Rozwój usług społecznych na terenie powiatu kartuskiego

środa, 7 lutego 2018 r., 12:25
fot. nadesłane

Powiat Kartuski, w partnerstwie z Gminami Kartuzy, Żukowo, Przodkowo, Somonino i Chmielno, oraz dwiema organizacjami pozarządowymi - Stowarzyszeniem "Razem Jesteśmy" i Spółdzielnią Socjalną "Bezpieczni Podopieczni", realizuje projekt pn. "Rozwój usług społecznych na terenie Powiatu Kartuskiego". Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem niniejszego projektu jest wspieranie osób starszych i niepełnosprawnych. Dzięki dofinansowaniu funkcjonują dwa Kluby Aktywności w Sianowie i Małkowie, prowadzone odpowiednio przez Stowarzyszenie i Spółdzielnię Socjalną. W klubach, osoby starsze zrekrutowane do projektu, spędzają nawet do 8 godzin dziennie na terapiach zajęciowych, spotkaniach z psychologiem i rehabilitantem, a także wyjazdach na basen czy to kina. Dzięki Klubom spędzają aktywnie czas i poprawiają swoją kondycję fizyczną i psychiczną.

Kolejnym elementem projektu są Mobilne usługi opiekuńcze. W ramach tego zdania opiekunki mobilne odwiedzają osoby potrzebujące z terenu gmin partnerskich w ich domach, pomagając w codziennych czynnościach, takich jak higiena osobista, przyjmowanie leków czy pomoc w przygotowaniu posiłków. Uczestników projektu w ramach Mobilnych usług odwiedza także psycholog i rehabilitant. W chwili obecnej objętych wsparciem jest 10 osób u których łącznie opiekunki spędzają ponad 160 godzin w miesiącu.

Teleopieka - kolejne z zadań realizowanych w projekcie, polega na wyposażeniu osób starszych w specjalne telefony, posiadające zdalny przycisk alarmowy umieszczony na opasce którą osoba starsza może zawsze mieć przy sobie. W razie jakichś nieprzewidzianych, niebezpiecznych sytuacji (np. upadek, zasłabnięcie) wystarczy wcisnąć przycisk alarmowy na opasce aby połączyć się z centrum alarmowym, które w zależności od sytuacji wezwie na pomoc sąsiadów lub najbliższych, a w razie konieczności karetkę pogotowia.

Ostatnim elementem projektu jest Bank Usług Społecznych. Jest to internetowa baza danych, w której znajdują się instytucje i organizacje pozarządowe z terenu powiatu kartuskiego, zajmujące się usługami społecznymi i pomocą osobom starszym i niepełnosprawnym. Baza Banku jest stale uzupełniania o nowe informacje dotyczące tych instytucji.

Bank można znaleźć w internecie pod adresem spolecznekartuskipowiat.pl. Dla osób mających problem z poruszaniem się po internecie, funkcjonuje infolinia telefoniczna, na której koordynator Banku, w miarę możliwości, pomoże nam wyszukać interesującą nas organizację czy instytucję pomocy społecznej. Numer infolinii: 58 380 08 02.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.