Obwieszczenie o konsultacjach z mieszkańcami Kartuz i Prokowa

czwartek, 7 grudnia 2017 r., 15:49

Burmistrz Kartuz ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Kartuzy oraz sołectwa Prokowo w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kartuzy i sołectwa Prokowo, polegających na wyłączeniu obszaru położonego w sołectwie Prokowo o numerach działek 103/11, 103/12 i 103/13, obręb Prokowo o łącznej powierzchni 0,4273 ha i włączeniu do miasta Kartuzy.

Na podstawie:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Kartuzach Nr XVI/263/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kartuzy (Dz. Urz. Woj. Pomor. z dnia 12 sierpnia 2004 r, Nr 98, poz, 1753 ze zmianami);
2. Uchwały Nr XL/457/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic miasta Kartuzy i przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

BURMISTRZ KARTUZ

ogłasza II turę konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Kartuzy oraz sołectwa Prokowo w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Kartuzy i sołectwa Prokowo, polegających na wyłączeniu obszaru położonego w sołectwie Prokowo o numerach działek 103/11, 103/12 i 103/13, obręb Prokowo o łącznej powierzchni 0,4273 ha i włączeniu do miasta Kartuzy.

1. Termin konsultacji: 16 grudnia 2017 r.

2. Konsultacje z mieszkańcami sołectwa Prokowo, zostaną przeprowadzone w dniu 16 grudnia 2017 r. w godzinach 10 00 - 15 00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prokowie przy ulicy Kartuskiej 33.

3. Konsultacje z mieszkańcami miasta Kartuzy, zostaną przeprowadzone w budynku (na parterze) Urzędu Miejskiego w Kartuzach przy ulicy J. Hallera 1, w dniu 16 grudnia 2017r. w godzinach 10 00- 15 00.

4. Uprawnionymi do wyrażania opinii są pełnoletni mieszkańcy, stale zamieszkujący na terenie sołectwa i miasta, uprawnieni do głosowania w wyborach powszechnych. Za stale zamieszkujących, uważa się osoby zameldowane na pobyt stały oraz wpisane do stałego rejestru wyborców.

5. Wyrażenie opinii polega na wypełnieniu ankiety konsultacyjnej, której wzór został umieszczony w Załączniku Nr 2 do uchwały NR XL/457/2017 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 25 października 2017 r. www.bip.kartuzy.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kartuzach: www.kartuzy.pl.


Burmistrz Kartuz
Mieczysław Grzegorz Gołuński

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.