Konsultacje ws. wyłączenia Burchardztwa z sołectwa Mezowo

piątek, 10 listopada 2017 r., 08:56

Burmistrz Kartuz ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Kartuzy oraz sołectwa Mezowo w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kartuzy i sołectwa Mezowo, polegających na wyłączeniu obszaru położonego w sołectwie Mezowo, "Osiedle Burchardztwo" i włączeniu do miasta Kartuzy.

Na podstawie:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XVI/263/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kartuzy (Dz. Urz. Woj. Pomor. z dnia 12 sierpnia 2004 r, Nr 98, poz, 1753 ze zmianami);
2. Uchwały Nr XL/458/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Kartuzy i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Burmistrz Kartuz ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Kartuzy oraz sołectwa Mezowo w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kartuzy i sołectwa Mezowo, polegających na wyłączeniu obszaru położonego w sołectwie Mezowo, "Osiedle Burchardztwo" i włączeniu do miasta Kartuzy.

1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
rozpoczęcie: 20 listopada 2017 r.
zakończenie: 25 listopada 2017 r.

2. Konsultacje z mieszkańcami sołectwa Mezowo, zostaną przeprowadzone w dniach 20 - 25 listopada 2017 r. w godzinach 16.00 - 19.00 na poddaszu budynku Punktu Przedszkolnego w Mezowie przy ulicy Drobiarzy 11.

3. Konsultacje z mieszkańcami miasta Kartuzy, zostaną przeprowadzone w budynku (na parterze) Urzędu Miejskiego w Kartuzach przy ulicy gen. J. Hallera 1, w dniach 20 - 24 listopada 2017r. w godzinach pracy Urzędu, a w dniu 25 listopada 2017r. w godzinach 10.00- 15.00.

4. Uprawnionymi do wyrażania opinii są pełnoletni mieszkańcy, stale zamieszkujący na terenie sołectwa i miasta, uprawnieni do głosowania w wyborach powszechnych. Za stale zamieszkujących, uważa się osoby zameldowane na pobyt stały oraz wpisane do stałego rejestru wyborców.

5. Wyrażenie opinii polega na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej, której wzór został umieszczony w Załączniku Nr 2 do uchwały NR XL/458/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 października 2017 r.: www.bip.kartuzy.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kartuzach: www.kartuzy.pl.

Burmistrz Kartuz
Mieczysław Grzegorz Gołuński

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.