Chmielno. Rusza nabór wniosków o stypendia naukowe

sobota, 25 sierpnia 2018 r., 08:30
fot. internet/www.pixabay.com

Wkrótce zabrzmi pierwszy dzwonek. Po wakacyjnej przerwie młodzież znów zasiądzie w szkolnych ławach. Najlepsi uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z gminy Chmielno mogą starać się o stypendia motywacyjne za wyniki, jakie osiągnęli w ubiegłym roku szkolnym. Rusza nabór wniosków.

Stypendia dla gimnazjalistów

Stypendium wójta przyznawane jest dwa razy do roku, po ukończeniu semestru nauki. Może je otrzymać uczeń gimnazjum, mieszkający na terenie gminy, który uzyskał bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen wynoszącą 5,2. Prócz tego stypendia przyznawane będą też sportowcom. Będą mogli je otrzymywać uczniowie lub drużyny, które spełnią przynajmniej jeden z trzech warunków - w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych zostali powołaniu do narodowej kadry młodzieżowej w swojej dyscyplinie, zdobyli pierwsze miejsce w powiecie lub miejsca I-III na szczeblu wojewódzkim i swoimi osiągnięciami promują gminę. Kandydatów do stypendium mogą typować - nauczyciele przedmiotu, wychowawcy klas, rodzice, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski lub trenerzy sportowi. Nabór wniosków trwa do 1 października. Warto pamiętać, że w przypadku ucznia który skończył gimnazjum należy dostarczyć zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole ponadpodstawowej.

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkali na terenie gminy Chmielno mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, artystyczne, naukowe jak również osiągnięcia w konkursach z zakresu krzewienia języka kaszubskiego. Warunkiem uzyskania stypendium za wyniki w nauce jest średnia powyżej 4,8 na świadectwie i wzorowe zachowanie. Wsparcie za wyniki artystyczne i naukowe mogą otrzymać uczniowie, którzy zostali laureatami konkursu artystycznego lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Stypendium za wyniki sportowe w szkołach ponadpodstawowych mogą otrzymać uczniowie, którzy co najmniej trzykrotnie uzyskali miejsce medalowe w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i wyższym, na świadectwie ma ocenę celującą z wychowania fizycznego i bardzo dobrą z zachowania. Stypendium za osiągnięcia w konkursach z kaszubskiego może otrzymać uczeń, który uzyskał miejsca 1-3 w konkursach na szczeblu wojewódzkim, ma na świadectwie ocenę celującą z języka kaszubskiego i co najmniej bardzo dobrą z zachowania. Wnioski o stypendium powinien złożyć do wójta Chmielna, dyrektor danej szkoły. Termin zgłaszania wniosków upływa 30 września.

Stypendia dla studentów

Z kolei od 1 października do 31 października wnioski o stypendia składać będą mogli studenci uczelni wyższych. Stypendium jest formą pomocy materialnej dla najzdolniejszych studentów mieszkających na terenie gminy Chmielno. Powinno sprzyjać rozwojowi uzdolnień i zainteresowań. Ma być też czynnikiem motywującym i zachęcać młodych mieszkańców gminy do podejmowania studiów. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej studenta. Osoby, które chcą się o nie ubiegać mogą być studentami zarówno studiów stacjonarnych, jak i zaocznych - I lub II stopnia bądź jednolitych magisterskich. Warunkiem przyznania stypendium jest również średnia ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższa niż 4,5 uzyskana w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku. Wnioski składać mogą rektorzy, dziekani i rady wydziałów wyższych uczelni.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.