Burmistrz Kartuz wycofał kontrowersyjne zarządzenie

czwartek, 21 marca 2019 r., 15:45
fot. archiwum

Prawnicy wojewody nie mieli wątpliwości, że zarządzenie burmistrza Kartuz ograniczające radnym dostęp do informacji powinno zostać uchylone. Ich zdaniem regulacje, które wprowadził Mieczysław Grzegorz Gołuński, są wbrew ustawie o samorządzie gminnym. Burmistrz zdecydował więc o wycofaniu wątpliwego zarządzenia i wprowadzeniu zmian w regulaminie organizacyjnym urzędu.

Przypomnijmy, że burmistrz Kartuz z dniem 30 stycznia br. wydał zarządzenie określające zasady udzielania radnym informacji oraz wstępu do pomieszczeń, w których te materiały się znajdują. Z zarządzenia wynikało, że burmistrz chciał wiedzieć, jakimi sprawami interesują się radni, tworząc centralny wykaz wniosków składanych przez radnych. Co więcej, radni musieliby nie tylko złożyć wniosek na piśmie, ale jeszcze dodatkowo go uzasadnić, wskazując jaki związek ma z wykonywaniem przez nich mandatu. Ponadto każdy dokument i odpowiedź udzielana radnemu musiałaby być zatwierdzona przez burmistrza.

Wyraźnie zaznaczył, że załatwianie spraw bieżących przez urzędników ma priorytet, a udzielenie informacji radnemu może poczekać nawet dwa miesiące. Wprowadził też szereg ograniczeń co do tego, jakie informacje mogą być udostępniane radnym, między innymi zastrzegł możliwość nieudostępnienia radnym informacji w przypadku, gdy ich udostępnienie mogłoby naruszać interes gminy Kartuzy.

Sprawą zajął się między innymi Portal Samorządowy. Komentujący treść wydanego przez gospodarza Kartuz zarządzenia, Tomasz Zakrzewski, specjalista Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, nie miał wątpliwości, że wojewoda uchyli tę dyrektywę burmistrza.

Zdaniem specjalisty z zakresu prawa samorządu terytorialnego, Mieczysław Grzegorz Gołuński wydając dokument, wprowadził regulacje idące dalej, niż przewiduje to ustawa o samorządzie gminnym. Chodzi o punkt 6 zarządzenia, które mówi, że "udzielenie informacji może zostać ograniczone w przypadkach mogących naruszać interes gminy Kartuzy".

- Przede wszystkim jest to przesłanka tak rozległa interpretacyjnie, że praktycznie wszystkie dokumenty można uznać za takie, które mogą zaszkodzić interesom samorządu. Ważniejsze jest jednak coś innego. W art. 24 ustawy o samorządzie gminnym nie ma takiej przesłanki. Oznacza to, że burmistrz wyszedł poza regulację ustawową. W aktach niższego rzędu nie można prowadzić takich działań w stosunku do aktów nadrzędnych - zaznaczał Tomasz Zakrzewski.

Kartuscy radni zaskarżyli zarządzenie burmistrza do wojewody pomorskiego. Dział prawny Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku dostrzegł uchybienia w dokumencie i wezwał gospodarza Kartuz do ich usunięcia.

- Otrzymaliśmy informację z biura prawnego wojewody pomorskiego, że niektóre zapisy są zbyt szczegółowe, a powinny być powielone z ustawy. My je trochę zmodyfikowaliśmy. W związku z tym zostaliśmy zobligowani do poprawienia zarządzenia. Uznałem, że prościej będzie anulować to zarządzenie i dokonać zmian w regulaminie organizacyjnym urzędzie - przyznaje burmistrz Kartuz Mieczysław Grzegorz Gołuński.

Burmistrz wycofał się z obowiązku składania przez radnego wniosku na piśmie. Radni nie muszą też go uzasadniać. Odpowiedź na wniosek musi być udzielana przez kierownica wydziału, ale w dalszym ciągu zatwierdzana przez burmistrza lub jego zastępcę. Wnioski radnych muszą być rozpatrywane niezwłocznie. W nowym regulaminie nie ma też zapisów dotyczących tego, jakie informacje mogą być udostępniania, a jakie nie. Zniknął też najbardziej kontrowersyjny zapis mówiący tym, że "udzielenie informacji może zostać ograniczone w przypadkach mogących naruszać interes gminy Kartuzy".

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.