"W naszej gminie nadszedł czas na zmiany, a nie obietnice"

piątek, 28 września 2018 r., 07:32

Wybory samorządowe zdecydują o przyszłości naszej gminy. Kartuzy muszą być dobrym miejscem do życia, w którym ludziom żyje się wygodnie i bezpiecznie. Nasze miasto powinno posiadać przemyślaną strategię rozwoju, być dobrze zorganizowane i dobrze zarządzane.

Szanowni mieszkańcy gminy Kartuzy!

Wybory samorządowe zdecydują o przyszłości naszej gminy. Kartuzy muszą być dobrym miejscem do życia, w którym ludziom żyje się wygodnie i bezpiecznie. Nasze miasto powinno posiadać przemyślaną strategię rozwoju, być dobrze zorganizowane i dobrze zarządzane. Nasza gmina musi otworzyć się na ludzi i wykorzystać swój potencjał turystyczny. Tworzymy Komitet Wyborczy "Checz" - Dla gminy i Mieszkańców ponieważ chcemy, aby w naszej małej ojczyźnie nastąpiły realne zmiany. Jestem przekonany, że nasi kandydaci będą dobrymi radnymi, rzetelnie wykonującymi swoje zadania i skutecznie reprezentującymi swoich wyborców.

Zachęcam Państwa do udziału w wyborach
i dziękuję za głosy oddane na naszych kandydatów.

Z wyrazami szacunku
Mariusz Treder
kandydat na burmistrza Kartuz


Wizję rozwoju naszej gminy przedstawiam w poniższych punktach:


TURYSTYKA

Lasy i jeziora to bogactwo i potencjał naszej gminy. Możliwość swobodnego dostępu do nich dla mieszkańców miasta i przyjezdnych turystów daje realną możliwość podniesienia walorów turystycznych naszego miasta i wszystkich sołectw naszej gminy.

Mieszkańcy naszego miasta muszą mieć możliwość bezpiecznego połączenia z naszymi sołectwami, co umożliwi im spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu, natomiast oddzielenie ruchu kołowego od pieszego umożliwi mieszkańcom sołectw bezpieczne poruszanie się zarówno dla dzieci jak i starszych mieszkańców naszej gminy. To transakcja wiązana dla miasta i wsi.

Zadania konieczne do rozwoju:

1. Konieczność budowy połączeń pieszo - rowerowych, wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych pomiędzy Kartuzami a terenami wiejskimi:
- budowa ścieżki pieszo- rowerowej z Kartuz na Złotą Górę i dalej połączenie z gminą Stężyca,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Kartuzy z okręgiem prokowsko - mirachowskim
- połączenie ścieżką pieszo-rowerową Kartuz z Kiełpinem
- połączenie ścieżką pieszo-rowerową Borowa z Żukowem,

2. Strefy aktywnego wypoczynku, miejsca do rekreacji, mini boiska, place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu na terenie miasta oraz w każdym sołectwie naszej gminy. W sołectwach, w których wszystkie działki gminne zostały już wyprzedane, będziemy nabywać grunty aby takie miejsca powstały.
3. Budowa gminnego kąpieliska.
4. Zwiększenie budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego - to mieszkańcy, którzy chcą zainicjować zmiany w swoim najbliższym otoczeniu powinni mieć większe możliwości decydowania o tym, na co chcą przeznaczyć środki finansowe.
5. Stworzenie strategii rozwoju sołectw na najbliższe 10 lat.
6. Dbanie o estetykę przestrzeni publicznej.
7. Koniec bezsensownej wyprzedaży gminnego majątku.
8. Współpraca z Radą Miejską na rzecz rozwoju naszej gminy.

OCHRONA ŚRODOWISKA

- stworzenie planu działania w kierunku oczyszczenia kartuskich jezior i podjęcie zdecydowanych kroków tym kierunku,
- współpraca w zakresie rozbudowy sieci gazowej w naszej gminie,
- budowa kanalizacji w Mezowie, Brodnicy Górnej i wykonanie koncepcji oraz projektu budowy kanalizacji sanitarnej w okręgu prokowsko-mirachowskim

INFRASTRUKTURA DROGOWA

- działania w kierunku budowy drugiego etapu obwodnicy Kartuz, podzielenie drugiego etapu na dwa zadania ( Kartuzy - Prokowo jako pierwszy etap i Prokowo-Łapalice jako etap drugi), tak aby umożliwić swobodny przepływ samochodów od strony Sierakowic w kierunku Trójmiasta,
- modernizacja i budowa dróg na terenie gminy, lokalizacja punktów świetlnych dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców.
- działania na rzecz modernizacji zaniedbanych dróg na terenach wiejskich naszej gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania do realizacji w zakresie oświaty i wychowania:
- Budowa sal gimnastycznych w Kartuzach przy Sp 2, w Prokowie i Brodnicy Górnej.
- Rozbudowa szkoły podstawowej w Dzierżążnie.
- Wyposażenie w tablice multimedialne wszystkich klas lekcyjnych we wszystkich szkołach terenie naszej gminy.

GOSPODARKA

- Dążenie do objęcia jak największego obszaru gminy planami zagospodarowania przestrzennego, co umożliwi kontrolowany rozwój przedsiębiorczości i zapobiegnie chaotycznej zabudowie.
- Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.
- Działania zmierzające do zaktywizowania lokalnego rynku pracy.

KULTURA

- Działania zmierzające do jak najbardziej intensywnego wykorzystania obecnie istniejącej infrastruktury tj. Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu w Złotej Górze, Gaju Świętopełka, Centrum Kultury, nowo powstałej biblioteki przy dworcu czy też pływalni.
- Tworzenie oferty kulturalnej o różnorodnym profilu tj. dla ludzi zarówno starszych jak i młodszych, ludności lokalnej oraz turystów z Trójmiasta.

Nadszedł czas na zmiany.
Czas na działanie, a nie obietnice.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.