W tym roku rozpocznie się proces rekultywacji kartuskich jezior

piątek, 12 stycznia 2018 r., 09:20
fot. MD-Z

Gmina Kartuzy rozpoczyna proces rekultywacji kartuskich jezior. Jak podkreślają władze miasta, w pierwszym etapie należy rozwiązać problem zanieczyszczeń wpływających do jeziora z zewnątrz. Prace w tym zakresie podzielono na trzy zadania, łączny ich koszt to ponad 13,3 mln zł, 70 proc. z tej sumy to dofinansowanie ze środków unijnych.

Kilkudziesięcioletnie zaniedbania w miejskiej gospodarce wodno-ściekowej doprowadziły do tego, że Kartuzy zyskały niechlubną sławę miasta o najbrudniejszych jeziorach w Polsce. Oczyszczenie kartuskich akwenów to proces skomplikowany, długotrwały i kosztowny.

- Nie można podjąć działań rekultywacyjnych na jeziorach nie usuwając przyczyny ich złego stanu. Ich stan jest związany z siecią kanalizacji deszczowej, która nie funkcjonuje w sposób prawidłowy. Problemy wynikają m.in. z połączeń kanałami ogólnospławnymi. Dziewięć wylotów wód deszczowych odprowadza je bez wcześniejszego podczyszczenia, brakuje zbiorników retencyjnych wyłapujących pierwszą falę spływu, część ulic w mieście nie posiada wcale kanalizacji deszczowej, istniejąca sieć jest niewydolna - informuje Sylwia Biankowska, wiceburmistrz Kartuz.

W pierwszym etapie rekultywacji gmina planuje zamknąć i ograniczyć dopływ zanieczyszczeń zewnętrznych. Problem ten ma zostać rozwiązany dzięki dofinansowaniu pozyskanemu na budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, modernizację głównej przepompowni na nadmiar wód i zagospodarowanie Strugi Klasztornej. Łączny koszt tego przedsięwzięcia to 13.315.929,05 zł. Gmina Kartuzy pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 7,7 mln zł. Realizację projektu podzielono na trzy zadania. W ramach pierwszego m.in. powstanie nowa sieć kanalizacji deszczowej ulic Bursztynowej, Mściwoja II, Sędzickiego, Przy Rzeźni, Bielińskiego i 3 Maja, wybudowane zostaną nowe zbiorniki retencyjne na wody opadowe jeden w na parkingu przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Sędzickiego, jeden przy ul. Klasztornej i dwa zbiorniki przy Jeziornej, przebudowany zostanie również wodociąg i zanieczyszczony kolektor.

W ramach kolejnych prac zmodernizowana zostanie główna przepompownia na nadmiar wód opadowych, a następnie zagospodarowana zostanie Struga Klasztorna. W ramach prac planuje się renowację rowu i wyregulowanie koryta.

- W ramach działań związanych z zagospodarowaniem wód opadowych z okolic ww. cieku zatrzymane zostaną wody opadowe z powierzchni ok. 1,3 ha i terenów przyległych. Powstanie naturalna strefa, w której wykorzystane zostaną istniejące baseny i tereny w ich okolicy. Powstaną tereny zielone, na których nasadzone zostaną rośliny (w tym wodolubne wpływające na poprawę czystości wód), powstaną obszary bioretencji w formie naturalnych rozlewisk i mokradeł - informuje zastępca burmistrza.

Jak poinformowała Sylwia Biankowska, dzięki dofinansowaniu na realizację I etapu rekultywacji - niwelację dopływu zanieczyszczeń ze zlewni jezior, gmina może ubiegać się o dotacje na kolejne etapy oczyszczenia jezior. "Program ochrony jezior kartuskich wraz z projektem rekultywacji" zakłada, w drugim etapie usunięcie osadów dennych, w kolejnym strącenie fosforu z toni wodnej, a w ostatnim biomanipulację.

- Gmina obecnie skupia swe działania na etapie II związanym z usunięciem osadów dennych. Burmistrz Kartuz wraz z pracownikami urzędu jest po rozmowach ze specjalistycznymi firmami, których zadaniem będzie stworzenie ciągu technologicznego mającego za zadanie w kompleksowy sposób rozwiązanie problemu osadów jezior kartuskich: wybranie osadów z dna jezior (uwzględniając specyficzne warunki panujące szczególnie w Jeziorze Karczemnym) i zagospodarowanie go (z wykorzystaniem innowacyjnego rozwiązania problemu osadów jeziornych).

W tym roku gmina złoży wniosek o dofinansowanie stworzenia ciągu technologicznego i pierwsze prace na Jeziorze Mielenko (jako pierwszego jeziora w systemie jezior kartuskich podlegających procesowi rekultywacji). Realizację pierwszego etapu przewidziano na okres jesienno-wczesnowiosenny roku 2018-2019. W latach 2019-2021 przewiduje się prace rekultywacyjne na pozostałych jeziorach tj. Karczemne i Klasztorne Małe.

- Czas taki został obrany z uwagi na maksymalne uchronienie mieszkańców miasta Kartuzy przed ewentualnymi uciążliwościami odorowymi oraz zapewnieniem maksymalnej stabilności procesu usuwania osadów (w okresie letnim prace wydobywcze nie będą prowadzone - zaznacza wiceburmistrz.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.