Jaka kara za spowodowanie śmierci prowadząc po pijanemu w 2017 rok?

czwartek, 7 grudnia 2017 r., 12:20
fot. nadesłane

Wśród dużej nowelizacji przepisów karnych jaka miała miejsce w 2017 roku znalazła się również zmiana, która objęła art. 178 § 1 k.k. Przepis ten reguluje kwestię spowodowania katastrofy w komunikacji, spowodowania ryzyka katastrofy w komunikacji oraz kwestię spowodowania obrażeń osobie trzeciej, jeśli kierowca był pod wpływem alkoholu.

Za spowodowanie tych czynów pod wpływem alkoholu kodeks karny przewiduje zwiększenie karalności od dolnej granicy zwiększonej o połowę do górnej granicy za to przestępstwo zwiększone o połowę. Oznacza to, że za spowodowanie katastrofy w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu grozi nam od kara od półtora roku do 15 lat pozbawienia wolności(w przypadku wyjątkowego obostrzenia kary do lat 20). W przypadku spowodowania obrażeń osobie trzeciej podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu grozi od miesiąca do czterech i pół roku pozbawienia wolności.

W przypadku tego artykułu nowelizacja dotknęła sytuacji, gdy jazda pod wpływem alkoholu kończy się wypadkiem którego skutkiem jest śmierć osoby trzeciej. Za to przestępstwo do tej pory groziła kara od 9 miesięcy pozbawienia wolności do lat 15. Od 1 czerwca 2017 roku za ten czyn zwiększyła się dolna granica z 9 miesięcy do lat dwóch. Oznacza to, że w sytuacji kiedy konsekwencją naszej jazdy pod wpływem alkoholu będzie śmierć osoby, najmniejszą karą jaką możemy otrzymać będzie kara 2 lat pozbawienia wolności. Jednakże najistotniejsza kwestia tej nowelizacji nie jest taka oczywista.

Ze względu na podniesienie dolnej granicy karalności do dwóch lat, wykluczona jest możliwość zastosowania instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary, czyli tzw. "zawiasów". Sąd ma możliwość zawiesić wykonanie kary jedynie, gdy orzeczona kara nie przekracza jednego roku. W tym wypadku najniższym możliwym wymiarem kary są dwa lata pozbawienia wolności.

W przypadku powyższego czyn nie ma również możliwości zastosowania warunkowego umorzenia postępowania, gdyż nie stosuje się go do przestępstw, gdzie istnieje możliwość zasadzenia kary większej niż 5 lat pozbawienia wolności.

Dopiero po głębszej analizie powyższych norm zauważyć można, że nowelizacja z 2017 roku nie podnosi wyłącznie wysokości dolnej granicy karalności. Znacznie istotniejszymi konsekwencjami jest niemożliwość zastosowania powyższych instytucji. Dlatego w każdej sytuacji najlepiej skonsultować się z profesjonalistą, który doskonale porusza się w przepisach prawnych.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.