W jaki sposób chronić nazwę sklepu internetowego?

czwartek, 6 grudnia 2018 r., 11:10
fot. nadesłane

Sklepy internetowe są najbardziej spopularyzowaną i dynamicznie rozwijającą się branżą na świecie. E-commerce obejmuje dziś nie tylko wymianę towarów i usług, ale wszystkie czynności i transakcje handlowe przy użyciu nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Jak więc wyróżnić swój sklep internetowy w gąszczu tego rynku? W pierwszej kolejności za pomocą nazwy. Z tego artykułu dowiesz się jakie są sposoby na jej ochronę prawną.

Wybór nazwy sklepu internetowego

Wybór dobrej nazwy sklepu internetowego jest jedną z najważniejszych decyzji marketingowych. Trafnie dobrana nazwa pozwala budować rozpoznawalność sklepu. Marka sklepu internetowego nie może być przypadkowa, gdyż jej celem jest wyróżnienie witryny na tle innych. Dobrze aby była krótka i łatwa do zapamiętania. Korzystnie, aby dodatkowo zawierała atrakcyjną szatę graficzną.
Jeżeli jesteś na etapie wybierania nazwy dla swojego sklepu, to pamiętaj, że musi się ona różnić od nazw Twoich konkurentów. Chodzi o to, aby nie było ryzyka, że wasi klienci się pomylą. W tym celu nie tylko należy zrobić poszukiwania w Google. Korzystnie jest również przejrzeć takie rejestry jak CEIDG i KRS. 
Większość osób zapomina jednak, że kolizją mogą być również zarejestrowane znaki towarowe. 

Ochrona nazwy i logo sklepu bez rejestracji.

Polskie prawo przewiduje ochronę marki nawet bez jej formalnej rejestracji w Urzędzie Patentowym. Poziom tej ochrony jest jednak minimalny.

Źródłem ochrony prawa do firmy (czyli nawy przedsiębiorstwa) może być Kodeks Cywilny. Nazwę sklepu można chronić również w oparciu o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ta ostatnia dotyczy jednak raczej logo, a nie samej nazwy.
Opierając się o powyższe przepisy musisz pamiętać, że w ewentualnym sporze sądowym będziesz musiał przedstawić dowody na to, że te prawa Ci w ogóle przysługują. Nie jest to zadanie łatwe, biorąc pod uwagę m.in. zasięg terytorialny czy zakres towarów i usług. Zaletą przedstawionych przepisów jest fakt, że taka ochrona nic nie kosztuje.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć czym różni się ochrona nazwy sklepu bez rejestracji od tej wynikającej z zarejestrowanego znaku towarowego, to obejrzyj poniższe nagranie:
 

 
Zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym

Rejestracja nazwy Twojego sklepu jako znaku towarowego przyniesie Ci wiele korzyści. 
Dzięki wydanemu przez Urząd Patentowy świadectwu rejestracji będziesz dysponował najsilniejszą ochroną prawną. A to może się okazać decydujące, jeżeli przyjdzie Ci się zmierzyć z nieuczciwą konkurencją. Naśladowcy kopiują lidera w branży. To samo dotyczy nazwy, którą ten lider się posługuje. 
O ponad 20 korzyściach jakie wynikają z zastrzeżenia nazwy i logo dowiesz się z artykułu: https://znakitowarowe-blog.pl/dlaczego-warto-zastrzec-marke-firmy/

Przeprowadzając najpierw badanie znaku towarowego, a później go rejestrując, zyskujesz pewność, że nie naruszasz cudzych praw. Sama rejestracja sprawia, że stajesz się formalnym właścicielem swojej marki. Co więcej, takie prawo daje Ci możliwość wyłącznego posługiwania się swoim znakiem towarowym. Konkurent, który użyje nawet podobnego słowa - naruszy prawo

A grożą za to dotkliwe sankcje:
 

 
Co należy wiedzieć o zastrzeżeniu znaku towarowego?

Na znaki towarowe udzielane są prawa ochronne. 

Nabywa się je poprzez rejestrację takiego oznaczenia w Urzędzie Patentowym. Ochrona znaku towarowego jest prawem podmiotowym i przysługuje zgłaszającemu przez okres 10 lat. Naturalnie można ją później przedłużyć na kolejne tego typu okresy, teoretycznie w nieskończoność. Przykładowo najstarszym zarejestrowanym znakiem towarowym na świecie jest czeski znak PILSNER, który objęty jest ochroną już od 1859 roku.

Sam wpis przedsiębiorstwa do rejestru CEIDG lub w KRS nie daje Ci jeszcze ochrony na samą nazwę. Urzędnicy zajmujący się rejestracją nie sprawdzają czy Twoja konkurencja posiada podobne znaki towarowe. Tym samym może dojść do sytuacji, że od pierwszych dni istnienia Twojej firmy będziesz nieświadomie łamał prawo. 

Tymczasem rejestrując znak towarowy, zyskujesz prawo posługiwania się symbolem ®. Jest to skrót od angielskiego słowa "registered" i oznacza, że dane logo bądź nazwa jest zarejestrowanym znakiem towarowym.

Dodanie ® do twojej marki jest dla twoich kontrahentów sygnałem, że jesteś przedsiębiorcą, który dba o swoją własność intelektualną. Z kolei dla klientów twój sklep będzie bardziej wiarygodny. Okazuje się bowiem, że większość z nich błędnie odbiera ten symbol jako oznaczenie oryginalności. To częsty mit, ale niewątpliwie przynoszący korzyści tym przedsiębiorcom, którzy swój znak towarowy zarejestrowali.
Gdzie szukać pomocy przy rejestracji znaku towarowego?

Jeżeli Twój sklep internetowy rozwija się dobrze, to dalsze działanie bez takiej ochrony jest ryzykowne. Sama rejestracja znaku nie jest jednak zwykłą formalnością. Jeżeli w twoim przypadku wystąpią jakieś bezwzględne lub względne przeszkody rejestracji, ochrony możesz nie uzyskać lub po latach konkurent może Ci ją w postępowaniu spornym unieważnić.

Z tych powodów warto skorzystać z pomocy rzecznika patentowego. 

Ten specjalista od prawnej ochrony marki może zająć się dla Ciebie wszelkimi formalnościami. Jako Twój pełnomocnik będzie Cię reprezentował w postępowaniach zgłoszeniowych, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, również w sporach.

Warto wiedzieć!

Rzecznicy patentowi nie stanowią w naszym kraju licznej grupy zawodowej. Polska Izba Rzeczników Patentowych podaje (stan na wrzesień 2018 r.), że uprawnienia do wykonywania zawodu rzecznika patentowego posiada 931 osób, z tego 285 osób posiada tytuł europejskiego rzecznika patentowego.
 

 
Etapy rejestracji znaku towarowego.

1. Zacznij od badania zdolności rejestrowej znaku towarowego aby ocenić, czy nie ma znaków, które mogą być kolizją dla Twojego zgłoszenia.
2. Wybierz towary lub usługi jakie chcesz chronić.
3. Wypełnij wniosek i wnieś stosowne opłaty urzędowe za rejestrację.
4. Poczekaj na ujawnienie Twojego zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP).
5. Po publikacji informacji o zgłoszeniu znaku towarowego w BUP, osoby trzecie mogą zgłosić sprzeciw do rejestracji znaku towarowego. Po trzech miesiącach od publikacji, jeśłi żaden sprzeciw nie wpłynie do urzędu, Twój znak towarowy zostanie zarejestrowany.
6. Urząd Patentowy wyda Ci świadectwo ochronne.

Wysokość opłat urzędowych za rejestrację znaku towarowego zależy od kilku czynników. Po pierwsze od tego gdzie taka ochrona ma obowiązywać. Znak można zarejestrować w:
- Urzędzie Patentowym RP (ochrona na Polskę);
- Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (ochrona na UE);
- Biurze Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (ochrona na wybrane kraje świata).

Po drugie koszt uzależniony jest od ilości wskazanych w zgłoszeniu klas towarowych. Klasy towarowe to coś na kształt PKD. Są w nich uszeregowane towary i usługi, które oferują przedsiębiorcy. Po trzecie, w niektórych procedurach opłaty za rejestrację znaku słowno- graficznego (logo) mogą być wyższe.
 

 
Podsumowanie

Rejestracja znaku towarowego jest dla sklepu internetowego bardzo korzystna. Dzięki niej wzrasta materialna wartość przedsiębiorstwa. Sklep posiada wysoki stopień ochrony prawnej, co zabezpiecza go przed nieuczciwą konkurencją. Zastrzeżone znaki towarowe pozytywnie odbierane są przez klientów i przekładają się na wzrost sprzedaży produktów i usług. Symbol ® podnosi renomę Twojego sklepu, ponieważ kojarzony jest z towarami i usługami wyższej jakości.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.