Sierakowice. Wójt Tadeusz Kobiela z absolutorium "Kończy się czas radosnego samorządu"

środa, 30 maja 2018 r., 09:20
fot. AL

Radni nie mieli ani pytań ani wątpliwości odnośnie przyjęcia sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzielenia z tego tyłu wójtowi gminy Sierakowice absolutorium. Dokonali tego jednogłośnie i już po raz 28. - Patrząc przez pryzmat mojej 28-letniej pracy w sierakowickim samorządzie, muszę przyznać, że chyba kończy się czas radosnego samorządu na rzecz twardej walki politycznej - mówił tuż po uzyskaniu swoistego wotum zaufania wójt Tadeusz Kobiela.

Dochody wykonane w 101 proc., wydatki 97 proc., natomiast inwestycje zrealizowane w 93 proc. zakładanego planu, przy zadłużeniu samorządu wynoszącym 28,5 mln zł, co stanowi nieco ponad 24 proc. ogółu dochodu - tak w wielkim skrócie przedstawia się wykonanie budżetu gminy Sierakowice za rok 2017. Podczas wtorkowej sesji radni pochylili się bowiem nad przyjęciem sprawozdania finansowego za ubiegły rok i udzieleniem z tego tyłu absolutorium gospodarzowi samorządu.

Zanim jednak poddano uchwały pod głosowaniem, wójt Tadeusz Kobiela tradycyjnie przedstawił obszerne sprawozdanie ze zrealizowanych w ubiegłym roku inwestycji. Wydatki majątkowe na 2017 rok zaplanowano w wysokości około 21 mln zł, z czego wykonano zadania na łączną kwotę ponad 16,2 mln zł.

- Powodem niewykonania planu w głównej mierze jest przesunięcie budowy przedszkola w Sierakowicach na bieżący rok. Ponadto miniony rok można określić jako rok drogowy. Zrealizowaliśmy bardzo wiele inwestycji drogowych i to ważnych dróg - podkreślał wójt Tadeusz Kobiela.

Wśród najważniejszych ubiegłorocznych zadań drogowych należy wymienić schetynówkę, a więc modernizację ulic ks. Peplińskiego, Wita Stwosza i Jeziornej, budowę drogi Sierakowska Huta-Jelonko, Jelonko-Szklana, modernizacja ulicy Podgórnej w Gowidlinie i nawierzchni drogi w Szklanej, czy modernizację drogi w Łyśniewie. Ponadto wykonano szereg projektów technicznych na budowę sieci wodociągowej, dróg, ścieżek rowerowych i kajakowych, zakupiono samochód dla OSP Mojusz oraz zmodernizowano strażnice w Sierakowicach i Kamienic Królewskiej. Jedną ze sztandarowych inwestycji była też budowa sali gimnastycznej w Tuchlinie wraz z rozbudową zespołu szkół.

Na realizację zadań inwestycyjnych pozyskano dotacje ze środków zewnętrznych na łączną kwotę 5.312.614 zł.

Po dość szczegółowym sprawozdaniu wójta, radni nie mieli zarówno pytań, jak i wątpliwości co do udzielenia włodarzowi gminy absolutorium za ubiegły rok. Dokonali tego jednogłośnie, a swoiste wotum zaufania wójt Tadeusz Kobiela uzyskał już po raz 28.

- Dziękuję wam za to uznanie wspólnej pracy. Mamy fachowców wśród pracowników, dlatego z dobrym skutkiem udaje nam się zdobywać środki zewnętrzne. Patrząc przez pryzmat mojej 28-letniej pracy w sierakowickim samorządzie, muszę przyznać, że chyba kończy się czas radosnego samorządu na rzecz twardej walki politycznej. Szczególnie pokazuje to ten, rok. A szkoda. Można znacznie więcej zdziałać, jeśli po drugiej stronie ma się partnera. Przez szereg lat udawało nam się rozmawiać partnerskim językiem z wieloma instytucjami, tak teraz zaczynają się trudności - mówił wójt Tadeusz Kobiela.

- Zaczyna się pewien trend, chyba mniej korzystny dla samorządu. Zaczyna się walka o drobiazgi, nie o merytoryczne sprawy. Zawsze byłem optymistą. Dlatego róbmy swoje, a jeszcze coś wspólnie zdziałamy. Myślę, że samorządy się uchronią przeciwko zakusami polityków. Jeden ekspert zza granicy stwierdził, że w polskich samorządach pracują najbardziej zdeterminowani i najmądrzejsi ludzie pod tą szerokością geograficzną. I to daje nam powera do dalszej pracy. Dziękuję wam za popieranie inicjatyw. Szczególnie dziękuję za zaufanie i obyśmy mogli się wspólnie spotkać w następnej kadencji - podsumował.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.