Przodkowski samorząd wyda w tym roku prawie 12 mln zł na inwestycje

środa, 3 stycznia 2018 r., 12:53
Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo fot. Longina Templin

Taką decyzję podjęli radni podczas sesji budżetowej, która była ostatnim posiedzeniem w 2017 roku. Ponadto ustalono, że dochody gminy wyniosą niewiele ponad 52,5 mln złotych, a wydatki zamkną się w kwocie wynoszącej prawie 56 mln złotych. Planu finansowy na przyszły rok przyjęto jednogłośnie.

Podczas obrad ustalono, że dochody wyniosą 52 527 926 zł, a wydatki - 55 776 377 zł. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 3 248 451 zł będą obligacje w wysokości 10 000 000 zł. Przeznaczone one będą na zaplanowane inwestycje.

Na co przeznacza się pieniądze? Na inwestycje zaplanowano 11 mln 886 tys. 930 zł. Wśród wydatków bieżących jest oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza, na którą pójdzie 14 mln 428 tys. zł.(33 proc. wydatków) Na pomoc społeczną przeznacza się 15 mln 506 tys. zł (35 proc. wydatków). Wydatki na administrację publiczną zamkną się w kwocie 4 mln 710 tys. zł (11 proc. wydatków).

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2018 roku będzie wynosiło 20 923 529 zł, czyli 39,83 proc.

Dochody własne gminy to 16 260 624 zł. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oszacowano na 6 922 928 zł, a najwyższe dochody własne pochodzić będą z podatku od nieruchomości i wyniosą one 3 898 395 zł.

Ważniejsze źródła dochodów to: subwencje - 14 556 589 zł; dotacje celowe - 15 374 703 zł i środki pozyskane - 6 336 008 zł.

W tym roku przodkowska gmina zamierza m. in. wybudować sieć kanalizacji sanitarnej, zmodernizować przepompownię w Przodkowie i rozbudować sieć wodociągową w gminie.

Tradycyjnie już spore nakłady pójdą na rozbudowę, przebudowę i modernizację dróg i chodników. Planowana jest także kompleksowa modernizacja energetyczna budynków (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) oraz modernizacja ogrzewania w budynku komunalnym, w którym mieści się Ośrodek Zdrowia w Przodkowie. W planach jest także rozbudowa oświetlenia w gminie.

- Uważam, że nasz budżet jest realny. W stosunku do własnych środków, do tego co możemy posiłkować się obligacją, kredytem, który zostanie później po odzyskaniu zwrotów z dotacji, żeby on został na dobrym poziomie realnym do 40 procent w stosunku do wydatków budżetu. To jest bezpieczne, nie zahamowuje rozwoju, inwestowania i powoduje, że jest pełna płynność finansowa i to jest najważniejsze kryterium - powiedział Andrzej Wyrzykowski, wójt gminy Przodkowo.

L.T.

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.