Gm. Sulęczyno. Trwa naprawa dróg zniszczonych wskutek ubiegłorocznej nawałnicy

poniedziałek, 6 sierpnia 2018 r., 14:42
fot. AL

Choć od ubiegłorocznej nawałnicy mija rok, wciąż trwają naprawy i remonty wyrządzonych przez żywioł szkód. Sulęczyński samorząd realizuje obecnie trzy zadania drogowe, na wykonanie których otrzymał promesę ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na łączną kwotę 1.201.600 zł.

Do końca września muszą zostać zakończone prace przy modernizacji dróg, na realizację których sulęczyński samorząd otrzymał środki z budżetu państwa na odbudowę traktów po nawałnicy. W ramach otrzymanej promesy ministra Spraw Wewnętrznych i administracji w wysokości ponad 1,2 mln zł, gmina Sulęczyna zamierza zrealizować trzy zadania drogowe.

Pierwszym z nich jest odbudowa ulicy Leszczynowej, Modrzewiowej i Ekologicznej wraz z odbudową sieci kanalizacji deszczowej. Wskutek nawałnicy nastąpiło podtopienie części posesji przy ulicy Modrzewiowej oraz powstało osuwisko w skarpie od strony ulicy Ekologicznej na odcinku około 200 mb. Ponadto zniszczona została cześć skarpy wraz z ogrodzeniem posesji, a zniszczeniu uległo część kanalizacji deszczowej.

- Ze względu na niebezpieczeństwo powtórnego zalewania posesji oraz możliwość dalszej degradacji skarpy zostanie wykonane utwardzenie jezdni ulicy Leszczynowej i Modrzewiowej (odcinek około 400 mb) w technologii zapewniającej swobodny spływ wody do kanalizacji deszczowej, w celu doprowadzenia wód opadowych w stanie czystym bez piasku i osadów roślinnych które są głównym powodem niesprawności odwodnienia. Istniejącą sieć kanalizacji deszczowej odbudowana zostanie w taki sposób, aby zapewnić właściwy spływ wody z całej zlewni drogowej tj. z ulic Leszczynowej i Modrzewiowej łącznie (odcinek około 500 mb). Odbudowana i zabezpieczona zostanie również skarpa drogowa od strony ulicy Ekologicznej elementami betonowymi. Nawierzchnia ulic zostanie wykonana z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszyw łamanych - informuje sulęczyński samorząd.

Ta część zadania pochłonie 947.500 zł.

W ramach środków ponawałnicowych wyremontowana zostanie również droga relacji Golica-Bębny na odcinku o długości ponad pół kilometra. Nawierzchnia utwardzona zostanie płytami drogowymi, zabezpieczone zostaną także rowy i pobocza. Koszt realizacji tego projektu to 395.000 zł.

Trzecim zadaniem jest remont odwodnienia z ulicy Trakt Słupi, co ma kosztować 177.000 zł.

- Powstałe wyrwy odbudowane będą poprzez wykonanie kaskad betonowo kamiennych na zniszczonym odcinku kanału oraz odtworzone zostaną osadniki piaskowe i przepust w stronę rzeki Słupi. Zakres prac obejmuje również odbudowę układu kanalizacji deszczowej złożonego z przewodów PVC, betonowych studni z włazem żeliwnym, betonowych wpustów z kratką żeliwną, zbiornika betonowego prefabrykowanego oraz koryta otwartego z prefabrykatów betonowych - podaje Urząd Gminy w Sulęczynie.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.