Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP podczas upałów

piątek, 14 czerwca 2019 r., 11:31
fot. nadesłane

Choć lato kalendarzowe przed nami to temperatury niewątpliwie mamy letnie, a nawet tropikalne. Budynki biurowe i przemysłowe nagrzewają się do wysokich temperatur, a to sprawia, że praca w takich warunkach staje się delikatnie mówiąc, uciążliwa. Osoby cierpiące na choroby układu krążenia jeszcze gorzej znoszą upały, szczególnie kiedy muszą wykonywać prace fizyczne. Dowiedz się jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracowników w czasie upałów i czy pracownik może odmówić pracy w warunkach wysokich temperatur.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Kodeks pracy oraz rozporządzenia dotyczące BHP nakładają na pracodawców obowiązek zapewnienia pracownikom wody do picia w czasie upałów w nieograniczonej ilości. Obowiązek ten musi być zrealizowany kiedy temperatura w pomieszczeniu pracy przekracza 28 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi natomiast o osoby pracujące na zewnątrz to muszą mieć zapewnioną wodę do picia już od 25 stopni Celsjusza. Ponadto pracodawca ma obowiązek zapewnić sprawnie działającą wentylację w pomieszczeniach pracy. Nie ma jednak prawnego obowiązku instalowania klimatyzacji w pomieszczeniach pracy.

Czy pracownik może odmówić pracy w czasie upału?

Przepisy prawa pracy i BHP nie regulują kwestii maksymalnych temperatur w pracy - ani wewnątrz budynków, ani na zewnątrz. Uregulowane są jedynie minimalne temperatury w pomieszczeniach pracy. Dlatego pracownik nie może odmówić pracy z uwagi na wysoką temperaturę, ponieważ takie przepisy w ogóle nie istnieją. Jednak warto pamiętać, że pracownik może źle znosić upały nie tylko ze względu na dyskomfort, ale także na stan zdrowia. Osoby cierpiące na choroby układu krążenia nie powinny wykonywać prac na otwartym słońcu, w szczególności ciężkich prac fizycznych. Pracodawcy jednak nie są kompetentni, aby oceniać stan zdrowia pracowników. Od tego jest lekarz medycyny pracy i to on decyduje czy pracownik może wykonywać prace w warunkach wysokich temperatur czy nie. Dlatego osoba skarżąca się na choroby układu krążenia powinna posiadać stosowane zalecenia lekarza medycyny pracy, a pracodawca jest obowiązany do zastosowania się do nich.

Paweł Sereda
Główny Specjalista ds. BHP
SAFETY Service - Krakowskie Centrum BHP

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.