Przodkowo. Powiatowy konkurs "Twórcy z naszych stron" po raz szósty

piątek, 2 marca 2018 r., 16:00
fot. Longina Templin

Tegoroczna edycja odbyła się pod nazwą "Wyobraźnia to jest taka sfera - twórczość Edmunda Puzdrowskiego". W czwartkowe przedpołudnie do przodkowskiej biblioteki przybyło 29 uczniów z sześciu szkół powiatu kartuskiego. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie jak najpiękniej przeczytać baśnie kaszubskie "Bursztynowe drzewo". Wszyscy biorący udział w tym wydarzeniu kulturalnym otrzymali dyplomy, a najlepszym wręczono nagrody rzeczowe.

Przed rozpoczęciem konkursu przewodnicząca jury Bogumiła Cirocka przeczytała wiersz Edmunda Puzdrowskiego "Wyobraźnia to jest taka sfera", wprowadzając w ten sposób poetycki klimat.

Wymogi konkursu nie były łatwe, ponieważ nikt nie wiedział, którą z baśni kaszubskich Edmunda Puzdrowskiego będzie czytał. Chcąc się dobrze przygotować do udziału w konkursie, musiał zapoznać się z sześcioma rekomendowanymi przez organizatorów utworami. Do prezentacji wybrano cztery. Każdy uczeń w drodze losowania otrzymywał jedną stronę do przeczytania. Kolejne numerowane fragmenty tworzyły całość baśni.

Uczestnikami byli uczniowie klas IV - VI ze szkół z Czeczewa, Dzierżążna, Kartuz, Pomieczyna, Prokowa i Przodkowa. Pieczę nad ich przygotowaniem mieli następujący nauczyciele: Anna Dawidowska (SP Prokowo), Gabriela Jankowska (SP nr Kartuzy), Teresa Bronk ( ZKiW Dzierżązno, Teresa Socha (SP Pomieczyno), Joanna Siczek ( SP Przodkowo), Grzegorz Krefta (SP Czeczewo) i Janina Kąkol (SP Przodkowo).

Kiedy jury udało się na naradę, Edmund Puzdrowski opowiedział o swojej pracy twórczej. Skąd wzięła się chęć do tworzenia wierszy i co sprawiło, że zaczął pisać kaszubskie baśnie. Bardzo interesująco mówił też o swojej pasji bibliofilskiej.

Ponadto podczas przerwy uczniowie ZSP w Przodkowie - Martyna Skorowska i Dejwid Roszkowski recytowali wiersze głównego bohatera czwartkowej imprezy.

Jury oceniało w składzie: przewodnicząca Bogumiła Cirocka, zastępczyni redaktora naczelnego Pomeranii, Kazimiera Nowicka, dyrektorka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kartuzach oraz Dorota Wilczewska, nauczycielka ZSP w Przodkowie.

Pod uwagę brano następujące kryteria: interpretację, umiejętność dostosowywania tonu, sposobu mówienia narracji i dialogów, dykcję, płynność czytania, respektowanie znaków przystankowych.

Po podsumowaniu punktów jury wydało następujący werdykt. Pierwszego miejsca nie przyznano.

Cztery II miejsca ex aequo otrzymały: Dominika Czaplińska, Sonia Groszek, Klaudia Hirsz i Victoria Wolff.

Trzy trzecie miejsca ex aequo zajęły: Sandra Bobkowska, Mateusz Formela i Liwia Tobys.

Wyróżniono Pawła Drewniaka, Sandrę Markowską i Adama Wesołowskiego.

- Najliczniejszą grupę stanowili szóstoklasiści. Dziwne było to, że czasami trudności z czytaniem miały dzieci starsze. Płynność czytania zauważyłyśmy tylko u połowy uczestników. Być może był to efekt wielu trudnych słów w czytanych tekstach, w tym wyrazów archaicznych. Jako jury najbardziej nas zdziwiło, że większość czytających miała problem z płynnym powiedzeniem imiesłowów przysłówkowych uprzednich (zrobiwszy, zniósłszy). Należy również dodać, że język utworów Edmunda Puzdrowskiego jest językiem bardzo wyszukanym. Pojawiają się też wyrazy rzadko używane w języku potocznym - stwierdziła przewodnicząca jury Bogumiła Cirocka.

Wszystkie dotychczasowe konkursy "Twórcy z naszych stron" były konkursami recytatorskimi. Szósta edycja była prezentacją prozy.

- Odnosiłyśmy wrażenie, że dzieci czytają na głos za rzadko. Dlatego zasugerowałam bibliotekarkom, żeby kontynuować konkursy pięknego czytania, bo tę umiejętność trzeba szkolić i udoskonalać. Nauczyciele przygotowujący do konkursów będą mogli zwrócić uwagę na głośne czytanie ze zrozumieniem - dodała nasza rozmówczyni.

Organizatorem konkursu była Biblioteka Publiczna w Przodkowie. Imprezę sponsorowali: Gmina Przodkowo, Starostwo Powiatowe w Kartuzach i Stow. Turystyczne Kaszuby.

L.T.

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.