Jak kupić mieszkanie poniżej ceny rynkowej?

czwartek, 19 lipca 2018 r., 10:03
fot. nadesłane/Pixabay.com

Nieruchomości dostępne na wolnym rynku są stosunkowo drogie i wiele osób szuka innej możliwości zakupu np. mieszkania dla siebie lub kogoś z rodziny. Okazuje się, że zakup taki jest możliwy po bardzo atrakcyjnej cenie, w wyniku licytacji komorniczej lub przetargu.

Licytacja komornicza

Właściciel zadłużonego mieszkania, na skutek licytacji komorniczej odbywającej się na wniosek wierzyciela, może zostać pozbawiony swojej własności. Komornik zajmuje nieruchomość i wzywa dłużnika do spłaty długu. Jeśli to nie nastąpi w określonym terminie, powołuje rzeczoznawcę w celu sporządzenia szacunkowej wartości mieszkania. Następnie wyznacza cenę wywoławczą (w pierwszym etapie wynosi ona 3/4 wartości szacunkowej, a w drugim 2/3) oraz termin licytacji. Ta odbywa się w sądzie, a nad jej prawidłowym przebiegiem czuwa sędzia. Jeśli do licytacji przystąpiło więcej niż jedna osoba, cena wywoławcza jest podbijana. Osoba, która wygrała, powinna w określonym terminie dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty, aby otrzymać akt własności.

Na czym polega przetarg mieszkaniowy?

Organizator przetargu mieszkaniowego ogłasza jego termin i wysyła zaproszenia do składania ofert. Następnie wybiera najkorzystniejszą z nich i zawiera stosowną umowę. W przypadku nieruchomości, w tym również mieszkań, organizatorem przetargu może być m.in. Skarb Państwa oraz spółdzielnie mieszkaniowe. Do przetargu wystawiane są najczęściej lokale opuszczone, wymagające remontu lub zadłużone. W celu ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości powołuje się biegłego rzeczoznawcę. Nad sprawnym przebiegiem przetargu czuwa powołana przez organizatora, odpowiednia komisja. Jeśli brakuje nabywcy, cena wywoławcza zostaje sukcesywnie obniżana w kolejnych przetargach.

Wadium

Warunkiem przystąpienia do licytacji lub przetargu jest wpłacenie wadium, które stanowi rodzaj zabezpieczenia transakcji dla organizatora. Wysokość wadium zależy od wartości mieszkania i wynosi: w przypadku przetargu od 2 do 10% wartości szacunkowej mieszkania, a w przypadku licytacji - 10%. Osoby, które przegrały, otrzymują zwrot wadium, zaś które nabyły nieruchomość, wpłacają za nią kwotę pomniejszoną o wysokość wadium. Jeśli nabywca nie dokona stosownej wpłaty, jego wadium przepada.

Jak znaleźć informacje o przetargach i licytacjach komorniczych?

Informacje o licytacjach i przetargach można znaleźć w prasie, na stronach internetowych kancelarii komorniczych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Śledzenie ich wymaga jednak dużo czasu i jest dość kłopotliwe. Godnym polecenia i niezwykle przydatnym narzędziem, które ułatwia i bardzo przyspiesza wyszukanie potrzebnych informacji, jest portal Listaprzetargow.pl. Zawiera on bazę danych ogłoszeń o aktualnych licytacjach i przetargach nieruchomości, zebranych z terenu całej Polski. Po wpisaniu nazwy szukanego miasta lub województwa, otrzymujemy dokładny opis nieruchomości, planowany termin licytacji lub przetargu oraz wysokość wadium i cenę wywoławczą.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.