"Ocalić piękno Jezior Kaszubskich" - w Kartuzach i w Stężycy odbędą się warsztaty dla mieszkańców

poniedziałek, 20 listopada 2017 r., 13:08
fot. nadesłane

Fundacja "Ocalić Źródło" im. bł. Salomei przygotowała i prowadzi warsztaty edukacyjne "Ocalić piękno Jezior Kaszubskich"dla mieszkańców powiatu kartuskiego z sołectw znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior. W poniedziałek zajęcia poświęcone tej tematyce odbędą się w Stężycy, natomiast w piątek w Kartuzach.

Warsztaty są realizowane w ramach projektu Akademii Jezior Kaszubskich dofinansowanego z Funduszu Akumulator Społeczny, ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Programu "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich".

Z dotychczasowych działań fundacji i przeprowadzonych ankiet wynika, że użytkownicy jezior zdają sobie sprawę z wartości walorów przyrodniczo - krajobrazowych, turystycznych i rekreacyjnych czystych jezior oraz uciążliwości tych zanieczyszczonych (odór wydzielający się z Jeziora Karczemnego latem 2016 r. skutecznie odstraszał nie tylko od korzystania z jeziora, ale nawet wjazdu do Kartuz, a brak możliwości rekreacyjnych w jeziorach kartuskich skutecznie hamuje rozwój gospodarki i biznesu w tym mieście).

Jednak niski poziom wiedzy o funkcjonowaniu jezior, ich stanie ekologicznym oraz przyczynach i skutkach degradacji przekłada się na brak motywacji użytkowników, żeby zapobiegać skutkom degradacji i aktywnie włączać się w działania na rzecz ich ochrony. Spotkania warsztatowe dają możliwość nabycia wiedzy popularnonaukowej, poznania życiowych problemów na danym terenie a co najważniejsze dają szansę merytorycznej dyskusji i dialogu mieszkańców, którym leży na sercu wykorzystanie dobrostanu jezior przede wszystkim przez miejscową ludność.

W czasie warsztatów pracownicy naukowi Uniwersytetu Gdańskiego i specjaliści przedstawiają prezentacje, a następnie są prowadzone konsultacje mające na celu promowanie walorów czystych jezior i diagnozowanie swoistych problemów w danym sołectwie.

Warsztaty wspiera zespół Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby, szczególnie jej prezes Stanisław Klimowicz udostępniając nie tylko lokal, ale także swoje własne opracowania i torując drogę do ludzi. Bardzo cenna jest pomoc i zaangażowanie nauczycieli i uczniów oraz wsparcie dyrekcji I LO w Kartuzach.

We wrześniu odbyły się już spotkania z uczniami I LO w Kartuzach, 5 października z sołtysami gmin Chmielno, Stężyca i Kartuzy, a 10 listopada 2017 r. z mieszkańcami sołectw gminy Chmielno - Borzestowskiej Huty, Chmielna, Miechucina, Przewozu i Zawór.

Dla mieszkańców wsi z gminy Stężyca - sołectw: Borucino, Zgorzałe, Stężyca, Pierszczewo, Potuły, Łączyno, Gołubie, Żuromino, Czaple i Ostrzyce warsztaty odbędą się w poniedziałek, 20 listopada o godz. 17.30 w remizie strażackiej w Stężycy.

Mieszkańcy Kartuz i sołectw Ręboszewo, Brodnica Górna i Brodnica Dolna zaproszeni są na warsztaty w piątek 24 listopada 2017 r. na godz. 17.30 do sali hotelu Miłosz w Kartuzach.

Oprac. MD-Z
Nadesłane/Teresa Dyl Sosnowska (prezes Fundacji "Ocalić Źródło" im. bł. Salomei)

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.