Leasing - kiedy opłaci się najbardziej?

wtorek, 4 czerwca 2019 r., 10:00
fot. nadesłane

Według statystyk zebranych w ubiegłym roku przez Związek Polskiego Leasingu, przedsiębiorstwa stanowią ponad 99% wszystkich klientów branży leasingowej. Leasing stał się silną konkurencją dla kredytów i pożyczek, a z roku na rok przychody i zainteresowanie usługą wzrasta. Jakie zakupy są najczęściej finansowane w ramach tego rozwiązania?

Dlaczego przedsiębiorcy wybierają leasing?

Leasing to korzystna opcja z kilku powodów. Wielu przedsiębiorców coraz częściej rezygnuje z kredytów na rzecz właśnie takiego rozwiązania. Dlaczego? Przede wszystkim już sam próg dostępności leasingu jest o wiele niższy. Gdy staramy się o kredyt, musimy sprostać odpowiednim wymogom stawianym przez banki. Często są one na tyle wysokie, że potrafią dostosować się do nich jedynie firmy, które mają już odpowiedni staż na rynku.

Leasing od kredytu różni się również formą. To umowa zawarta pomiędzy stronami - leasingodawcą, który udostępnia leasingobiorcy konkretne dobro, pobierając w zamian opłatę. Porozumienie zawiera się na okres, w tym czasie zarówno właściciel, jak i użytkownik dzielą się obowiązkami wobec przedmiotu leasingu. Leasingodawca zobowiązany jest m.in. do dokonywania ważnych opłat. Dodatkowo leasing wpływa na obniżenie wysokości zobowiązań podatkowych. Wszystkie związane z nim wydatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Gdy okres trwania umowy dobiegnie końca, przedsiębiorca ma możliwość wykupienia przedmiotu za kwotę pomniejszoną o wpłacone raty. Wartość końcowa sprzętu może wynieść od 1 do 38%.  

Poza warunkami otrzymania istotny jest również proces uzyskania finansowania. W przypadku leasingu najczęściej wystarczy kontakt z leasingodawcą. Po wypełnieniu stosownych dokumentów i dokonaniu opłaty wstępnej przedsiębiorca może korzystać z usługi. Krótki czas oczekiwania na decyzję sprawia, że do zawarcia porozumienia może dojść jeszcze tego samego dnia.

Leasing - co kupują przedsiębiorcy?  

Leasing do najkorzystniejsze rozwiązanie w przypadku, gdy inwestujemy w sprzęt przeznaczony do eksploatacji. Część kosztów związanych z jego utrzymaniem będzie ponosić właściciel, dzięki czemu firma dokonuje jedynie bieżących opłat (np. zakup benzyny w przypadku pojazdów). Do najczęściej finansowanych zakupów należą właśnie samochody - stanowią one prawie 50% wydatków leasingobiorców. Zaraz potem plasuje się transport ciężki - ponad 23%.

Co sprawia, że leasing samochodowy cieszy się tak dużą popularnością? Korzystając z leasingu operacyjnego w Santander Consumer Multirent, można nabyć dowolny samochód osobowy i dostawczy o łącznej masie nieprzekraczającej 3,5 tony. Ponadto przedsiębiorcy z sektora MŚP mają szansę na otrzymanie dofinansowania z Europejskiego Banku Inwestycji. Dzięki niemu opłacą niższe raty, a okres finansowania może trwać nawet od 24 do 60 miesięcy.

Leasing na samochód to także inne korzyści, m.in. dodatkowy pakiet ubezpieczeń, opieka w procesie likwidacji szkód, a także karta paliwowa.  

Co jeszcze bierzemy w leasing?

Do pozostałych urządzeń finansowanych z leasingu zaliczają się m.in. sprzęt komputerowy, budowlany, narzędzia i specjalistyczne maszyny niezbędne w produkcji. Ich zakup obejmuje nieco ponad 26% zawieranych umów leasingowych. Do tego dochodzi jeszcze 1,1% inwestycji na zakup nieruchomości.

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.