Agencje pracy - dla pracowników czy dla pracodawców?

wtorek, 10 lipca 2018 r., 13:11
fot. nadesłane

Według specjalistów rynek w Polsce to rynek pracownika. Pracodawcy już od kilkunastu miesięcy zmagają się z niedoborem pracowników, których poszukiwanie zajmuje długie miesiące, zwłaszcza gdy chodzi o stanowiska kluczowe. Z pomocą przychodzą agencje pracy, które przejmują na siebie obowiązek przeprowadzenia rekrutacji oraz zapewnienia najlepszych kandydatów na wskazane stanowisko.

Czym są agencje pracy?

Większość agencji pracy łączy w sobie dwie rzeczy: poszukiwanie pracy oraz doradztwo zawodowe. Zazwyczaj obie funkcje są bardzo ściśle powiązane. Agencje pracy są niezależnymi firmami zewnętrznymi, pracującymi dla wielu kontrahentów, których zadaniem jest najczęściej znalezienie pracowników, zgodnych z oczekiwaniami zleceniodawcy. Poszukiwanie pracowników nieco się różni w zależności do stanowiska. W przypadku stanowisk specjalistycznych i kluczowych dla firmy agencja pracy organizuje cały proces rekrutacji, od zamieszczenia ogłoszenia, poprzez wstępną selekcję napływających aplikacji, aż po wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko. Najlepszy kandydat to osoba, która spełnia nie tylko wymogi formalne, związane z wykształceniem i doświadczeniem, ale również z możliwościami finansowymi firmy, a więc jego oczekiwania finansowe muszą się zmieścić w ustalonych przez zleceniodawcę granicach.

Poszukiwanie pracowników

Wyszczególnione powyżej zadania to schemat bardzo idealny, który w wielu przypadkach wygląda nieco inaczej. Bardzo często agencje pracy posiadają własne bazy potencjalnych kandydatów, zatem przy obsadzie stanowisk w pierwszej kolejności przeszukują swoje zasoby. Coraz częściej rekruterzy sami się kontaktują z kandydatami, których wyszukują w mediach społecznościowych oraz w serwisach branżowych. Z drugiej strony część agencji pracy zajmuje się oferowaniem pracowników tymczasowych, którzy zastępują pracowników w czasie zwolnień lekarskich, urlopów oraz wtedy, gdy trzeba pilnie uzupełnić niedobory personalne. W tym przypadku agencja przejmuje na siebie obowiązek znalezienia pracownika, któremu wypłaca wynagrodzenie. Pracownik tymczasowy jest zawsze pracownikiem agencji pracy, która może decydować o jego miejscu pracy.

Wynagrodzenie agencji pracy

Usługi agencji pracy są wyceniane w różny sposób. Najczęściej, jeśli agencja jest odpowiedzialna za znalezienie pracownika na kluczowe stanowisko, wynagrodzenie agencji to część wynagrodzenia rocznego, jakie należałoby wypłacić pracownikowi. W przypadku kluczowych stanowisk, obejmujących m.in. dyrektorów czy kadrę zarządzającą, agencja pracy może otrzymać wynagrodzenie równe co do wartości rocznemu wynagrodzeniu zrekrutowanego pracownika. Wiąże się to z jeszcze jednym zobowiązaniem.

Agencje pracy podpisują zobowiązanie, że zrekrutowany przez nich pracownik przepracuje w firmie co najmniej 12 miesięcy. Jeśli odejdzie w krótszym czasie, agencja musi ponownie zrekrutować pracownika, przy czym zleceniodawca nie wypłaci już kolejnego wynagrodzenia z tego tytułu. W przypadku zatrudniania pracowników tymczasowych agencje wynagradzane są od liczby zatrudnionych pracowników, którzy w wielu przypadkach są zatrudnieni w oparciu o umowę-zlecenie. Wynagrodzenie agencji jest częścią wynagrodzenia takiego pracownika.

Źródło - https://grupaprogres.pl/

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.