Gimnazjalisto! Stoisz przed wyborem dalszej drogi - ZSP Somonino zaprasza w swoje progi

piątek, 13 kwietnia 2018 r., 12:08
fot. nadesłane

Tegoroczni absolwenci gimnazjów wkrótce będą musieli podjąć decyzję, jaki kierunek w kolejnym etapie edukacji obrać. Swoją ofertę przedstawia im Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie.

* Jesteśmy SZKOŁĄ MIĘDZYNARODOWĄ

* Posiadamy EUROPEJSKĄ KARTĘ JAKOŚCI MOBILNOŚCI w programie Erasmus +
* Zapewniamy STABILNĄ PRZYSZŁOŚĆ, DOBRY START W DOROSŁOŚĆ
* Otwieramy NOWY oddział - technik obsługi turystycznej

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otworzyć w Technikum NOWY oddział - technik obsługi turystycznej, by przygotować ucznia do organizowania działalności turystycznej, prowadzenia biur turystycznych, organizowania imprez i usług turystycznych, obsługi klientów korzystających z usług turystycznych, rozliczania imprez i usług turystycznych.

Ponadto w Technikum oferujemy możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności jako technik hotelarstwa (przygotowanie do fachowej i kompleksowej obsługi gości hotelowych, do perfekcyjnego posługiwania się językiem obcym, organizowania pracy w zakładzie hotelarskim i gastronomicznym oraz w urzędach i instytucjach finansowych , obsługi kongresów, targów, zjazdów i innych imprez), jako technik żywienia i usług gastronomicznych (zdobywanie wiedzy, dotyczącej oceny żywności pod względem towaroznawczym, sporządzania i oceniania potraw i napojów, planowania i wykonywania usług gastronomicznych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Z kolei w Szkole Branżowej I stopnia zapewniamy możliwość kształcenia w klasach wielozawodowych oraz w zawodzie kucharz. Stwarzamy okazję, by w naszej placówce młodzi ludzie mogli uczyć się, rozwijać pod okiem wybitnych specjalistów, którzy współpracując z naszą szkołą.

Zachęcamy każdego gimnazjalistę, aby podjął naukę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie. Zapewniamy rozwój zainteresowań związanych z zawodem, dobre przygotowanie się do regionalnego, krajowego oraz europejskiego rynku pracy.

Więcej informacji na temat szkoły i rekrutacji znaleźć można na stronie zspsomonino.pl.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.