Odsetki - odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania

wtorek, 20 marca 2018 r., 10:31
fot. nadesłane

Z odsetkami mamy styczność praktycznie codziennie. Odsetki mogą być dla Ciebie zyskiem, który bank wypłaci Ci za zdeponowanie u niego swoich oszczędności albo kosztem, gdy zaciągniesz kredyt. W dzisiejszym artykule zajmiemy się tematem odsetek. Kancelaria windykacyjna Vindicat odpowiada na najczęściej zadawane pytania: Czym są odsetki? Jak je obliczyć? Jakie funkcje pełnią odsetki? Czy odsetki mogą się przedawnić? Tego wszystkiego dowiesz się z dalszej części artykułu.

Czym są odsetki?

Odsetki według definicji prawnej są wynagrodzeniem za korzystanie z cudzego kapitału. Zgodnie z polskim prawem możemy wyróżnić dwa rodzaje odsetek: odsetki ustawowe oraz odsetki umowne. Wysokość odsetek ustawowych ustalana jest przez Radę Ministrów na drodze rozporządzenia. Natomiast drugi z wymienionych rodzajów odsetek określony zostaje przez strony danej czynności prawnej. Oprócz dwóch wyżej wymienionych wyróżnić możemy również odsetki maksymalne oraz odsetki za opóźnienie.

Jak oblicza się odsetki?

Bardzo często zastanawiamy się, jak wyliczyć odsetki od kredytu. Nie rozważamy nawet tego, o jaki typ odsetek chodzi, tylko od razu chcemy znać ich wysokość. Jako, że odsetki są świadczeniem akcesoryjnym w stosunku do głównego zobowiązania, należy przyjąć kwotę podstawowego zobowiązania i przemnożyć ją przez dedykowaną stopę procentową odsetek. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na rodzaj oraz czas, jaki zdążył upłynąć od terminu, w którym zobowiązanie powinno zostać zrealizowane.

Jaką rolę pełnią odsetki?

Odsetki pełnią funkcję odszkodowawczą. Mówiąc prościej, są formą odszkodowania za niewykonanie zobowiązania umownego w ustalonym wcześniej przez obie strony terminie. Takie znaczenie pełni owa funkcja w przypadku zaciągniętego kredytu. Funkcją dotyczącą aspektu depozytów pieniężnych jest waloryzacja kapitału, czyli rekompensacja spadku siły nabywczej pieniądza, jaka miała miejsce pomiędzy planowanym dniem uregulowania zobowiązania a dniem, w którym faktycznie zostało ono zrealizowane. W praktyce odsetki naliczane są po to, by wyegzekwować na kontrahencie terminową spłatę świadczenia. Mając świadomość tego, że opóźnienie realizacji zobowiązania wygeneruje pewne koszty dodatkowe, prędzej ureguluje on zadłużenie w terminie.

Przeczytaj również o tym czym są odsetki ustawowe za opóźnienie oraz kiedy możemy obciążyć dłużnika kwotą 40 Euro tytułem rekompensaty kosztów windykacji.

Jaki jest termin regulacji odsetek i czy odsetki mogą się przedawnić?

Przyjęło się, że odsetki płatne są każdego roku, z dołu. W niektórych przypadkach termin płatności może być krótszy niż rok, wtedy to odsetki powinny zostać opłacone razem z głównym świadczeniem.

Zapewne zastanawiasz się również, czy odsetki ulegają przedawnieniu. Odpowiedź jest prosta: w przypadku przedawnienia roszczenia głównego, roszczenie o odsetki również ulega przedawnieniu. Ustalono nawet terminy przedawnień i są to:
- dla świadczeń okresowych - 3 lata,
- dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 3 lata,
- dla roszczeń z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy - 2 lata.

Czy odsetki można uznać za przychód?

Zgodnie z prawem podatkowym, odsetki są rodzajem przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie - powinno się je uwzględnić w księgach. Wpisuje się je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w ósmej kolumnie, czyli w "pozostałych przychodach".

Chcesz poznać więcej informacji na temat odsetek? Zachęcamy do przeczytania artykułu https://vindicat.pl/baza-wiedzy/wszystko-o-odsetkach/, gdzie znajdziesz odpowiedzi na inne nurtujące Cię pytania.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.