Okiem historyka - "wroga działalność" mieszkańców powiatu kartuskiego w 1949 r. w meldunkach Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Kartuzach

czwartek, 21 marca 2019 r., 12:43
fot. nadesłane

Powiatowe Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego w okresie stalinowskim doszukiwały się w każdym aspekcie życia miejscowej ludności przejawów wrogiej działalności. Były to w ogromnej większości wydumane i nieprawdziwe zarzuty. Miały one uzasadniać dalszy rozwój liczebny i organizacyjny i struktury aparatu bezpieczeństwa jak i jego tajnych współpracowników. Nie inaczej było w powiecie kartuskim.

W okresie kolektywizacji władze partyjne i aparat bezpieczeństwa stosowały represje fizyczne i kary administracyjne w walce z kułakami. Tekst na podstawie żródła.

Niech no tylko przyjdzie inaczej i niechby no przyszli Niemcy…

- Jeżeli chodzi o ludność powiatu daje się również zauważyć iż szeptana propaganda nie maleje, gdyż jak stwierdzono w okresie sprawozdawczym, kier. Spółdzielni filii w Szklanej, gm. Kamienica Szlachecka ob. Puzdrowski Józef wyraził się również, iż Ameryka jest już przygotowana na wiosnę do wojny, a wtedy się zkończy (sic!) się z tymi partyjniakami i wszystkimi przedstawicielami rządu. Ob. Wenta Michał zam. Nowa Wieś rozsiewał propagandę o ślubach kościelnych, że będą kosztowały 35. 000 zł. W/w przy tejże rozmowie wyraził się, że niech no tylko poczekają do marca 49 r., to dostaną w tedy wszyscy, dostanie Bierut, Gomułka i Stalin. Natomiast przez zwrócona mu uwagę przez ob. Formele w/w odezwał się, że niech no tylko przyjdzie inaczej i niechby no przyszli Niemcy, to on nie jedno światło wygasi - czytamy w Schemacie Raportu Miesięcznego Pow. Urzędu Bezp. Publ. w Kartuzach za styczeń 1949 r.

Bogaty kułak zrobił sprzeciw do gminy podrabiając podpisy całej gromady

- Zdarzają się wypadki, że bogacze wiejscy, którzy posiadają większe gospodarstwa stają się sprzedać, względnie wydzierżawić swoją ziemię, chcą uniknąć płacenia większego podatku i FOR-u, a w jednej z gmin był taki wypadek, ze chłopi małorolni chcieli zakupić ziemię pod budowę domów od gminy, będący w tej wsi kułak dowiedział się o tym zrobił do gminy sprzeciw podrabiając, w tym celu by ziemię tą chłopi kupili u niego, a nie od gminy - stwierdzano w Raporcie Szefa PUBP w Kartuzach za czas od dnia 28 lipca 1949 r. do 28 stycznia 1949 r.

Zaznaczył, że sam posiada działkę z reformy rolnej o obszarze 7 ha, którą w każdej chwili może oddać bo dalej nie idzie wytrzymać

- Jak otrzymano z kontaktów poufnych, że Wójt gminy Żukowo nie realizuje zamierzeń wytycznych Rządu, wyraził się do pełnomocnika do spraw podatku gruntowego Ob. Bucholca i Inspektora Wojewódzkiego z Gdańska, że obecnie dąży się do zniszczenia większych gospodarstw po przez ściąganie F.O.R-u i innych świadczeń na rzecz Państwa, zaznaczył również, że sam posiada działkę z reformy rolnej o obszarze 7 ha, którą w każdej chwili może oddać bo dalej nie idzie wytrzymać - czytamy w raporcie Szefa PUBP w Kartuzach z 27 października 1949 r.

Polska w krótkim czasie stanie się 17 republiką ZSRR

- Ob. Węsiora Matylda zam. Hoppowo, gm. Goręczyno pow. Kartuzy powiedziała, że objęcie stanowiska Marszałka i Ministra Obrony Narodowej przez Rokossowskiego jest to jeszcze jeden dowód, że Polska w krutkim (sic!) czasie stanie się 17-tą Republiką ZSRR - informował Szef PUBP w Kartuzach w listopadzie 1949 r.

Obecny system gospodarki spółdzielczej nie odpowiada mu i z takim stanem rzeczy nie może się pogodzić

- O ile chodzi o S.L. i P.S.L. to w miesiącu grudniu mieli dwa wspólne zebrania na których omawiane były sprawy organizacyjne, oraz ściślejszej współpracy z PZPR. W dyskusji jeden z członków SL Machola Józef zam. Gołubie Kaszubskie gm. Stężyca pow. Kartuzy powiedział w ten sposób że obecny system gospodarki spółdzielczej nie odpowiada mu i stakim (sic!) stanem rzeczy nie może się pogodzić […] - stwierdzano w raporcie kartuskiej bezpieki z 27 grudnia 1949 r.

Marcin Ślaski

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.