Jakość kształcenia w powiecie kartuskim

środa, 2 stycznia 2019 r., 18:20
fot. SG

W Zespole Szkół Zawodowych w Kartuzach odbyło się coroczne spotkanie nt. jakości kształcenia zawodowego i ogólnego w powiecie kartuskim. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu, dyrektorzy szkół i placówek, doradcy szkolenia zawodowego oraz pracodawcy. Oświatowcy przedstawili stan realizacji zadań oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych z 2017 roku oraz omówili trudności z jakimi borykają się uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Konferencja została otwarta przez wicestarostę kartuskiego Piotra Fikusa, który na wstępie zaznaczył wyjątkową rolę powiatu kartuskiego w rozwoju Trójmiasta porównując go do "zagłębia produkującego rzemieślników", dzięki którym rozwija się samo Trójmiasto jak i nasz powiat.

- Powiat Kartuski jest takim zagłębiem, który "produkuje" rzemieślników(...) W naszym powiecie jest prawdopodobnie najwięcej jednoosobowych działalności gospodarczych. Bez naszych uczniów, pracowników, firm, Trójmiasto by się tak nie rozwijało, a bez Trójmiasta my byśmy nie zarabiali - zaznaczał wicestarosta.

W pierwszej ogólnej części spotkania dyrektor do spraw edukacji w Starostwie Powiatowym w Kartuzach Jolanta Tersa przedstawiła dane dotyczące finansowania oświaty, w tym wysokość poniesionych nakładów. Zwróciła również uwagę na wzrastające koszty prowadzenia szkół wynikające ze zmniejszającej się z roku na rok liczby uczniów.

W 2017 roku w powiecie kartuskim ponad 38 proc. uczniów zdecydowało się kontynuować dalszą edukację w technikum, co stanowi przewagę w stosunku do szkół ogólnokształcących i zawodowych. Szefowa kartuskiego wydziału edukacji zaznaczyła, że o dalszym wzroście popularności szkół technicznych niewątpliwie zadecyduje nowa reforma dot. szkolnictwa zawodowego.

W regionie istnieje wiele programów wspierających rozwój uczniów, które mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych. Należą do nich między innymi dodatkowe zajęcia z przedmiotów wiodących - języka polskiego i matematyki, które w technikach przełożyły się na pierwsze miejsce pod względem zdawalności w całym województwie pomorskim. Realizacja tego programu w roku 2019 stoi pod wielkim znakiem zapytania, w związku z brakiem wystarczających środków na ten cel.

W prezentacji zostały przedstawione osiągnięcia uczniów poszczególnych szkół z powiatu kartuskiego w konkursach na szczeblach krajowych i międzynarodowych. Oświatowcy z Kartuz mogli się również pochwalić wzrostem wyników egzaminów maturalnych z matematyki w technikach oraz niskim procentem (4,8%) osób pozostających bez pracy i nie uczących się wśród wszystkich absolwentów.

W drugiej części, Anna Dereń, dyrektor Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach przedstawiła wnioski wynikające z ubiegłorocznej analizy oraz omówiła sposób w jaki zostały wdrożone w pracy z uczniami. Jak wynika z analizy matur z 2017 jak i 2018 roku, u uczniów w dalszym ciągu można zaobserwować trudności w uczeniu i myśleniu przyczynowo - skutkowym oraz analizowaniu, argumentowaniu, wnioskowaniu i korzystaniu z różnych źródeł informacji.

- Wskazywaliśmy również na to, że takie problemy mogą wynikać z utrwalonego uczenia się algorytmicznego. Zawsze trudniejsze jest wyprowadzenie z tego w jakim systemie dzieci były prowadzone. Jest to takie tkwienie w wieloletniej koleinie i bardzo trudno jest z tego zejść - wyjaśniała Anna Dereń.

W odpowiedzi na ten problem uruchomiono dodatkowe fakultety, dzięki którym uczniowie zaczęli sobie lepiej radzić w zadaniach na dowodzenie, w zadaniach o rozbudowanej treści, poprawie uległa również umiejętność logicznego myślenia. Dyrektor zwróciła szczególną uwagę na niski poziom wiedzy z fizyki, która jak podkreślała "została zabita w podstawówce i dobita w gimnazjum". Uczniowie wykazują również niską motywację do nauki. Na koniec prezentacji jeszcze raz podkreśliła jak bardzo istotna jest rola dialogu pomiędzy uczniami i nauczycielami, na temat tego co składa się na ich wiedzę.

Z kolei Grzegorz Halasz ze Starostwa Powiatowego w Kartuzach przedstawił zestawienie egzaminów maturalnych między innymi te dotyczące akcesji uczniów do egzaminów maturalnych oraz wyniki z poszczególnych przedmiotów z podziałem na technika i licea.

- Bardzo ważne jest organizowanie takich spotkań, ponieważ chcemy pokazać wszystkim innym ludziom oświaty, którzy przygotowują dzieci i młodzież na niższych etapach edukacji jakie wyniki osiągnęliśmy w szkole średniej, aby można było w ramach tzw. sieci nauczycielskiej wspólnie przez lata pracować na najlepszy wynik na zakończenie edukacji kształcenia w szkole.(...) Bardzo cenne jest dobre zrozumienie tego co należy w edukacji robić, aby efektywność kształcenia, zwłaszcza zawodowego była jak największa - tłumaczyła Dyrektor Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym - Jolanta Tersa.

SG

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.