Żukowo. Burmistrz Wojciech Kankowski ze stuprocentowym absolutorium

wtorek, 26 czerwca 2018 r., 17:13
fot. Longina Templin

Podczas wtorkowej sesji żukowscy rajcy zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Burmistrzowi Wojciechowi Kankowskiemu udzielono też absolutorium. Po raz kolejny było ono jednogłośne. Po podjęciu uchwał były podziękowania od burmistrza, którego wraz ze skarbnik Lucyną Cybulą obdarowano symbolicznymi bukietami kwiatów.

To było ostatnie absolutorium szefa żukowskiego magistratu w tej kadencji, który przedstawił w formie prezentacji multimedialnej czterdziestominutowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Żukowska gmina wydała w ubiegłym roku prawie 170 mln zł. Odnotowano wzrost o 23 mln 289 tys. zł, tj. o 15,86 procent w stosunku do 2016 r.
Dochody wykonane w zeszłym roku były większe od wykonanych w 2016 r. o 21 mln 541 tys. zł, tj. o 13, 91 procent i wyniosły 176 mln 371 tys. zł.

Środków pozyskanych z różnych źródeł zewnętrznych było 7 mln 222 tys. złotych, co stanowi około 4 procent dochodów ogółem.

Na inwestycje wydano 27 mln 706 tys. zł, co stanowi 85,48 proc. przyjętego planu. 13 mln 157 tys. zł przeznaczono na drogi gminne. Wśród nich była budowa ul. Mickiewicza w Chwaszczynie (ponad 1 mln zł), ul. Tuchomska, Borowiecka i Północna w Baninie (4 mln 162 tys. zł).

Rozbudowa budynku OSP w Chwaszczynie, w której powstała Strefa Kultury, kosztowała 2 mln 138 tys. zł.

W 2016 r. na drogi przeznaczono 7,5 mln zł, a w ubiegłym roku o 5,6 mln zł więcej.

Jeżeli chodzi o wydatki bieżące to najwięcej pochłonęły: oświata 55,5 mln zł i pomoc społeczna oraz wydatki na świadczenia rodzinne - 49,5 mln złotych.

Zmalało zadłużenie gminy. Na koniec 2017 r. zadłużenie wyniosło 44 mln 877 tys. zł, co stanowi 25,44 procent w relacji do dochodów osiągniętych w 2017 r. W 2016 r. zadłużenie wynosiło niespełna 51 mln złotych.

- Już czwarty budżet realizowany w tej kadencji będziecie kwitować, a ja postaram się przedstawić to w jaki sposób go zrealizowaliśmy. Na samym początku chce podziękować wysokiej radzie za bardzo merytoryczną pracę i pomoc przy tworzeniu budżetu i przy dyskusjach nad ewentualnymi zmianami w trakcie roku budżetowego i przyjmowanie tych zmian. To jest forma waszej pracy i zaangażowania w to, żeby jak najsprawniej i jak najskuteczniej realizować zadania własne gminy, a przede wszystkim ta przychylność ze strony rady w sytuacjach podbramkowych, kiedy byliście skłonni przyjąć moje wnioski, nawet gdy wpływały one w trybie niecierpiącym zwłoki. I za to wam dziękuję - powiedział burmistrz Wojciech Kankowski.

Były też podziękowania dla zastępców burmistrza, skarbnik Lucyny Cybuli, rad sołeckich i osiedli.

Szef żukowskiego magistratu przypomniał, że rok budżetowy 2017 był rokiem rekordowym, jeżeli chodzi o ilość środków, które udało się zgromadzić w budżecie, rekordowy też w ilości inwestycji, a także w ilości zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego w Żukowie.

Wspomniał też o Spółce Komunalnej, która otrzymała historyczne - jak to określił burmistrz - dofinansowanie, które wynosi 45,5 mln złotych. To też jest majątek gminy, ponieważ gmina jest w stu procentach właścicielem tej jednostki.

Jerzy Formela przedstawiając stanowisko klubu radnych Porozumienie Samorządowe dla Kaszub, stwierdził, że zrealizowano sporo zadań o wielkiej wartości i to jest satysfakcjonujące, ale miał też uwagi.

- Dwa wnioski nam się nasuwają, które już wcześniej składaliśmy. Uważamy, że należy nadal dążyć do pełniejszej realizacji wydatków inwestycyjnych. Jest jeszcze 5 mln złotych, które nie zostało zainwestowanych. Drugi wniosek - podejmować działania zmniejszające skale obniżek górnych stawek podatkowych, udzielanych ulg i zwolnień podatkowych. To jest też kwota prawie 5,7 mln złotych - powiedział szef klubu.

Radni uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za ubiegły rok poparli w stu procentach. Podobnie było z absolutorium. Wszyscy obecni na sali radni jednogłośnie zagłosowali "za".

L.T.

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.