Kultowy "Antyk" może zniknąć z mapy kartuskich lokali. Właścicielka apeluje o pomoc

wtorek, 25 czerwca 2019 r., 14:52

Antykvariat Cafe - jeden z kultowych kartuskich lokali może zostać zamknięty. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kaszuby" planuje sprzedaż budynku, gdyż zdaniem zarządu jest on nierentowny. Jak poinformowała nas właścicielka działającej tam kawiarni, obiekt ma zostać sprzedany za bardzo niską cenę i wyburzony. W związku z tym zwraca się do mieszkańców z apelem o udział w posiedzeniu i oddanie głosu przeciw tym planom.

W środę, 26 czerwca 2019 ma odbyć się walne zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby". W jego trakcie członkowie mają procedować m.in. nad zbyciem prawa użytkowania wieczystego budynku przy ul. Jeziornej 19. Zdaniem właścicielki znajdującej się tam kawiarni, obiekt ma zostać sprzedany za bardzo niską kwotę i zburzony. A na jego miejscu ma powstać budynek mieszkalny.

- Oznacza to, że Antykvariat Cafe przestanie istnieć. Tak, budynek w której od 16 lat istnieje wasza lokalna kawiarnia, może zostać sprzedany za grosze i zburzony na rzecz kolejnego budynku mieszkalnego. Antykvariat Cafe to kultowe miejsce spotkań młodzieży, gdzie starsi klienci również dobrze się czują. Miejsce licznych koncertów początkujących i popularnych muzyków. Miejsce wygłaszania referatów. Wasze miejsce, w którym możecie Państwo zrelaksować się i napić ulubionego napoju, i które na pewno jest przyjemniejsze niż osiedlowa ławka - podkreśla Anna Kossakowska, najemczyni lokalu, która zwróciła się z apelem do mieszkańców o zagłosowanie przeciw sprzedaży, jednocześnie prosząc naszą redakcję o interwencję.

Z prośbą o wyjaśnienie zwróciliśmy się do zarządu SM "Kaszuby". Zadaliśmy prezes Grażynie Czubali następujące pytania: Jaki jest powód sprzedaży prawa użytkowania wieczystego? W jakim trybie przeprowadzona zostanie sprzedaż (np. pierwokupu, przetargu, z wolnej ręki)? Jaka jest wartość prawa użytkowania wieczystego? Na ile lat to prawo przysługuje aktualnie spółdzielni? Na ile lat zostało ogółem udzielone? Jaka jest wartość całej nieruchomości? Czy sporządzono wycenę? Jeśli tak to kiedy? Czy nieruchomość przynosi dochód spółdzielni? Jeśli tak to w jakiej kwocie rocznie? Czy wszystkie lokale w tym obiekcie są wynajęte? Czy spółdzielnia rozważa możliwość odsprzedaż prawa użytkowania aktualnym najemcom?

Na większość pytań nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Zarząd odpisał, że spółdzielnia od wielu lat boryka się z trudnościami z wynajmem części budynku o powierzchni 313,5m2 (lokal po dawnym klubie "Maska" - przyp. red.). Nowego najemcy poszukiwano od 1 sierpnia 2013 r. Spółdzielnia złożyła 45 ofert o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim, ogłosiła dwa przetargi nieograniczone i podjęła negocjacje z czterema oferentami. Lokal wynajęto dopiero po 15 miesiącach. Od 16 października 2014 r. prowadzono tam handel sprzętem komputerowym i klub gracza. Umowę jednak rozwiązano, ze względu na duże zadłużenie. Na początku lutego 2016 roku spółdzielnia ponownie wynajęła lokal na prowadzenie dyskoteki. I ta została rozwiązana, już w październiku 2016.

- Działalność ta okazała się nierentowna i ponownie powstały zaległości w opłatach, które egzekwujemy na drodze sądowej w kwocie 56.438,83 zł. Z uwagi na charakter lokalu, jego dużą powierzchnię użytkową, jego położenie a przede wszystkim brak miejsc parkingowych lokal ponownie wynajęto dopiero po 13 miesiącach to jest 24 listopada 2017 roku na PUB "HADES". Po pół roku najemca wypowiedział umowę, działalność ta również okazała się nierentowna i w dniu 11 czerwca 2018 roku lokal przekazano do dyspozycji Spółdzielni - wyjaśnia zarząd.

Jak podaje spółdzielnia w okresie od 31 lipca 2013 r. do 1 grudnia 2018 r. lokalu nie wynajmowano przez 2 lata i 9 miesięcy, w tym czasie generował koszty w kwocie 51.549,11zł.

- Problemy z wynajęciem tego lokalu wynikają w dużym stopniu z konieczności modernizacji zdegradowanego przez lata obiektu, co wiąże się z koniecznością poniesienia dużych nakładów finansowych zarówno przez Spółdzielnię, która nie dysponuje środkami na ten cel, jak i ewentualnych najemców. W takiej sytuacji od kilku lat w organach Spółdzielni toczyła się dyskusja co do sprzedaży tego obiektu z przyczyn ekonomicznych, co skutkuje wskazaną wyżej i umieszczoną w porządku obrad Walnego Zgromadzenia uchwałą o jego zbyciu - informuje zarząd SM Kaszuby.

- Dodatkowo podajemy, że przychody Spółdzielni wynikające z najmu lokali usytuowanych na parterze tego budynku, w tym z najmu lokalu Antykvariat Cafe, w żadnym przypadku nie pokrywają kosztów eksploatacji i koniecznych nakładów remontowych całego budynku. Nadto najemca tego lokalu od czasu podpisania umowy najmu tj. od 2015 r. nieregularnie wnosi opłaty z tytułu czynszu najmu. Zaległości z tego tytułu aktualnie przekraczają wymiar 3-miesięcznego czynszu - podaje spółdzielnia.

SM Kaszuby wymienia, że w skali jednego miesiąca ponosi takie koszty jak użytkowanie wieczyste, podatek od nieruchomości i ogrzewanie obiektu.

- Powyższe koszty za pawilon w całości obciążają członków Spółdzielni. W naszej ocenie, gdyby doszło do zbycia tego obiektu, nie byłoby żadnych przeszkód, aby nowy właściciel kontynuował najem lokalu, w którym prowadzony jest Antykvariat Cafe. Nieruchomość zostanie sprzedana zgodnie z wyceną rzeczoznawcy majątkowego - poinformował Zarząd Spółdzielni.

Temat zostanie przedstawiony członkom spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu i oni w tej sprawie podejmą decyzję. Spotkanie zaplanowano na środę na godz. 18 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Kartuzach na Osiedlu Wybickiego (łącznik szkoły).

Właścicielka Antykvariatu, Anna Kossakowska, zwraca się z prośbą do mieszkańców.

- Prosimy o pomoc każdego właściciela lokalu mieszkalnego przynależącego do Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" o przybycie na Walne Zgromadzenie Członków w środę o godzinie 18:00 i zagłosowanie przeciw pkt. 12 porządku obrad, mówiącemu o zbyciu prawa użytkowania wieczystego budynku przy ulicy Jeziornej 19 - apeluje.

Do tematu wrócimy.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.