Sulęczyno. Środki dla NGO rozdysponowane

piątek, 22 marca 2019 r., 15:00
fot. archiwum

54.360 zł - dokładnie tyle gmina Sulęczyno przekaże organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Środki te rozdysponowano w ramach czterech obszarów działania. Łącznie stowarzyszenia zrealizują przy udziale gminnych funduszy 12 zadań.

Choć do pozyskanie była kwota 63.000 zł, w ramach dorocznego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 roku sulęczyński samorząd przekaże 54.360 zł. Łącznie do konkursu wpłynęło 15 ofert. Dofinansowanych zostanie 12 z nich.

Tak, jak przed rokiem, organizacje mogły ubiegać się o środki w czterech obszarach działania: nauka, edukacja, oświata i wychowanie, kultura, sztuka ochrona dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Największa pula środków trafi na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Przypomnijmy, że wśród zadań priorytetowych, które mogły liczyć na wsparcie, wymienia się: ochronę i promocję dóbr kultury i sztuki oraz języka kaszubskiego, wspieranie przedsięwzięć obejmujących ochronę wartości lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku regionu. Ponadto stowarzyszenie mogą pozyskać też środki na organizowanie imprez kulturalnych na terenie gminy, mających na celu upowszechnienie kultury i podtrzymywanie tradycji regionu, promocję produktów regionalnych i tradycyjnych, jak również promocję zabytków archeologicznych występujących na terenie gminy.

W tym sektorze organizacje pozyskały łącznie kwotę 33.490 zł. Środki te trafią do pięciu organizacji: Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Mściszewice (Pomóż mi, a ja tobie - 3.500 zł), Koła Gospodyń Wiejskich w Węsiorach (Festyn na rozpoczęcie lata w Węsiorach - 4.550 zł), Fundacji "Aby chciało się chcieć (Realizacja filmu fabularnego pt. "Stolem i Stolemka - legenda o ziemi sulenczyńskiej" - 11.900 zł), Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (Promocja kultury kaszubskiej i integracja międzypokoleniowa - 7.300 zł) oraz Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Podjazy (Kaszuby moja tożsamość - 6.240 zł).

Do organizacji działających w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania. trafiła z kolei kwota 4.670 zł. W tym przypadku samorząd dofinansował projekty między innymi wspierające rozwój dzieci i młodzieży, jak i działania mające na celu promowanie postawy badawcze i twórcze oraz aktywizację więzi i animację społeczną młodzieży i dorosłych. Środki udało się pozyskać dwóm podmiotom - Fundacji "Nowoczesny Konin" (Klockowe L-Maszyny - gminne warsztaty techniczne dla dzieci - 1.170 zł) oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Sołectwa Mściszewice (Szachy w szkole 2019 - 3.500 zł).

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z sulęczyńskiego budżetu trafi kwota 15.750 zł. W tym obszarze preferowane były zadania upowszechniające sport i aktywny styl życia wśród mieszkańców gminy. W tym zakresie fundusze trafią na konto czterech organizacji: Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Sportowego "Szansa-Start Gdańsk" (Kaszubski piknik sportowy, czyli promocja sportu poprzez promowanie postaw sportowców sprawnych i niepełnosprawnych oraz promocja dyscyplin sportowych dostępnych dla wszystkich w kontekście igrzysk olimpijskich - 2.000 zł), Stowarzyszenia "Aktywne Kistowo" (Aktywnie po zdrowie 2019 - 1.250 zł), Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Mściszewice (Biegi Papieskie po raz IX - 2.700 zł) oraz Fundacji "Aby chciało się chcieć" (Ogólnopolskie Zawody Kajakowe Hydroaktywni 2019 - 9.800 zł).

Ostatni sektor, bezpieczeństwo i porządek publiczny, został dofinansowany kwotą 4.500 zł. Środki te można było pozyskać na działania edukacyjne w zakresie ratownictwa i bezpieczeństwa publicznego oraz związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego mieszkańcom gminy. Cała kwota 4.500 zł na realizację projektu "Stop dla czadu" trafi do Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.