Radni chcą wiedzieć więcej. Burmistrz musi uzupełnić raport o stanie gminy

czwartek, 18 kwietnia 2019 r., 13:02
fot. MD-Z

Po raz pierwszy wójtowie i burmistrzowie zobligowani zostali do przedstawienia raportu o stanie gminy za ubiegły rok. Radni muszą go otrzymać do końca maja. Choć burmistrz Kartuz przygotował już dokument, będzie musiał go uzupełnić. Rada skorzystała z przysługującego jej prawa i uszczegółowiła dane, które raport ma zawierać.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym i dodaniu, burmistrz corocznie do 31 maja powinien przedłożyć radzie gminy raport o stanie gminy. To podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, budżetu obywatelskiego i funduszu sołeckiego oraz zadań związanych z demografią, ochroną środowiska, oświatą i wychowaniem, kulturą, pomocą społeczną. Zgodnie z przepisami rada może podjąć uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów raportu i z tej możliwości skorzystali kartuscy radni.

W raporcie, który ma przygotować z wymogami rady burmistrz, mają się znaleźć takie informacje jak liczba pracowników każdej szkoły z podaniem liczby etatów, nauczycieli z wyszczególnieniem stopni, także pracowników obsługi i administracji, wyniki egzaminów w poszczególnych szkołach, koszty utrzymania poszczególnych placówek, koszty poniesione na promocję, liczbę ludności gminy ogółem, na terenie miasta i na terenach wiejskich z podziałem na każde z sołectw.

Projekt pozytywnie zaopiniował radca prawny, jednak burmistrz ocenił go negatywnie. Jak zaznaczył w uzasadnieniu, raport nie powinien odzwierciedlać całościowo postrzeganej sytuacji gminy jako podmioty prawa, społeczności lokalnej i jednostki przestrzennej. Zdaniem burmistrza, powinien on obejmować jedynie informacje dotyczące organu wykonawczego. Szef kartuskiego magistratu zaznaczył też w opinii, że raport nie powinien zawierać elementów dotyczących przyszłość takich, jak plany i prognozy.

- Radni odnieśli się do sugestii pana burmistrza i opinii dotyczącej, tego, że raport nie powinien dotyczyć spraw przyszłościowych i zgodnie z sugestiami zostały one wykreślone - powiedział przewodniczący rady na środowej sesji.

Wiceburmistrz Sylwia Biankowska poprosiła o wykreślenie z autopoprawki zapisu dotyczącego konieczności uzupełnienia raportu w tym roku i sporządzeniu go w oparciu o opracowanie audytorskie na rok kolejny. A raport, który już złożono pozostawić w obecnym kształcie bez uszczegółowienia.

- Już w lutym byliśmy zaawansowani w pracach nad przygotowaniem raportu. Poświęciliśmy na to mnóstwo czasu, prawie trzy miesiące. Chciałabym prosić, by wycofać poprawkę o uzupełnieniu raportu i pozostawili możliwość przygotowania go w takim kształcie w przyszłym roku, gdyż w tym roku nie przewidzieliśmy pieniędzy w budżecie na badania audytorskie. W przyszłorocznym budżecie zaplanujemy kwotę, by zlecić opracowanie takiego raportu, bo zakres informacji, jakie chcielibyście uzyskać jest szeroki. To właściwie audyt a nie raport - mówiła wiceburmistrz.

Głos zabrała także radna Halina Steinka.

- Przeglądałam zapis uchwały i zauważyłam, że mamy bardzo szczegółowo wnikać w pracę gminy i urzędu. Czy to jest nam potrzebne do prawidłowego działania w radzie? Informacje jaka szkoła osiąga jakie wyniki? Gdyby to komisja oświaty chciała wiedzieć to rozumiem, ale czy my wszyscy musimy to wiedzieć? Co jest powodem takiego szczegółowego wskazania potrzeb? - pytała radna.

- Wydaje mi się, że fajnie, że taki projekt powstał, chociażby dlatego, że mamy przed sobą planowane pięć lat, mamy strategię rozwoju gminy Kartuzy i dobrze byłoby wiedzieć, które sołectwa są bardziej zaniedbane, ile które mają dróg utwardzonych czy gdzie są większe potrzeby, gdzie migrują ludzie, gdzie się ich więcej osiedla. Tak samo jeśli chodzi o wykonanie budżetu obywatelskiego czy kwestie finansowe naszych spółek KPWiK czy SPEC-PEC-u. To ważne kwestie dotyczące środków publicznych, za które jesteśmy odpowiedzialni. Mieszkańcy też chcieliby wiedzieć, jak wygląda współpraca między jednostkami samorządu czy jak wygląda informacja na temat struktury personalnej urzędu - mówił przewodniczący Mariusz Treder.

- Jeśli chodzi o raport dotyczący obecnego stanu, niezbędny do opracowania nowej strategii rozwoju gminy, to będzie to element tego dokumentu i zostanie on państwu przedstawiony. Będzie to opracowanie eksperckie, nie burmistrza. Raport został opracowany w oparciu o wskazania zawarte w ustawie o samorządzie gminnym i doświadczenia większych miast, które bez wskazania w ustawie przedstawiały takie raporty swoim radom w poprzednich latach. To opracowanie dość szczegółowe, zastosowaliśmy szeroki zakres materiału i chciałabym, byście raport przyjęli na ten moment w takim kształcie, a opracowanie jakiego oczekujecie przygotować w przyszłym roku - ponowiła prośbę wiceburmistrz.

Tomasz Belgrau, wiceprzewodniczący zaznaczył, że raport pozwoli zdobyć dokładniejszą wiedzę na temat sytuacji gminy w kontekście przygotowywanej strategii.

- Być może tutaj jest nieszczęsna nazwa, jeśli chodzi o raport o stanie gminy wprowadzony do ustawy. Raport o stanie gminy funkcjonuje od dawna i był wstępem do strategii. Być może dlatego uważacie, że raport, o którym mowa w ustawie, to ten sam dokument. Raport o stanie gminy jest na ukończeniu i jest to opracowanie eksperckie, które otrzymacie przed przystąpieniem do strategii - mówiła wiceburmistrz.

Radny Andrzej Pryczkowski podkreślił, że szczegółowy raport znacznie ułatwi pracę wszystkim.

- Nie będziemy musieli się zwracać z prośbą o dokumenty do pracowników urzędu, bo oni mają inne rzeczy na swoich głowach. Otrzymamy skondensowaną informację w raporcie. To dobry pomysł, bo pozwoli nam pracować w domu, nie przychodząc do urzędu, zapoznawać się z wszystkimi sprawami. Raport powinien być miejscem dobrej informacji - mówił radny.

Prośba wiceburmistrz pozostała bez odzewu ze strony radnych. Przyjęli uchwałę, a tym samym burmistrz będzie musiał uzupełnić gotowy już raport o dane wyszczególnione w uchwale.

Za przyjęciem uchwały zagłosowało 12 radnych, przeciw było siedmioro, jedna osoba nie głosowała.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.