Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 1 w Kartuzach

wtorek, 20 lutego 2018 r., 16:02

Już w sobotę 24 lutego Szkoła Podstawowa nr 1 w Kartuzach otworzy swoje progi dla szóstoklasistów, którzy są zainteresowani kontynuowaniem nauki w klasie siódmej w filii Jedynki przy ul. Piłsudskiego. Podczas Dnia Otwartego, będzie można sprawdzić, jak wygląda nauka w klasie dwujęzycznej i co szkoła oferuje uczniom.

Dzień Otwarty odbędzie się w sobotę, 24 lutego w godz. 9-11 w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. św. Kazimierza przy ul. Piłsudskiego w Kartuzach. Dyrekcja wraz z nauczycielami oraz uczniami placówki przygotowała bardzo ciekawy program. Szóstoklasiści z rodzicami będą mogli wziąć udział w krótkich zajęciach warsztatowych, które odbywać się będą w blokach tematycznych - humanistycznym, artystycznym oraz językowym, a także matematyczno-fizyczno-przyrodniczym wypełnionym doświadczeniami i eksperymentami.

W trakcie Dnia Otwartego podziwiać będzie można też szkolnych sportowców, którzy zaprezentują się w dyscyplinach, z których słynie szkoła - zapasach, piłce nożnej oraz siatkówce. Dzień Otwarty zakończy występ uczniów i nauczycieli.

Dzień Otwarty będzie znakomitą okazją, by poznać nauczycieli, atmosferę szkoły oraz nowatorskie metody kształcenia, realizowane w murach szkoły. W tym roku szkolnym w Jedynce uruchomiono oddział dwujęzyczny w siódmej klasie. Planowany jest kolejny.

Uczniowie klas dwujęzycznych z językiem angielskim uczą się tego języka w wymiarze pięciu godzin tygodniowo w podziale na grupy o zbliżonym poziomie biegłości. Podczas zajęć lekcyjnych wykorzystywane są nowoczesne technologie i metody wspierające wszechstronną naukę języka. Oprócz tego, w klasach dwujęzycznych uczniowie zdobywają wiedzę z co najmniej dwóch innych przedmiotów prowadzonych również w języku angielskim.

Nauczanie dwujęzyczne polega na wykorzystaniu w trakcie wprowadzania pojęć, dwóch języków. Dzięki temu młodzież ma szansę korzystać z języka obcego w różnych kontekstach, łączyć, przetwarzać i wykorzystywać umiejętności nabyte podczas lekcji języka angielskiego w czasie trwania innych zajęć lekcyjnych. Nabywa kompetencje komunikacyjne, lingwistyczne, socjolingwistyczne, pragmatyczne oraz międzykulturowe.

Uczniowie mają również możliwość realizowania swoich pasji językowych na zajęciach dodatkowych. Te, organizowane są w kameralnych grupach, umożliwiając uzyskiwanie jak najlepszych wyników w nauce. W Jedynce odbywają się zajęcia przygotowujące do olimpiad, konkursów, sprawdzianów wewnętrznych oraz egzaminów zewnętrznych.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.