Sulęczyno. Są pieniądze dla NGO. Organizacje mogą pozyskać 63.000 zł

wtorek, 19 lutego 2019 r., 15:47
fot. archiwum

Wójt gminy Sulęczyno ogłosił konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Do pozyskania jest łącznie 63.000 zł w czterech obszarach działania. Wnioski można składać do czwartku, 7 marca.

63.000 zł - taką kwotę mogę pozyskać organizacje pozarządowe na zadanie realizowane dla mieszkańców gminy Sulęczyno w 2019 roku. W ubiegłym roku w ramach konkursu ofert przekazano stowarzyszeniom kwotę 57.764,32 zł. Tak, jak przed rokiem, organizację mogą pozyskać środki w czterech obszarach działania: nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Największą pulę środków zarezerwowano na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. W tym sektorze organizacje mogą łącznie otrzymać kwotę 33.750,00 zł. Wśród zadań priorytetowych wymienia się:ochronę i promocję dóbr kultury i sztuki oraz języka kaszubskiego, wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu. Ponadto stowarzyszenie mogą pozyskać też środki na organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy, mających na celu upowszechnienie kultury i podtrzymywanie tradycji regionu, promocję produktów regionalnych i tradycyjnych, jak również promocję zabytków archeologicznych występujących na terenie gminy.

O fundusze mogą też ubiegać się stowarzyszenia działające w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania. W tym przypadku samorząd zamierza dofinansować wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, a także umiejętności kluczowych oraz postaw badawczych i twórczych oraz aktywizację więzi i animację społeczną młodzieży i dorosłych wzmacniająca samorządowe oraz obywatelskie inicjatywy lokalne. Łącznie do rozdysponowania jest kwota 9.000,00 zł.

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w sulęczyńskim budżecie zabezpieczono kwotę 15.750 zł. W tym obszarze preferowane będą zadania upowszechniające sport i aktywny styl życia wśród mieszkańców gminy. Ostatni sektor, bezpieczeństwo i porządek publiczny, ma zostać dofinansowany kwotą 4.500 zł. Środki te można pozyskać na działania edukacyjne w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego oraz związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom gminy.

Zgodnie z wytycznymi, wysokość udzielonej dotacji z budżetu gminy dla danego zadania nie może przekroczyć 90 proc. całkowitych jego kosztów, przy czym udział środków finansowych musi stanowić minimum 1 proc. wnioskowanej kwoty dotacji. Realizacja zadań ma nastąpić w okresie od 21 marca do 15 grudnia br.

Termin składania ofert upływa w czwartek, 7 marca. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Sulęczynie, pokój nr 6 (sekretariat), ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu). Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.