Kredyt hipoteczny ranking - co warto wiedzieć?

czwartek, 14 marca 2019 r., 11:00
fot. nadesłane

Ranking kredytów hipotecznych jest cennym źródłem wiedzy dla wszystkich osób noszących się z zamiarem zaciągnięcia takiego zobowiązania. Warto zwrócić uwagę przy wyborze konkretnej propozycji kredytowej na całkowite koszty kredytowania oraz na wysokość RRSO.

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego powinno być dobrze przemyślaną decyzją. Nie można podejmować jej pod wpływem emocji i chwili. Tylko racjonalne przesłanki dotyczące ceny kredytu i zasad jego zabezpieczania oraz udzielania powinny o niej stanowić. Ranking kredytów hipotecznych może być dla nas drogowskazem wskazującym, do jakiego banku udać się, aby zaciągnąć takie zobowiązanie.

Kredyt z solidnym zabezpieczeniem

Dla banków kredyt hipoteczny jest bardzo dobrym sposobem na to, aby czerpać wymierne korzyści z udzielonego zobowiązania, a jednocześnie nie ponosić zbyt wysokiego ryzyka kredytowego. Warto podkreślić, że kredyt hipoteczny jest kredytem celowym, zabezpieczonym hipoteką ustanawianą na nieruchomości mieszkalnej. Najczęściej do charakterystycznych cech kredytu hipotecznego można zaliczyć:

• zabezpieczenie w formie hipoteki,
• długi okres kredytowania - nawet powyżej 30 lat,
• preferencyjne oprocentowanie - z negocjowaną marżą bankową,
• mieszkaniowy cel kredytowania,
• wysoką kwotę zobowiązania.

Kredytobiorca zaciągający kredyt hipoteczny może go wykorzystać tylko w ściśle wskazany we wniosku kredytowym sposób. Na ogół kredyt tego rodzaju udzielany jest w celu zakupu mieszkania lub domu, zakupu działki budowlanej czy pokrycia kosztów budowy domu bądź jego modernizacji. Pieniądze pozyskane od banku są wypłacane jednorazowo na konto sprzedającego nieruchomość lub w transzach na konto kredytobiorcy, np. w miarę postępów na budowie nieruchomości mieszkalnej.

W art. 3 ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wskazano przyjmowaną definicję kredytu hipotecznego. To umowa, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego nabycia lub utrzymania: prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego odrębnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu czy nawet prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części. Kredyt ten przeznaczony może być też na nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej.

Czym jest hipoteka?

Najważniejszą kwestią przy kredycie hipotecznym jest to, że musi on mieć zabezpieczenie hipoteczne. To ograniczone prawo rzeczowe, które polega na obciążeniu nieruchomości dla zabezpieczenia określonej wierzytelności. Można zabezpieczyć hipoteką kredyt hipoteczny. Wówczas hipoteka na rzecz banku wpisana do księgi wieczystej nieruchomości zabezpiecza kredyt na tyle, że w razie braku spłaty rat wierzyciel może dochodzić na jej mocy zaspokojenia swoich praw z nieruchomości. Nie ma przy tym znaczenia, czyją własnością stała się nieruchomość. Ma też pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Jak wybrać ofertę kredytu hipotecznego - ranking kredytów hipotecznych pomocny!
W celu zaciągnięcia kredytu hipotecznego trzeba wybrać bank, z którym podpiszemy umowę kredytową. Należy zwrócić przy tym uwagę na wiele parametrów kredytowania, a nie wyłącznie na wysokość oprocentowania nominalnego. Koszty kredytu kształtuje znacznie więcej kwestii, m.in.:

• prowizja za przystąpienie do kredytu,
• wycena nieruchomości - np. operat szacunkowy banku,
• wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości,
• opłata przygotowawcza,
• składki na ewentualne ubezpieczenia spłaty,
• inne koszty związane z zabezpieczeniem kredytu.

Oprocentowanie jest ważne, ponieważ to ono wykorzystywane jest do obliczenia odsetek doliczanych do każdej raty kredytowej. Jednak kredytobiorcę obciąża wiele innych kosztów, dlatego przy wyborze oferty kredytu hipotecznego trzeba zwracać uwagę na RRSO kredytu i CKK. RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania, odzwierciedlająca wszystkie koszty w skali roku, w postaci procentowej. CKK jest całkowitym kosztem kredytu, podanym jako wartość liczbowa - doliczona do kwoty kapitału lub nie.
W rankingu kredytów hipotecznych często są umieszczane takie informacje, czego przykładem jest ranking na stronie Totalmoney.pl. To jednocześnie porównywarka kredytów hipotecznych, dzięki której łatwiej będzie wybrać optymalny kredyt.

Przykładowe oferty w rankingu kredytów hipotecznych

Biorąc pod uwagę zobowiązanie hipoteczne na kwotę 300 000 zł udzielane na 30 lat, na Totalomney.pl znajdziemy następujące najlepsze oferty kredytów hipotecznych w rankingu z lutego 2019 roku:

• Kredyt hipoteczny PKO BP - kredyt mieszkaniowy "Własny Kąt", oprocentowanie 2,82 proc., RRSO 2,86 proc., prowizja 0 proc., kwota do spłaty 444 915,14 zł, rata miesięczna 1 235,88 zł;

• Kredyt hipoteczny Citi Handlowy - oprocentowanie 3,41 proc., w skali roku, RRSO 3,67 proc., prowizja 2,5 proc., kwota do spłaty 491 547,74 zł, rata miesięczna 1 365,41 zł;

• Kredyt mieszkaniowy w Millennium Banku - oprocentowanie 3,92 proc. w skali roku, RRSO 3,99 proc., prowizja 0 proc., kwota do spłaty 510 639,91 zł, rata miesięczna 1 418,44 zł.

Samo sprawdzenie wysokości oprocentowania nie może być punktem wyjścia do wyboru najkorzystniejszej oferty kredytu hipotecznego. Warto porównywać je ze sobą i sprawdzić wymagania banku dotyczące stosowanych zabezpieczeń.

Sama hipoteka może okazać się niewystarczająca ku temu. Przy zbyt niskim wkładzie własnym na kredyt, który obecnie powinien wynosić 20 proc. wartości nieruchomości, połowę wkładu można uzupełnić np. ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, co jednak zwiększa koszt całego kredytu. Trzeba mieć to wszystko na uwadze przy zaciąganiu kredytu hipotecznego i uważnie czytać podpisywane umowy kredytowe.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.