Ubezpieczenie mieszkania - jakie wybrać?

wtorek, 12 marca 2019 r., 09:00
fot. nadesłane

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują wiele wariantów ubezpieczenia mieszkania. Znalezienie w ich gąszczu oferty dostosowanej do naszych potrzeb i oczekiwań nie jest łatwe.

Trzeba jednak przede wszystkim zwrócić uwagę na zakres ochrony ubezpieczeniowej, sumę gwarancyjną oraz ewentualne wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie mieszkania?

Co chcemy ubezpieczyć?

Polisa mieszkaniowa nie musi obejmować takiego samego zakresu ubezpieczenia w każdym przypadku, jak np. przy ubezpieczeniach obowiązkowych od odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe może oferować nawet po kilka wariantów polis, różniących się między sobą elementami ochrony ubezpieczeniowej. Dzięki temu każdy klient może znaleźć takie ubezpieczenie, które pod każdym względem będzie mu odpowiadało. Można zobaczyć, jakie ubezpieczenie mieszkania na www.ubezpieczeniaonline.pl oferują ubezpieczyciele. Podzielono je na cztery różne pakiety:

• Pakiet S (Pod kredyt) Polisa z cesją na bank pod kredyt,
• Pakiet M (Dla przezornych) Ochrona Twoich ruchomości domowych od zdarzeń losowych,
• Pakiet L (Dla świadomych) Ochrona Twoich ruchomości domowych i stałych elementów od zdarzeń losowych oraz od kradzieży,
• Pakiet XL (Dla wymagających) Ochrona Twoich ruchomości domowych i stałych elementów od zdarzeń losowych oraz od kradzieży, obejmująca wysokie sumy ubezpieczenia.

Odpowiadają one różnym zakresom ochrony ubezpieczeniowej. W podstawowym ubezpieczeniu polisa będzie obejmowała ochronę murów i elementów stałych mieszkania, i chroniła przed ogniem, a także innymi zdarzeniami losowymi.

Szersze zakresy ubezpieczenia obejmować mogą:

• ruchomości domowe - wyposażenie nieruchomości,
• garaż wolnostojący, o ile nie jest on na stałe połączony z budynkiem,
• budynek dodatkowy,
• ogrodzenie.

Rzecz jasna, jeśli chodzi o ubezpieczenie mieszkania, nie będzie potrzeby obejmowania ubezpieczeniem budynków dodatkowych, ogrodzenia lub najczęściej również garażu.
Przed czym ma chronić ubezpieczenie?

Ubezpieczając mieszkanie, musimy zastanowić się nie tylko nad tym, co chcemy objąć ochroną ubezpieczeniową, ale przed czym ma chronić polisa? Podstawowy zakres ubezpieczeń tego typu obejmuje takie zdarzenia jak:

• pożar,
• uderzenie pioruna,
• dym i sadza,
• osuwania się ziemi,
• zalanie,
• porywisty wiatr,
• wybuch,
• upadek statku powietrznego,
• uderzenie pojazdu,
• upadek drzew i masztów.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o dodatkowe ryzyka, takie jak powódź, uszkodzenie powierzchni szklanych, trzęsienia ziemi, dewastację, włamanie z kradzieżą itp. Wiązać się to będzie jednak z koniecznością opłacenia wyższej składki.

Wybór sumy ubezpieczenia

Bardzo ważnym elementem oferty ubezpieczeń mieszkaniowych jest suma gwarancyjna, nazywana również sumą ubezpieczenia. To określona kwota, na jaką opiewa polisa i do wysokości której towarzystwo będzie wypłacać stosowne odszkodowania, jeśli zaistnieją szkody ubezpieczone. Wybór sumy gwarancyjnej to ważna sprawa przy podpisywaniu umowy ubezpieczeniowej. Niska suma gwarancyjna spowoduje, że potencjalne odszkodowania będą tak samo niskie i nie będą rekompensowały rzeczywiście poniesionych szkód. Jedyną zaletą ustanowienia takiej kwoty gwarancyjnej jest obniżenie kosztów ubezpieczenia mieszkania.
Suma ubezpieczenia powinna być dostosowana do rzeczywistej wartości ubezpieczanej nieruchomości. Jeśli jej nie znamy, możemy poprosić rzeczoznawcę o profesjonalne określenie, ile warte jest mieszkanie.

Porównanie ofert ubezpieczeniowych

Przy wyborze ubezpieczenia mieszkania nie można kierować się wyłącznie jego ceną, choć dla wielu klientów jest ona bardzo ważna i wielu z nich wybierze opcję: zobacz ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania z www.ubezpieczeniaonline.pl. Rzeczywiście w prostym wariancie ubezpieczenia mieszkania (murów i elementów stałych), takim jak ubezpieczenie do kredytu, można wykupić polisę już w cenie 165 zł rocznie. To niewielka kwota za taką polisę. Porównywarka ubezpieczeń www.ubezpieczeniaonline.pl pozwoli nam jednak porównać w kompleksowy sposób dostępne oferty dla mieszkania o założonej powierzchni użytkowej i wartości bieżącej.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.