Kartuzy. Burmistrz bez absolutorium

piątek, 22 czerwca 2018 r., 16:36
fot. MD-Z

Takiej sytuacji chyba jeszcze w historii kartuskiego samorządu nie było. Mimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej burmistrz Kartuz nie otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu 2017. Przeciw udzieleniu go zagłosowało 10 radnych, "za" jego przyjęciem było dziewięciu. W związku z tym, że uchwały nie przegłosowano bezwzględną większością głosów, nie została ona przyjęta.

Na piątkowej sesji radni obradowali nad jedną z najważniejszych uchwał w roku - udzielenia absolutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu za 2017 rok.

Budżet 2017 roku po stronie dochodów zamknięto kwotą 178.892.036,17 zł, co stanowiło 98,4 proc. planu, natomiast po stronie wydatków 182.503.256,60 zł, co stanowiło 87,24 proc. planu. Na inwestycje wydano około 27,5 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji zrealizowanych w 2017 roku wymieniono: budowę węzła integracyjnego z trasami dojazdowymi (realizacja zadania trwa), budowa drogi Borowo-Sitno, ulicy Chmieleńskiej z infrastrukturą, ul. Zielonej w Grzybnie, budowa małej infrastruktury turystycznej w Gaju i nad Jeziorem Karczemnym, modernizacja strażnic OSP w Staniszewie i Pomieczyńskiej Hucie.

- Sprawozdanie finansowe świadczy o tym, że działaliśmy rzetelnie, gospodarnie i celowo. Absolutorium za wykonanie budżetu jest dla burmistrza, ale pracują na to wszyscy. To ogromna praca wszystkich wydziałów urzędu, wszystkich jednostek podlegających gminie. Chciałbym bardzo podziękować pani skarbnik za pilnowanie tego budżetu, bo przy tak dużych inwestycjach i tak ogromnej ilości środków finansowych z różnych projektów i programów, można się czasami pogubić, a to wszystko jest wykonywane bardzo uczciwie i sumiennie. Chylę czoła pani skarbnik. Pani i cały zespół pracujecie wspaniale. Mam nadzieję, że zostanie to wzorowo ocenione. Dziękuję moim zastępcom, bo wykonują ogromną pracę nad tym, by zrealizować tak duże środki finansowe, napisać nowe projekty, ale też wykorzystać i zrealizować je w sposób maksymalny i przejrzysty dla naszych mieszkańców. Dziękuję wszystkim pracownikom gminy - mówił Mieczysław Gołuński.

- Można mnie lubić lub nie lubić, ale budżetu i tego, co zrealizowaliśmy nie da się oszukać. Chciałem również państwu podziękować, jako rada wiele razy podejmowaliście ryzyko, gdy mówiłem "dajcie szansę, spróbujemy, powinniśmy dostać pieniądze". Zaufaliście nam wiele razy, wykonaliśmy to w sposób godny, właściwy i profesjonalny, choć zdaję sobie sprawę, że nie zawsze da się zadowolić wszystkie. Mam nadzieję, że te wszystkie zadania zostaną ocenione pozytywnie w najbliższym czasie, bo wyborcy ocenią mnie i państwa. Dziękuję. Jestem dumny, że rok zakończyliśmy tak wysoką oceną finansową i tyloma inwestycjami. Na taką skalę w tej gminie jeszcze nie inwestowaliśmy, a wiele zadań jest w trakcie realizacji, na kolejne zabezpieczyliśmy środki - zaznaczył.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Inaczej budżet ubiegłoroczny oceniła komisja rewizyjna.

- Sytuacja jest bardzo niekomfortowa, niestety jako komisja musimy złożyć wniosek o nieudzielenie burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok - mówił Andrzej Bystroń, przewodniczący komisji.

Członkowie komisji rewizyjnej dokładnie przeanalizowali cały budżet. Spotkali się w tym celu kilkukrotnie. Ocenili m.in. wykonanie wydatków bieżących i majątkowych. Przy wydatkach na inwestycje komisja stwierdziła, że zostały one poniesione zgodnie z celami określonymi przez Radę Miejską w Kartuzach,"jednak nie w pełnym zakresie". Miała zastrzeżenia, co do niepełnego zrealizowania założeń budżetowych.

Co istotne, Skład Orzekający, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku zaopiniował negatywnie wniosek komisji rewizyjnej w sprawie nieudzielenia budżetu. W dokumencie RIO zaznaczono, że komisja rewizyjna przeprowadziła wnikliwą analizę budżetu 2017, jednak nie formułuje jednoznacznych zarzutów pod adresem Burmistrza.

- Przeprowadzając swoje analizy Komisja stwierdza, że "wykonanie planu świadczy o gospodarności. Biorąc pod uwag całość dokumentów w sprawie, Skład Orzekający uznał, że nie tylko sam budżet, ale i dokonane zmiany, zostały przyjęte w drodze głosowania przez Radę Miejską. Zatem Rada Miejska przy uchwalaniu budżetu oraz w toku realizacji budżetu miała wiedzę, co do okoliczności uzasadniających celowość jego uchwalenia oraz dokonywania zmian. Tymczasem, zdaniem Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w procesie absolutoryjnym koniecznym jest ustalenie i ocena, jak wykonano planowany budżet, jaki jest stan zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do zaplanowanych wielkości i czy winą za nie można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań - napisano w uzasadnieniu składu orzekającego RIO.

- Komisja rewizyjna oceniając wykonanie wydatków budżetowych stwierdziła, że zostały one poniesione zgodnie z celami określonymi przez Radę Miejską, podsumowując jednocześnie, że "nie w pełnym zakresie". Komisja nie ustaliła natomiast "o jaki zakres" nie zostały wykonane wydatki inwestycyjne. Oceniając realizację zadań inwestycyjnych Komisja zauważyła "niepełne zrealizowane zadań inwestycyjnych", nie wskazując jednak wprost, jakich zadań zarzut ten dotyczy - czytamy w dokumencie.

- Użyte przez Komisję Rewizyjną sformułowania w zakresie oceny wykonania budżetu Gminy Kartuzy za 2017 są bardzo ogólnikowe i niespójne, a nawet wzajemnie się wykluczają. Zdaniem Składu Orzekającego opinia do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kartuzach nie zawiera uzasadnienia pozostającego w logicznych związku z postawionym wnioskiem - napisali członkowie RIO.

Jak zaznaczono w opinii, wniosek komisji nie miał merytorycznego uzasadnienia. Rekomendacja RIO zdawała się jednak nie przekonać radnych. O zdrowy rozsądek zaapelował do nich przed głosowaniem radny Arkadiusz Socha.

- Z niektórymi radnymi jestem pierwszą kadencję, z innymi drugą. Chciałbym przytoczyć pewien tekst, który usłyszałem kiedyś na dużej konferencji międzynarodowej konferencji: "Dzisiaj opłakujemy zgon naszego ukochanego przyjaciela, Zdrowego Rozsądku, który był z nami przez wiele lat. Nikt nie wie ile miał lat, gdyż jego metryka urodzenia już dawno zagubiła się w biurokracji. Będziemy go pamiętać jako udoskonalacza takich lekcji jak: "wiedzieć, kiedy ukryć się przed deszczem", "dlaczego kto wcześnie wstaje, temu Pan Bóg daje", "życie nie zawsze jest sprawiedliwe" oraz "może to był mój błąd". Zdrowy Rozsądek kierował się prostą, racjonalną polityką finansową (nie wydawaj więcej niż zarabiasz) i niezawodnymi strategiami (rządzą dorośli, a nie dzieci) - przytaczał radny.

- Zdrowy Rozsądek stracił rację bytu, kiedy rodzice atakowali nauczycieli za wykonywanie pracy, której sami nie potrafili wykonać w dyscyplinowania swoich niesfornych dzieci. (…)Zdrowy Rozsądek stracił chęć do życia, kiedy kościoły stały się firmami, a przestępców lepiej traktowano niż ich ofiary. Zdrowy Rozsądek czuł się pokonany, kiedy w swoim własnym domu nie mogłeś obronić się przed włamywaczem, a on mógł pozwać cię za atak - kontynuował.

- Znam wiele osób na tej sali bardzo długi czas i nie wierzę, że po tym wszystkim, co usłyszeliśmy i po argumentacji będziecie głosować przeciw - mówił burmistrz.

- Rzeczywiście odwołamy się do zdrowego rozsądku i zakończymy dyskusję - powiedział Andrzej Pryczkowski, przewodniczący rady.

Ostatecznie jednak "za" udzieleniem burmistrzowi zagłosowało dziewięcioro radnych, natomiast przeciw 10. W związku z tym, że uchwały nie przegłosowano bezwzględną większością głosów (11) uchwała została nie podjęta.

- Z przykrością stwierdzam, że nie ma absolutorium. Na tym byśmy ten temat zakończyli. Wszelkiego rodzaju komentarze są zbędne. Nie było naszym marzeniem podejmowanie takiej decyzji - powiedział po głosowaniu przewodniczący.

- Bez względu na to, czy jest to absolutorium, czy nie, ta gmina jest wzorem dla innych w województwie pomorskim. Proszę popytać, jak wysoko jesteśmy oceniani. Jesteśmy 87. gminą w Polsce na 2284 gminy najlepiej wykorzystujące środki unijne. Udzielacie absolutorium za wykonanie budżetu. Za to, co zrobiliśmy i jak go rozliczyliśmy. A nie za to, czy mnie lubicie czy nie. To była praca wielu pracowników tego urzędu - zaznaczył burmistrz na zakończenie.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.