Czym jest karta EKUZ? Kto i jak może ją wyrobić?

czwartek, 14 lutego 2019 r., 09:03
fot. nadesłane

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (w skrócie EKUZ) jest dokumentem, który uprawnia właściciela do korzystania ze zdrowotnych świadczeń podczas pobytu w krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Unii Europejskiej. Kto i w jaki sposób może ją wyrobić?

1. Czym konkretnie jest EKUZ?

2. Kto może skorzystać z karty EKUZ?
3. Jak można wyrobić EKUZ?
 
Czym konkretnie jest EKUZ?

Jak już wspomnieliśmy wyżej, EKUZ to karta umożliwiająca korzystanie z opieki zdrowotnej poza Polską, jeśli zostanie stwierdzone, że z medycznego punktu widzenia owa pomoc lekarska jest niezbędna. Karta nie gwarantuje jednakże bezwzględnie darmowych świadczeń, jak również możliwości korzystania ze wszystkich zabiegów. Zazwyczaj umożliwia odzyskanie większej lub mniejszej (w zależności od typu przeprowadzonego zabiegu) części ze środków poniesionych na leczenie. Karta nie pokryje natomiast kosztów transportu powrotnego do kraju, ratownictwa czy leczenia w prywatnych medycznych placówkach.

Kto może skorzystać z karty EKUZ?

EKUZ przeznaczony jest w szczególności dla turystów wyjeżdżających do innego kraju, a także osób pracujących lub uczących się zagranicą. EKUZ nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego - jest raczej potwierdzeniem, że dana osoba jest w swoim kraju ubezpieczona i dzięki temu może korzystać z opieki medycznej w kraju destynacji.

Kartę można wyrobić w dowolnym terminie. Jest ona ważna przez 12 miesięcy od dnia wydania (w przypadku emerytów - 5 lat).

Jak można wyrobić EKUZ?

Wyrobienie karty EKUZ jest łatwe i - co ważne - bezpłatne. Wystarczy wypełnić odpowiedni wniosek (do ściągnięcia ze strony: https://ekuz.com.pl), a następnie złożyć go w placówce NFZ właściwej dla miejsca zamieszkania. Można również uzupełniony wniosek zeskanować i wysłać mailowo do odpowiedniego oddziału wojewódzkiego NFZ, poprzez ePUAP, czyli Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, ewentualnie również pocztą. Wyrobioną kartę można odebrać osobiście w placówce NFZ albo na poczcie (jeżeli we wniosku zaznaczono taką opcję). EKUZ odbierze również za nas osoba trzecia, jeśli posiada stosowne upoważnienie. W przypadku osobistego złożenia wniosku w placówce, kartę otrzymamy zazwyczaj "od ręki", nawet po kilku minutach. Trzeba się jednak liczyć z tym, że w okresie wakacyjnym, przy wzmożonym zainteresowaniu jej wyrobieniem, ten czas może się wydłużyć o kilka dni. Dlatego planując podróż w lipcu czy sierpniu, warto o karcie pomyśleć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Należy pamiętać, że uczniowie lub studenci są zobowiązani do dołączenia do wniosku kopii aktualnej legitymacji uczniowskiej albo studenckiej, ewentualnie innego zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie przez nich nauki.
 

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.