Powiat. Rozstrzygnięto konkurs na dotacje dla NGO - sprawdź, kto zyskał wsparcie

wtorek, 2 kwietnia 2019 r., 11:50
fot. internet/www.pixabay.com

Starostwo Powiatowe w Kartuzach ogłosiło wyniki konkursu na realizację zadań publicznych. Na projekty realizowane w siedmiu obszarach - od edukacji, poprzez sport, ochronę zdrowia, kulturę i ekologię przeznaczono w tym roku 336 tys. zł. Wsparcie otrzymały 92 przedsięwzięcia.

Dofinansowanie można było pozyskać na wsparcie zadań publicznych w obszarach takich jak: nauka, edukacja, oświata i wychowanie, ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęły łącznie 143 oferty, z czego 15 nie spełniło wymogów formalnych. Wsparcie udzielono na realizację 92 przedsięwzięć na łączną kwotę 336 tys. zł.

Na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania przeznaczono 95.000 zł. Na konkurs wpłynęło łącznie 35 projektów, dofinansowano 22 przedsięwzięcia. Wśród projektów, które otrzymały największe wsparcie znalazła się m.in. organizacja letniego obozu zdolnych "Pogranicze". Stowarzyszenie Borowy Las dla Przyszłości pozyskało na ten cel 13.060 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Mieszewie pozyskało 9.000 zł na "TaaaLENCIK SHOW", z kolei Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Klasztorna" otrzymało 8.000 zł na projekt "Kulturalna Młodzież - czy starsza czy licealna młodzież zawsze kulturalna", Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach zdobyło 7.000 zł na projekt "Rozwijanie przez wyzwanie". Z kolei Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Łapalice pozyskała 5.000 zł na"Wspólne muzykowanie w orkiestrze dętej -animacja społeczna młodzieży i ich rodziców w lokalnych inicjatywach", z kolei Kaszubska Fundacja Nasza Checz zdobyła 5.000 zł na warsztaty rękodzielnictwa ludowego "Sieć sztuki".

Na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia przeznaczono łącznie 16.000 zł. Dofinansowano sześć przedsięwzięć. Najwyższą kwotę pozyskało Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach. Otrzymało 4.540 zł na trzecią edycję projektu "Profilaktyka Chroni Zdrowie".

Na zadania publiczne w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej przeznaczono łącznie 50.000 zł. Wsparcie otrzymało 12 projektów. Największą kwotę, 12 tys. zł, pozyskała parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie na organizację pikniku dla niepełnosprawnych. Fundacja "Perspektywa" zdobyła 7.600 zł na przedsięwzięcie pt. "Ludzie Ludziom", Fundacja Słoneczne Wzgórze otrzymała z kolei 6.000 zł na "Aktywne wakacje" - warsztaty terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych.

50 tysięcy złotych przeznaczono na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Fundacja "Aby chciało się chcieć" zdobyła 5.000 zł na film fabularny pt. "Stolem i Stolemka -legenda o ziemi sulęczyńskiej". Stowarzyszenie "Dla Borowa" zyskało 6.000 zł na zorganizowanie koncertu "Muzyka w kaszubskiej Rawennie". Z kolei Stowarzyszenie Otwarte Kaszuby otrzymało 3.250 zł na realizację i publikację w internecie pięciu filmów z cyklu "Kaszubskie bóstwa i demony".

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono 90.000 zł. Dotacje rozdzielono na 28 przedsięwzięć. Gminny Klub Sportowy "Cartusia" w Kartuzach pozyskał 9.000 zł na organizowanie zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu z zakresu kolarstwa, zapasów i piłki ręcznej. Stowarzyszenie Aktywni w Trójmieście zdobyło 8.400 zł na organizację ultramaratonu "Kaszubska Poniewierka". Z kolei Kaszubskie Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Żukowie zdobyło 6.000 zł na Grand Prix cyklu Kaszuby Biegają, natomiast Akademia Biegowa Kartuzy otrzymała 5.000 zł na czwartą edycję Biegu Arasmusa.

Na przedsięwzięcia z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności przeznaczono 14.000 zł. Wsparcie uzyskały cztery projekty. Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie pozyskała 6.000 zł na projekt "Ratując życie", z kolei OSP Prokowo zdobyło 2.200 zł na organizację pikniku pokoleniowego pod hasłem "Bezpieczeństwo Pożarowe". Fundacja Zdolni Tworzą uzyskała 4.500 zł na projekt "(NIE)Bezpieczni na drodze".

Sumą 21.000 zł wsparto zadania publiczne w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Wsparcie udzielono na pięć projektów. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Kolonia pozyskało 3.100 zł na projekt "Plastik, papier, bio i szkło, segregacja to jest to!", Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Ostoja zdobył 6.730 zł na leczenie, rehabilitację oraz opiekę nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami. Fundacja "Ocalić Źródło" im. Bł. Salomei z kolei zdobyła 5.820 zł na przedsięwzięcie pod nazwą "Poznaj Jeziora Kaszubskie".

Szczegółowe wyniki konkursu znaleźć można tutaj.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.