Kartuzy. Do końca lipca można składać wnioski o stypendia

piątek, 13 lipca 2018 r., 08:41
fot. archiwum

W Urzędzie Miejskim w Kartuzach trwa nabór wniosków o stypendia dla uczniów, którzy w minionym roku szkolnym osiągnęli wysokie wyniki w nauce lub w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Dokumenty można składać do 31 lipca.

O stypendium mogą ubiegać uczniowie, szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, a także szkół ponadgimnazjalnych, którzy świetnie radzili sobie z nauką w ubiegłym roku szkolnym.

By otrzymać stypendium uczeń musi spełnić jeden z dwóch warunków - uzyskać wymaganą średnią ocen bądź posiadać tytuł laureata lub finalisty konkursu, olimpiady i turnieju, organizowanego zgodnie z aktem wykonawczym, wydanym na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1943 z późn. zm.).

W przypadku uczniów klas VII-VIII oraz gimnazjum o stypendia może ubiegać się młodzież ze średnią ocen co najmniej 5,50, natomiast w przypadku szkół ponadgimnazjalnych - ze średnią 5,40.

Wniosek o przyznanie stypendium składa pełnoletni uczeń lub rodzic bądź opiekun prawny ucznia niepełnoletniego. Do wniosku należy dołączyć kopię zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu, olimpiady i turnieju, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły i zaświadczenie zawierające informacje o uzyskanej średniej ocen, wydane przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 694 51 75 lub w Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego w Kartuzach, w pokoju 115. Wnioski i regulamin stypendialny można znaleźć tutaj.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.