Zwrot podatku VAT, a weryfikacja firmy

poniedziałek, 12 marca 2018 r., 10:46
fot. nadesłane

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zastanawiają się, czy jego firma zostanie poddana weryfikacji, jeśli wystąpi on o zwrot VAT. W przypadku tego przedsiębiorcy nadwyżka jest wynikiem zakupu środka trwałego na dużą kwotę. Odpowiedzi udzielił ksiegowygdynia.pl.

Jeżeli czytelnik przedłoży fiskusowi nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym oraz będzie chciał uzyskać jego zwrot na wskazany rachunek bankowy, to wówczas musi liczyć się z chęcią weryfikacji takiej decyzji przez organ podatkowy. Tak wynika z ustawy o VAT, zgodnie z którą naczelnik US może wstrzymać wykonanie zwrotu w celu weryfikacji jego zasadności poprzez kontrolę podatkową lub postępowanie podatkowe. Czynności w ramach sprawdzenia zasadności zwrotu obejmują prześwietlenie rozliczeń podatnika z firmami, z jakimi współpracował, a następnie przekonanie się, czy rozliczenia faktycznie zgadzają się z wykazem transakcji.

Warto podkreślić, że zgodnie z art. 87 ustawy o VAT, decyzja naczelnika urzędu, który będzie chciał dokonać weryfikacji, niejako automatycznie wydłuża czas na odzyskanie podatku VAT. Istnieje jednak sposób, dzięki któremu termin zwrotu podatku VAT pozostanie ten sam. Wystarczy, aby wraz z przedłużeniem terminu dany podatnik przedłożył w urzędzie skarbowym odpowiednie zabezpieczenie majątkowe, które odpowiadać będzie kwocie zwrotu. Wówczas nadpłata VAT-u zostanie zwrócona podatnikowi w terminie 60 dni od rozliczenia - w przypadku zwrotu przyspieszonego jest to 25 dni. Warto wiedzieć, że jeśli podatnik złoży zabezpieczenie majątkowe na 13 dni przed końcem terminu zwrotu lub w każdy następny dzień, wówczas urząd zawsze ma dwa tygodnie na dokonanie zwrotu.

Ocena zasadności zwrotu przebiega w trybie sprawdzającym. Oznacza to, że dany organ podatkowy sprawdza przedłożone przez podatnika dokumenty, w których wskazał on transakcje objęte VAT-em. Za każdym razem urząd ma obowiązek poinformować wnioskującego - także jako nowe postanowienie - o decyzjach zmieniających postępowanie weryfikacyjne.

Informacji udzielił ksiegowygdynia.pl.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.