Żukowscy radni uchwalili przyszłoroczny budżet

czwartek, 27 grudnia 2018 r., 15:05
fot. Longina Templin

Dochody budżetu gminy na przyszły roku wyniosą niemal 215 mln złotych, a zaplanowane wydatki to prawie 243 mln złotych. Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano blisko 72 mln złotych. Deficyt wyniesie nieco ponad 28 mln zł. Źródłem jego pokrycia będzie część obligacji. Taki plan finansowy na przyszły rok zatwierdzili większością głosów żukowscy rajcy podczas czwartkowej sesji.

Projekt budżetu na 2019 r. przedstawił i omówił najważniejsze zadania zaplanowane do realizacji burmistrz Wojciech Kankowski. Wynika z niego, że dochody w 2019 roku zaplanowano w wysokości 214 mln 863 tys. 598 zł, a wydatki 242 mln 975 tys. 598 zł.

Co się tyczy wydatków to najwięcej przeznacza się na oświatę. Kosztować będzie ona samorząd 76 mln 709 tys. zł.

Zadłużenie na koniec 2019 r. ma wynosić 78 mln 451 tys. 507 zł i stanowić będzie 36,51 proc. planowanych dochodów.

Na inwestycje samorząd planuje przeznaczyć prawie 72 mln zł. Najwięcej kosztować będą węzły integracyjne wraz z trasami dojazdowymi (Gdańsk Rębiechowo i Gdańsk Osowa oraz węzeł Żukowo). Koszt tych przedsięwzięć ma wynieść 35 mln 267 tys. zł.

Wśród innych zadań inwestycyjnych są m. in. budowa ul. Tuchomskiej w Baninie ( 1,5 mln zł), Kaszubska Trasa Rowerowa ( 1 mln 360 tys. zł), rozbudowa budynku OSP w Skrzeszewie ( 1 mln 496 tys. zł). Planowana jest rozbudowa Szkoły Podstwowej w Niestępowie i budowa Szkoły Podstwowej w Tuchomiu. Każde z tych przedsięwzięć kosztować będzie 1 mln zł. w 2019 r., a w 2020 r. odpowiednio 1,5 mln i 1 mln zł.

Na budowę i modernizację ulic i dróg samorząd wyda niemal 44 mln zł., co stanowi 18,05 proc. wydatków ogółem.

22 sołectwa będą mogły wydać na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 prawie 2 mln 630 tys. zł.

Do projektu uchwały budżetowej radni zgłosili swoje wnioski, do których odniósł się szef żukowskiego magistratu. Mowa była m. in. o takich propozycjach jak przeniesienie środków przewidzianych na dokumentację projektową kładki w obrębie mostu na rzece Słupinie na dokumentację projektową basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żukowie. Szef żukowskiego magistratu wspomniał też o projekcie przebudowy i wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Pałacowej w Małkowie, budowie świetlicy wiejskiej w Przyjaźni, budowie oświetlenia ulicznego na terenie żukowskiej gminy i boiska sportowego w Borkowie.

Burmistrz odniósł się też do wniosku złożonego przez klub Nasza Gmina Żukowo, a dotyczącego zmian na planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Rębiechowo, który obowiązuje od 30 czerwca 2017 r. Po dokładnym wyłuszczeniu swoich racji oświadczył, że nie zamierza zgłaszać radzie zmian do tego planu.

- Na pewno zadania są w dużej mierze w trakcie realizacji, w innych przypadkach trudne do zrealizowania. Myślę, że spowodowało by to zamęt, szczególnie jeżeli chodzi o wspomniany plan zagospodarowania przestrzennego - stwierdził burmistrz Wojciech Kankowski.

- Ufam, że 2019 rok będzie rokiem dobrym. Budżet jest ambitny. Na pewno będzie wymagał wzmocnienia niektórych referatów, dlatego że ilość zadań powoduje ogromne obciążenie - dodał.

W imieniu klubu Nasza Gmina Żukowo głos zabrał jego przewodniczący Tomasz Pellowski.

- Uważamy, że budżet na 2019 r. jest bardzo wymagającym. Cieszą nas inwestycje, szczególnie te duże. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, że trzeba też pomyśleć o rozwoju mniejszych miejscowości. Cieszy nas fundusz sołecki, którego duża część jest wykorzystywana na remonty dróg. Sugerowalibyśmy, aby te środki były przeznaczone na jedną czy dwie ulice, a nie na kilka metrów drogi - powiedział szef klubu.

- Ja się z tym zgadzam. Deklaruję, że nasze wsparcie na pewno nie pójdzie na te rozdrobnienia i taki przekaz musi być. Trzeba zrealizować coś konkretnego w sprawach, które dotyczą inwestycji - odpowiedział burmistrz.

Zarówno RIO jak i komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Plan finansowy na przyszły rok żukowscy rajcy przyjęli większością głosów. 15 głosów było "za", a pięciu radnych z klubu Nasza Gmina Żukowo wstrzymało się od głosu.

L.T.

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.