Ciągły rozwój infrastruktury w Gminie Chmielno

piątek, 24 sierpnia 2018 r., 09:41
fot. nadesłane

Wiele uwagi i środków finansowych w Gminie Chmielno przeznaczonych zostało na poprawę infrastruktury drogowej. Prace na drogach to gruntowne modernizacje nawierzchni asfaltowej połączone z budową kanalizacji deszczowej. Zrealizowano inwestycje poprawiające stan dróg w Zaworach, Reskowie, Kożyczkowie i Chmielnie. Niedługo realizowane będą w Cieszeniu i Garczu. Do największej z inwestycji należy budowa drogi gminnej w Maksie.

Na sto wniosków o dofinansowanie remontów dróg z "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", które wpłynęło do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w powiecie kartuskim dotacje otrzymały cztery samorządy, w tym Gmina Chmielno.

Obecnie Chmieleński samorząd realizuje zadanie polegające na budowie II odcinka drogi gminnej na trasie Maks - Sznurki. Na całym odcinku zostanie poszerzona jezdnia, powstanie pobocze oraz place rekreacyjne z ławkami i stojakami dla rowerów. Poprawa konstrukcji nawierzchni, przepustowości i odwodnienia jezdni wpłynie na skrócenie czasu przejazdu, poprawę jakości podróżowania oraz zwiększy mobilność mieszkańców korzystających z drogi.

Wartość projektu to 2.771.307,00 zł, a dofinansowanie wynosi połowę tej sumy.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.