Kartuzy. Prawie 50 tys. złotych dla organizacji pozarządowych - kolejne dotacje przyznane

wtorek, 17 kwietnia 2018 r., 11:56
fot. archiwum

Gmina Kartuzy w ubiegłym tygodniu rozstrzygnęła kolejny konkurs na przyznanie wsparcia na realizację zadań publicznych. Dotacje przyznano w takich obszarach jak kultura, działalność na rzecz osób starszych czy turystyka.

Kartuski samorząd rozdysponował łącznie 49.300 zł na realizację zadań publicznych w pięciu obszarach - "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji", "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym", "Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego", "Turystyka i krajoznawstwo", "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej".

11.000 złotych przeznaczono na organizację imprez kulturalnych, uroczystości rocznicowych i jubileuszowych na terenie gminy Kartuzy. Wsparcie przyznano na cztery inicjatywy - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia otrzymało 1.500 zł na organizację rodzinnego festynu sobótkowego, Stowarzyszenie "Dla Borowa" zdobyło 2.000 zł na akcję "Razem z Mikołajem", natomiast OSP w Prokowie 2.500 zł na pokoleniowy piknik w OSP. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi i Wspierania Kultury "Kiełpie" zdobyło 5.000 zł na organizację festynu rodzinnego pt. "Dobrze, że jesteś". Stowarzyszenie Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Kaszuby pozyskało 5.000 zł na prezentację kultury kaszubskiej poprzez tańce regionalne. Z kolei Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie zdobyło 4.000 zł na działalność zespołu School life.

Na wsparcie osób w wieku emerytalnym przeznaczono łącznie 10.500 zł. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów zdobył 3.000 zł na integrację seniorów poprzez udział w wyprawach turystyczno - krajoznawczych oraz 1.400 zł na udział w turnieju sportowo - rekreacyjnym w Pucku. Stowarzyszenie KARTA pozyskało 2.100 zł na projekt "Działaj z nami seniorami", a Polski Związek Niewidomych 3.000 zł na wyjazd "Szlakiem Mazurskich Jezior". Na aktywizację emerytów w sferze kultury Kartuskie Koło Caritas zdobyło 1.000 zł.

9.500 złotych przyznano na działalność na rzecz mniejszości i języka regionalnego. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach "Copernicus" zdobyło 2.500 zł na Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży, Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Mirachowskiej pozyskało 3.000 zł na piętnasty piknik integracyjny "Po kaszubsku i na wesoło", natomiast Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie otrzymało 2.000 zł na organizację konkursów kaszubskich, a stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie taką samą sumę na organizację dziesiątej edycji Tygodnia Kaszubskiego.

Na zadania z zakresu "Turystyki i krajoznawstwa" przyznano 4.500 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie otrzymało 1.500 zł na projekt "Kaszubskie przysmaki", Towarzystwo Miłośników Kartuz 2.000 zł na popularyzację "Dziennika Turystycznego", a pomorski okręg Polskiego Związku Niewidomych 1.000 zł na projekt "Odkrywamy Piękno Kartuskiej Ziemi".

Przedsięwzięcia z zakresu "Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" wsparto łącznie kwotą 4.800 zł. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia pozyskało 900 zł na projekt "Historyczne ślady bohaterstwa Polaków na Pomorzu", z kolei Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Kiełpinie 700 zł na przedsięwzięcie pt. "Cisi bohaterowie II wojny światowej - ks. Antoni Arasmus i Maksymilian Storm". Stowarzyszenie Krąg Arasmusa zdobyło 700 zł na patriotyczną majówkę, a Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej - Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego - Okręg Kaszubsko-Pomorski, pozyskało 2.500 zł na szkolenie patriotyczno - obronne Piłsudczyków RP.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.