Edmund Kwidziński - zaufany kandydat do rady powiatu kartuskiego

poniedziałek, 15 października 2018 r., 10:48

Edmund Kwidziński to jeden z najbardziej godnych zaufania kandydatów do Rady Powiatu Kartuskiego. Wieloletnie doświadczenie w służbie drugiemu człowiekowi i pracy samorządowej, szacunek i otwartość na współpracę, skuteczne dążenie do wyznaczonych celów - to tylko niektóre z cech wieloletniego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach. Edmund Kwidziński startuje z listy KWW Samorządne Kaszuby - Nasze Sprawe, w okręgu nr 2, pozycja 1 na liście nr 11.

Od kilkudziesięciu lat bezinteresownie służy drugiemu człowiekowi - zarówno na niwie bezpieczeństwa, jak i pracy samorządowej. Obecnie pełni funkcję dyrektora Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP. Przez kilkadziesiąt lat pracy na stanowisku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach pełnił służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, jak również dbał o rozwój jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych we wszystkich gminach w powiecie.

Aktywnie udziela się zarówno poprzez działalność na rzecz OSP, jak i pracę samorządową. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w radzie powiatu kartuskiego. Służbę innym ma we krwi i poświęcił jej całe swoje życie zawodowe i prywatne. Praca jest nie tylko służbą, ale też największą pasją.

Jako wieloletni Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach, a obecnie dyrektor zarządu wojewódzkiego OSP doskonale wie, jak dbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa w powiecie. Potrzebne do tego są nie tylko nowoczesne i dobrze wyposażone jednostki ratownicze, wyszkolone służby, ale także bezpieczne drogi. To najważniejsze priorytety, którymi kieruje się kandydat do rady powiatu.

Edmund Kwidziński uzyskując mandat radnego będzie dążył do przygotowania kompleksowego programu działania na nadchodzącą kadencję, by potem konsekwentnie wdrażać go w życie. Wspólnie z członkami swojego komitetu będzie stawiał na wykorzystanie walorów i zasobów naturalnych i ich ochronę, na rozwój turystyki, sportu i rekreacji, inwestycje kolejowe i drogowe, na zapewnienie dobrej i otwartej dla wszystkich edukacji ogólnej oraz zawodowej oraz optymalnych warunków do pracy i działalności gospodarczej mieszkańców, jak również na inwestycyjnej i prospołecznej współpracy z gminami i dalszym rozwój organizacji pozarządowych.

Kandydaci na radnych z KWW "Samorządne Kaszuby - Nasze sprawe" chcą podjąć konkretne działania na rzecz m.in. budowy nowoczesnego bloku operacyjnego w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kartuzach, wsparcia budowy hospicjum dla ciężko i nieuleczalnie chorych w Kartuzach czy działań na rzecz przywrócenia połączenia kolejowego na linii Kartuzy - Sierakowice.

Edmund Kwidziński jest osobą, dla której dobro powiatu kartuskiego jest najważniejsze. Wsparcie jego kandydatury w wyborach jest gwarancją dobrze oddanego głosu. To osoba, która po wielokroć udowodniła, że zasługuje na zaufanie mieszkańców Kaszub.


KWW Samorządne Kaszuby "Nasze sprawe"

www.naszesprawe.pl

www.facebook.com/NaszeSprawe/

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.