Zapraszamy do Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Somoninie!

sobota, 23 marca 2019 r., 10:00
fot. nadesłane

Absolwencie gimnazjum i szkoły podstawowej! Zapraszamy do Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Somoninie! Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie jest placówką wyjątkową. Tu każdy absolwent gimnazjum i szkoły podstawowej znajdzie wymarzony kierunek, zdobędzie ciekawy zawód.

Nasza szkoła oferuje naukę:

- w Technikum Weterynarii (nowość);
- w Technikum Hotelarstwa;
- w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych;
- w Szkole Branżowej I stopnia wielozawodowej;
- w Szkole Branżowej I stopnia: kucharz
Oto atuty ZSP w Somoninie:
• szkoła międzynarodowa (realizujemy projekty w ramach Europejskiej Strategii Umiędzynarodowienia Szkoły, dzięki którym uczniowie mają możliwość odbywania praktyk za granicą);
• od kilku lat Technikum w Somoninie wśród dwudziestu najlepszych techników w województwie pomorskim w rankingu "Perspektyw";
• bardzo dobre wyniki z egzaminów zawodowych;
• sukcesy absolwentów na rynku pracy (zakładają własne firmy, znajdują zatrudnienie w renomowanych restauracjach i hotelach polskich oraz zagranicznych).
Absolwentom gimnazjum i szkoły podstawowej zapewniamy:
> NAJLEPSZE MIEJSCA PRAKTYK W KRAJU I ZAGRANICĄ
> wycieczki integracyjne i edukacyjne;
> wyjazdy do kina, teatru, muzeum;
> rozwój zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych (m. in. na kółku gier planszowych, kółku teatralnym, kulinarnym, podczas zajęć Wolontariatu)
> udział w Turnieju Debat Oksfordzkich oraz w konkursach powiatowych, wojewódzkich, a nawet międzynarodowych.

Więcej informacji na https://zspsomonino.pl/.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.