne, Pomieczyno, Tokary, Nowe Tokary, Warzenko, Kobysewo, Smołdzino, Czeczewo, Kosowo, Kłosowo, Kłosówko, Załęże i Osowa Góra. Na pozostałym terenie opłata wyniesie 17,69 zł (o 33 gr więcej).

Zwalnia się z podatku nieruchomości wykorzystywane na potrzeby porządku publicznego, gospodarki wodno - ściekowej, kultury, harcerstwa, działalności gospodarczej prowadzonej w szkołach innej niż działalność oświatowa oraz kultury fizycznej oraz grunty pod drogami nie stanowiące dróg publicznych.

Podjęto też uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018 r. Propozycją wójta Andrzeja Wyrzykowskiego było pozostawienie kwoty na poziomie ubiegłych lat i wynosi ona 50 zł. za 1 decytonę.

Podczas sesji zatwierdzono wysokość opłat za wodę i ścieki w przodkowskiej gminie. Za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich taryfa dla gospodarstw domowych i odbiorców przemysłowych jest ta sama i wynosi 3 zł za m sześc. Za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (dla dla gospodarstw domowych i odbiorców przemysłowych) oplata wyniesie 4,20 zł za m sześc. Ci sami odbiorcy, ale korzystający z przepompowni Presskan, płacić będą 3.80 zł za m sześc. Za ścieki dowożone do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków będzie to 4,94 zł za m sześc.

Ponadto ustalono wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy zbieraniu i odbieraniu selektywnym opłaty miesięczne są następujące: gdy nieruchomość zamieszkuje jedna osoba - 15 zł, dwie osoby - 28, trzy osoby - 38 zł, cztery osoby - 42 zł, pięć osób - 50 zł, sześć i więcej osób - 55 zł.

Przy zbieraniu i odbieraniu nieselektywnym opłaty są wyższe i wynoszą: gdy nieruchomość zamieszkuje jedna osoba - 26 zł, dwie osoby - 48 zł, trzy osoby - 60 zł, cztery osoby - 65 zł, pięć osób - 70 zł, sześć i więcej osób - 75 zł.

Wszystkie uchwały przeszły jednogłośnie.

L.T.

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.