Gmina Somonino zasługuje na więcej - KWW Wspólnota dla Gminy

środa, 10 października 2018 r., 10:10
fot. nadesłane

Gmina SOMONINO - gminą, która łączy, a nie dzieli, która zbliża ludzi dla osiągnięcia wspólnego celu, która się nie zamyka. Gminą, w której potrzeby każdego człowieka brane są pod uwagę i wysłuchane. Gminą, która w zbliżającym się nowym budżecie unijnym może pozyskać środki m.in. na drogi i infrastrukturę i która zadba o rozwój lokalnej gospodarki, turystyki oraz naprawi niełatwą sytuację finansową.

Marian Kowalewski - kandydat na Wójta Gminy Somonino

Moje wieloletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, Stowarzyszeniu "Przyjazna Wieś Kaszubska", czy Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie, a także, zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności oraz współpraca z wieloma instytucjami, mają stanowić swoistą podstawę i gwarancję mojej solidnej i rzetelnej pracy w tym kierunku.

Aby w naszej małej ojczyźnie nastąpiły realne zmiany, a gmina zaczęła rozwijać się dynamicznie, potrzebna jest współpraca z radnymi, którzy będą reprezentować różne sołectwa i środowiska. Tworzymy Komitet Wyborczy "Wspólnota dla Gminy, łącząc wieloletnie doświadczenie samorządowe z nowym spojrzeniem na rozwój gminy. To osoby aktywne, mające uznanie w swoim środowisku i reprezentujące różne zawody i profesje. Jestem pewien, że nasi kandydaci będą godnie reprezentować swoich wyborców, a w swych działaniach wykażą się skutecznością i rzetelnością.

PROGRAM DLA GMINY SOMONINO:

LEPSZA INFRASTRUKTURA

- przygotowanie kompleksowego programu budowy i remontu dróg gminnych wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi i punktami oświetleniowymi,
- sporządzenie programu obejmującego plan inwestycyjny w zakresie odprowadzania wód deszczowych,
- przejęcie w całości i remont dworca kolejowego w Somoninie,
- budowa nowoczesnych parkingów dla podróżnych w Sławkach i Somoninie,
- zwiększenie działań mających na celu utrzymanie porządku i estetyki w miejscowościach gminy,
- regulacja stanów prawnych i własnościowych dróg na terenie Gminy Somonino,

BLIŻEJ LUDZI

- wspieranie lokalnych inicjatyw i organizacji,
- usprawnianie przepływu informacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami,
- stworzenie Budżetu Obywatelskiego,
- organizacja spotkań sołeckich jesienią każdego roku, w celu większego wpływu mieszkańców na tworzenie budżetu gminy,
- efektywne wykorzystanie obiektów sportowych tak, aby przynosiły dodatkowe dochody i obniżały koszt korzystania z nich przez mieszkańców,
- większe dofinansowanie ośrodka i zdrowia w Somoninie,
- dążenie do budowy żłobka na terenie gminy,
- doposażenie i modernizacja placów zabaw, by były funkcjonalne, bezpieczne i interesujące,
- lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego gminy,

WIĘKSZE DOCHODY - MNIEJSZE ZADŁUŻENIE

- minimalizowanie kredytowania zadań inwestycyjnych gminy,
- zmniejszenie zadłużenia gminy,
- skuteczne i aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- aktywna współpraca z sąsiednimi gminami, Powiatem Kartuskim i Urzędem Marszałkowskim w realizacji inwestycji gminnych,
- stwarzanie dogodnych warunków w celu przyciągnięcia inwestorów do naszej gminy,

ZASŁUGUJEMY NA WIĘCEJ! Mamy potencjał osobowy, intelektualny i geograficzny, żeby być jednym z liderów w powiecie, a nawet województwie. To od Was zależy czy chcecie zmiany.

Zagłosujcie w dniu wyborów - 21 października 2018 r. i oddajcie głos na osoby, która chcą łączyć Was i Wasze oczekiwania. Zagłosujcie na mnie i na kandydatów na radnych z KWW Wspólnota dla Gminy.

KWW Wspólnota dla Gminy - Lista nr 15

Okręg nr 1 - Sołectwo Borcz
Jacek Borkowski - Borcz (37 lat)

Okręg nr 2 - Sołectwo Egiertowo, sołectwo Starkowa Huta
Roman Potrykus - Egiertowo (58 lat)

Okręg nr 3 - Część sołectwa Goręczyno obejmująca ulice: Graniczną, Kasztelańską, Kwiatową, Leśną, Osiedlową, Raduńską, Sportową, Szkolną
Krzysztof Stencel - Goręczyno (42 lata)

Okręg nr 4 - Część sołectwa Goręczyno obejmująca ulice: Dąbrowa, Do Raju, Jałowcową, Kartuską, Kaszubską, Krótką, Łąkową, Na Wzgórzu, Osiedle Słoneczne, Piaskową, Polną, Rokitki, Strażacką, Topolową, Widokową, Zieloną
Sławomir Kamiński - Goręczyno (43 lata)

Okręg nr 5 - Sołectwo Hopowo, sołectwo Kamela
Tadeusz Pyszka - Hopowo (45 lat)

Okręg nr 6 - Sołectwo Ostrzyce
Marek Paczoska - Ostrzyce (41 lat)

Okręg nr 7 - Sołectwo Ramleje
Waldemar Magulski - Ramleje (36 lat)

Okręg nr 8 - Sołectwo Rąty, sołectwo Rybaki
Michał Zając - Rąty - 47 (lat)

Okręg nr 9 - Sołectwo Połęczyno, sołectwo Kaplica, sołectwo Piotrowo
Łukasz Pioch - Kaplica (41 lat)

Okręg nr 10 - Sołectwo Sławki
Jarosław Ustowski - Sławki (40 lat)

Okręg nr 11 - Część sołectwa Somonino obejmująca ulice: Do Młyna, Leśny Szum, Miłą, Miodową, Osiedle Komara, Osiedle Pod Lasem, Plażową, Sarni Dwór, Siemiana, Słodkie Rowy, Witosławy, Zaułek
Marcin Rybakowski - Somonino (32 lata)

Okręg nr 12 - Część sołectwa Somonino obejmująca ulice: Ceramiczną, Kasztelańską, Leśną, Łąkową, Na Glinach, Osiedle Bernardyno, Osiedle Przy Wiadukcie, Osiedle Żurawie, Spółdzielców, Torową, Zacisze
Gerard Trepczyk - Somonino (70 lat)

Okręg nr 13 - Część sołectwa Somonino obejmująca ulice: Ceynowy, Dworcową, Krótką, Ogrodników, Osiedle Dambka, Osiedle Nad Radunią, Zieloną
Wiesław Formela - Somonino (50 lat)

Okręg nr 14 - Część sołectwa Somonino obejmująca ulice: Osiedlową, Osiedle Księcia Racibora I, Osiedle Księcia Świętopełka Wielkiego, Osiedle Maksymiliana Litewskiego, Osiedle Mestwina, Osiedle Sambora I, Polną, Wolności
Andrzej Sołtysek - Somonino (63 lata)

Okręg nr 15 - Sołectwo Wyczechowo
Zbigniew Nadolski - Wyczechowo (64 lata)

KWW Wspólnota dla Gminy

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.