Czym jest kancelaria windykacyjna?

piątek, 23 marca 2018 r., 10:43
fot. nadesłane

Kancelaria windykacyjna to firma, która zatrudnia prawników nazywanych windykatorami lub negocjatorami, w zależności od roli jaką przyjdzie im pełnić. Głównym zadaniem kancelarii windykacyjnej jest obsługa zaległej wierzytelności zleconej przez klienta do odzyskania. Z dalszej części artykułu dowiesz się, na czym dokładnie polega proces windykacji, jakie są jej rodzaje oraz jakie prawa przysługują kancelariom windykacyjnym.

Rodzaje windykacji

Tak jak już zostało wcześniej wspomniane, kancelarie windykacyjne udzielają pomocy wierzycielom, którzy chcą odzyskać dług. Specjaliści z zakresu windykacji działają w oparciu o wszystkie dostępne środki prawne. Jest kilka rodzajów windykacji: windykacja polubowna, sądowa, komornicza i karna.

Windykacja polubowna, jak sama nazwa wskazuje, polega na rozwiązaniu sprawy na podstawie kompromisu. Dłużnik zostaje namawiany do spłaty zobowiązania za pośrednictwem negocjacji i mediacji, a także tradycyjnych wezwań do zapłaty.
W przypadku windykacji sądowej przeciwko dłużnikowi zostaje złożony pozew do sądu lub e-sądu, celem uzyskania tytułu egzekucyjnego, a potem w kolejności opatrzenia go klauzulą wykonalności.

Trzecim rodzajem windykacji jest windykacja komornicza. Do działania zaangażowani zostają komornicy, których zadaniem jest odzyskanie Twoich pieniędzy w sposób skuteczny. W tym przypadku egzekucja zostaje przekazana i nadzorowana, zostaje też złożony wniosek o egzekucję z majątku dłużnika. W sytuacjach skrajnych może nawet dojść do licytacji majątku osoby zadłużonej.

Jest jeszcze windykacja karna i jest ona wykorzystywana w momencie, gdy dłużnik popełnia przestępstwa, których celem jest uchylenie się od spłaty zadłużenia. Przestępstwa, o których mowa to przede wszystkim kłamanie na temat wysokości posiadanego majątku, a także popełnianie oszustw na szkodę wierzyciela.
Zobacz również artykuł: Jak wybrać kancelarię windykacyjną? oraz Jak odzyskać dług przez internet.

Jakie działania może podjąć kancelaria windykacyjna?

Wszystko zależy od sprawy. W przypadku tych indywidualnych, zazwyczaj oferowane jest przejęcie sprawy na konkretnym etapie windykacji. Celem prawników z kancelarii windykacyjnej jest polubowne rozwiązanie sprawy, tak aby nie znalazła ona swojego finału w sądzie. Proces sądowy jest nie tylko kosztowny, ale też czasochłonny. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, by nie narazić wierzyciela na dodatkowe koszty, dlatego specjaliści z zakresu windykacji powinni zrobić wszystko co w ich mocy, aby przy zastosowaniu wszelkich legalnych środków zmierzających do nakłonienia dłużnika do spłaty zobowiązania odzyskać dług. Stosowane jest więc wezwanie do zapłaty, windykacja telefoniczna oraz wizyta windykatora terenowego. Następuje próba kontaktu z dłużnikiem celem sprawdzenia, dlaczego nie spłaca on swojego zadłużenia. Za zgodą wierzyciela kancelaria windykacyjna może zaproponować dłużnikowi rozłożenie długu na raty, gdyż być może umożliwi mu to jego spłatę.

Kancelaria windykacyjna - egzekucja komornicza

Do egzekucji komorniczej dochodzi w ostateczności, gdy dłużnik nie chce polubownie rozwiązać sprawy. Jej przeprowadzenie możliwe jest po uzyskaniu od sądu stosownego wyroku (wraz z klauzulą wykonalności). Zazwyczaj kancelarie windykacyjne proponują nadzór komorników w przeprowadzania egzekucji. W praktyce znaczy to tyle, że komornik nie ma prawa podejmować żadnych działań, na które nie wyrazi zgody wierzyciel. Zgoda ta zostaje udzielona za pośrednictwem stosownego wniosku.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.